Livland 2018

Från Riga till Reval via Wenden och Dorpat

 

En Baltikumresa med Hans Lepp för Tessinsällskapet

18-23 september 2018

 

Tessinsällskapet inbjuder sina medlemmar till en Baltikumresa, där vi färdas genom de tre historiska provinserna Kurland, Livland och Estland med nedslag i de gamla städerna, Riga, Cēsis/Wenden, Tartu/Dorpat och Tallinn/Reval.

 

På landsbygden besöker vi flera herrgårdar som speglar lantadelns välstånd från 1600- till början av 1900-talet. Herrgårdskulturens framväxt sammanfaller i Baltikum med tiden för de svenska provinserna Estland, Livland och Ingermanland. De flesta herrgårdar som uppfördes under den svenska tiden kom att förstöras under stora nordiska kriget. I det gamla Livland besöker vi bl a godset Ungurmuiža/Orellen uppfört 1721. Även om mangårdsbyggnaden kom till efter den svenska tiden bär det rödtimrade karaktärshuset drag av de karolinska herrgårdarna. Nere i Kurland, som aldrig var en svensk provins, besöker vi de kurländska hertigarnas ”Versailles”, slottet Rundale/Ruhenthal uppfört efter Bartolomeo Rastrellis ritningar. Här ser vi även den magnifika barockparken som återskapats under de senaste 25 åren.

De baltiska godsens verkliga storhetstid inföll under 1800-talet då relativ fred rådde och tsaren gav godsherrarna monopol på brännvinsbränning vilket skapade de stora förmögenheter som bl a investerades i tidens storslagna klassicistiska mangårdsbyggnader. Exempel på detta är bl a herrgården Mežotne/Mesothen uppförd av arkitekten Giaccomo Quarenghi och tillbyggnaderna på Kolk. När godsväldet var som störst i slutet av 1800-talet fanns det 1.500 gods i Estland som kontrollerade över 90 procent av den odlingsbara jorden.

 

Ciceron på resan är konsthistorikern och Baltikumkännaren Hans Lepp. I början av 1990-talet var Hans Sveriges första kulturattaché i Baltikum med stationering i Tallinn.

 

Reseprogram

 

Dag 1. Tisdag 18 september 

Kl. 15:30–16:00 samling i Värtaterminalen, Stockholm. Här möter oss ciceron Hans Lepp och reseledare Ola Olsson.

 

Ombord på Tallinks Rigabåt samlas vi i konferensavdelningen för kaffebuffé och föredrag av Hans Lepp.

 

Kl. 20:00 väntar gemensam trerätters middag med vinpaket i skeppets à la carterestaurang.

 

Dag 2. Onsdag 19 september

Kl. 07.30 – 10.00 specialfrukost.

 

Båten tar oss på Dünafloden (Daugava) upp till Riga. Den morgonpigga kan med lite tur från översta däck ana den gamla svenska befästningen Dünamünde vid flodmynningen i Rigabukten. Riga, Baltikums största stad är Livlands historiska residensstad.

 

Med Livland åsyftas dagens södra Estland och området öster Dünafloden i dagens Lettland. Namnet härstammar från den idag marginella finsk-ugriska folkstammen liverna. Allt sedan medeltiden har området lytt under främmande härskare (Tyska orden, Polen, Sverige och Ryssland). I svenska sammanhang syftar Livland oftast på provinsen Svenska Livland (1621-1710).

Kl. 11:00. Ankomst Riga med landstigning på egen hand, varefter vi återsamlas i ankomsthallen.

 

Kl. 11:30 avfärd med abonnerad buss för en heldag i det historiska Kurland. På vägen dit passerar vi bl a Riga slott som var centrum för den svenska administrationen där bl a Erik Dahlbergh residerade som generalguvernör. Hertigdömet Kurland uppstod vid Tyska ordens upplösning upplösning 1561.

 

Den tidigare stormästaren i Tyska orden, Gotthard Kettler erhöll regionerna Kurland och Semgallen (dagens södra och västra Lettland) som län av Polen, vilka kom att bilda det i princip självständiga hertigdömet.

 

Det bördiga området upplevde en glansperiod under hertig Jacobs tid vid mitten av 1600-talet. Hertigen lät inrätta varv, ett stort antal manufakturer och skapade även en handelsflotta samt kolonier i Västindien och Afrika. Landet förhärjades sedan svårt under Karl X:s fälttåg.

Efter ca en timmes bussresa når vi Jelgava/Mitau, de kurländska hertigarnas residensstad. Här besöker vi hertigarnas gravvalv där släkterna Kettler och Biron vilar i sina dova tennkistor. Gravvalvet är beläget i hertigarnas residensslott uppfört av den italienske arkitekten Bartolomeo Rastrelli samtidigt som han skapade sommarresidenset Rundale. År 1797-1801 hyste slottet det franska exilhovet och titulärmonarken Ludvig XVIII.

 

Det väldiga barockslottet har blivit plundrat och utbränt både under första världskriget, lettiska frihetskriget och andra världskriget och återuppbyggdes på 1950- och 60-talen utan att de ursprungliga interiörerna återskapades.

 

Vid ån Lielupe/Kurländische Aa möter oss sedan Baltikums ”Versailles”, slottet Rundale/Ruhenthal. Den storslagna slottsanläggningen uppfördes i mitten av 1700-talet av Rastrelli för hertig Ernst Johann von Biron. Här ser vi en av Östersjöområdets finaste barockanläggningar, som genomgått en omfattande restaurering av praktsalar och av slottsparken. Vi får en guidning både av slottet och parken och intar gemensam lunch under besöket.

 

Efter lunch beger vi oss till herrgården Mežotne/Mesothen ritad av arkitekten Giaccomo Quarenghi för släkten von Lieven. Här möter vi ett fint exempel på de baltiska herrgårdar som uppfördes i nyklassicism från slutet av 1700-talet och under 1800-talet. Vi gör en rundvandring i slottet och dricker eftermiddagskaffe i slottskällaren.

 

Åter i Riga ca kl. 19. Incheckning på fyrstjärniga Tallink Hotel Riga. Middag på hotellet.

 

 

Dag 3. Torsdag 20 september

Vi lämnar Riga på morgonen och färdas in i hjärtat av det historiska Livland. Dagens första mål är släkten von Rosens gamla stamgods Lielstraupe/Gross-Roop i en renässansarkitektur liknande Vasaborgarnas. Slottet fungerar idag som sjukhus, men vi har möjlighet att bese slottskapellet. Vi besöker sedan den vackra 1700-talsherrgården Ungurmuiža/Orellen. Godset, som tillhörde släkten von Campenhausen 1721–1939, är en sen barockherrgård och med sitt rödtimrade yttre unik i Baltikum. Herrgården har varit föremål för en pietetsfull renovering som vi får ta del av vid vårt besök då vi också blir guidade i parken med sitt unika tehus. Vi avslutar besöket med gemensam lunch i den lilla herrgårdsrestaurangen. Släkten von Campenhausens historia är intressant ur Östersjöperspektiv. Denna tyskbaltiska familj gick i svensk tjänst under stormaktstiden. Släktens överhuvud, Stockholmsfödda Balthasar von Campenhausen, tillfångatogs av sachsarna när han som Karl XII:s ordonnans var på väg från Bender till Sverige. Han gick sedan först i polsk tjänst och slutade som general i ryska armén.

Från Ungurmuiža fortsätter vi över floden Gauja/Aa till hotell Kolonna i Cēsis/Wenden. Staden med sin mäktiga borg var huvudsäte för Livländska orden. Efter Gustav II Adolfs livländska fälttåg 1621 belönades Axel Oxenstierna av kungen med staden Wenden och tillhörande områden.

Efter incheckning på våra hotell tar Hans oss med på stadsvandring med besök i St Johannes ordenskyrka. Kyrkan som påbörjades i början på 1200-talet är en av Baltikums äldsta och den största medeltida kyrkan i Lettland utanför Riga. Inne i kyrkorummet kan vi betrakta gravhällarna över Livländska ordens stormästare och altartavlan av den estniska 1800-talskonstnären Johann Köler.

 

I ruinerna av den gamla ordensborgen möter vi en av Nordeuropas mäktigaste medeltida försvarsanläggningar. I slottsanläggningens östra hörn ligger familjen von Sievers gamla residens, delvis uppfört på borgruiner. Här får vi ännu en inblick i de baltiska högreståndsmiljöerna från klassicismen.

 

Gemensam middag på hotellet.

 

Dag 4. Fredag 21 september

Efter frukost fortsätter vi mot dagens mål Tartu/Dorpat.

 

Vi passerar den lettisk-estniska gränsen i staden Valga/Valka/Walk. Här drogs nationsgränsen efter språkgränserna när Estland och Lettland skapades 1918.

 

Framme vid Estlands nyinvigda Nationalmuseum (Eesti Rahva Museeum) väntar lunch och guidad tur genom museets etnografiska samlingar. I museets park anar vi resterna av Raadi/Ratshof, släkten von Lipharts magnifika herrgård, vilken lades i ruiner under striderna kring Tartu 1944.

 

Efter incheckning på vårt centrala hotell tar Hans tar oss sedan med på stadsvandring i Tartu. Staden är Estlands andra i storlek. Genom Emajõgi å/Embach har den förbindelse med Peipussjön och därifrån via Narvafloden i äldre tider med Finska viken.

 

Tartu är främst berömt för sitt universitet, grundat av Gustav II Adolf år 1632 som Sveriges andra universitet. Under senare delen av 1800-talet blev Tartu universitet med sina livaktiga studentnationer kärnan till en gryende nationalism som senare bidrog till Estlands bildande. Staden skadades svårt under andra världskriget, men flera byggnader har kunnat återuppbyggas.

Under vår vandring ser vi det vackra Rådhustorget och besöker universitetet och universitetsmuseet, det senare inrymt i den gamla domkyrkoruinen. Vi beser även medeltida Johanneskyrkan, berömd för sin fasad med vackra terrakottaskulpterade huvuden.

 

Middag på egen hand.

 

Dag 5. Lördag 22 september

I Põltsamaa/Oberpalen gör vi vårt första stopp på denna resans sista dag.

 

Här besöker vi den gamla ordenskyrkan och ser ruinerna av ordensborgen. I borgen residerade stormästaren för Livländska orden Magnus av Holstein åren 1570–78. Gustav II Adolf överlät borgen och kringliggande område som förläning till riksrådet Herman Wrangel, generalguvernör över Livland. Vi reser sedan rakt norrut och in i den historiska provinsen Svenska Estland (dagens norra Estland). Här besöker vi godset Palmse (Palms) uppfört på 1690-talet för familjen von der Pahlen av Jacob Staël von Holstein. von Holstein räknas som den första arkitekten i Estland. Under sin utbildning reste han med Erik Dahlbergh i Italien, Holland och Frankrike. Idag är herrgården och parken iståndsatt som statligt museum och visar ett baltiskt gods i all dess glans. Här ser vi herrgården med den vackra parken och äter vår lunch.

Vår sista programpunkt på resan blir familjen Stenbocks magnifika stamgods Kolk som en gång var det största i Estland med över 50 000 hektar och som var i familjen Stenbocks ägo från sent 1600-tal till 1940, då den sista ägaren, Margareta Stenbock, lämnade det för att framleva resten av sitt liv i Sverige.

 

Nuvarande herrgårdsbyggnad stod klar i mitten på 1600-talet. Byggherre var Jakob De la Gardie (som fått Kolk i förläning av Gustav II Adolf). Han använde troligen samma ritningar till Kolk som Hans Jacob Kristler gjort för Jakobsdal/Ulriksdal i Stockholm. Under 1700- och 1800-talen påbyggdes Kolk med mangårdsbyggnaden med tempelfront. Idag väntar godset på en omfattande restaurering.

 

Stenbocks baltiska gren var del av det baltiska ridderskapet med såg sig som svensk, vilket också var orsaken till att man återfick herrgården efter Estlands återvunna självständighet 1991.

 

Vi fortsätter in mot Tallinn där vi hoppas hinna med en rundtur och ett besök i domkyrkan med Nicodemus Tessin kolonuppbyggda altare.

 

Ca kl. 17 incheckning på Tallinks Stockholmsfärja.

 

Gemensam middag med smörgåsbord på hemresan

 

Dag 6 Söndag 23 september

Kl. 07:00–09:30 frukost.

Kl. 10:00 ankomst Stockholm Värtaterminalen.

 

Resefakta

Bokning: info@mejtresor.se tel 0046 (0) 704 220174

Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.

 

Pris: 9 850 SEK för Tessinsällskapets medlemmar. I priset ingår: Utresa Stockholm – Riga och hemresa Tallinn – Stockholm i delad A2 fönsterhytt, trerätters middag med två glas vin, kaffe och avec på utresan, smörgåsbord med vin/öl på hemresan, specialfrukost på ut- och hemresan, kaffebuffé på utresan, en natt var i delat dubbelrum på fyrstjärniga Tallink Riga Hotel, trestjärniga Kolonna Hotel i Cēsis och trestjärniga Pallas hotel i Tartu, hotellfrukostar, två trerätters middagar i land med vin, fyra lunch, samtliga inträden och transporter enligt programmet.

 

Tillägg 1 400 SEK enkelhytt/enkelrum:

 

 

 

 

St Johannes ordenskyrka i Cēsis/Wenden. I det gamla kyrkorummet vilar flera av Livländska ordens stormästare

Släkten von Rosens stamgods Lielstraupe/Gross-Roop med anor från sent 1200-tal

Ungurmuiža/Orellen gut. ett av de gods som tillhörde släkten von Campenhausen

Det Stenbockska stamgodset Kolk.

Det av Jacob Staël von Holstein ritade Palmse, uppfört för familjen von der Phalen.