Ådalen

Vackra Ådalen, en resa längs Ångermanälven


17-20 augusti 2020


OBS! För denna resa gäller mer generösa bokningsregler som är särskilt anpassade till den rådande situationen. Läs mer längst ner på denna sida!


När den inhemska turismen började utvecklas på 1800-talet var Ådalen med sina vilda forsar, milsvida scenerier över blånande höjder och rika kulturbygder bland de första områden som lockade turister till Sverige. 


Med utgångspunkt från Hallstabergets hotell gör vi utflykter i Ådalen med vår ciceron Peter Johansson, chef för Nämforsens hällristningsmuseum och tidigare redaktör för Bygd och Natur. Peter tar oss med till ålderdomliga byar längs älven, där vi träffar bönder som bedriver traditionellt jordbruk och besöker hembygdsgårdar och medeltida kyrkor. Vid Nämforsen ser vi de världsunika hällristningarna från sten- och bronsåldern och besöker kraftverket invigt 1947. Här beundrar vi även Tyra Lundgrens imponerande stengodsrelief över Ådalens historia. I Pelle Molin-stugan får vi höra bygdens stora skildrare på bygdemål. På Mobodarne och tar del av fäbodkulturen. På Österåsen guidas vi i den berömda samlingen av norrlandskonst. Vi avslutar vår resa vid Sandöbron, vid invigningen 1943 världens längst bågbro och en symbol för framtidstro och Sveriges tekniska kunnande. Vid brofästet i Lunde ser vi monumentet över skotten i Ådalen 1931 och dricker förmiddagskaffe på klassiska Wästerlunds konditori. Vi färdas i lugn takt och tar del av bygdens matkultur. Resan är speciellt framtagen för Svenska Dagbladet.


Reseprogram


Dag 1. Måndag 17 augusti 

Kl. 11:21 avgång Stockholms central ankomst Kramfors kl. 16:35 (tåg bokas på egen hand).

På Kramfors station möter Ola Olsson från Mejt Resor och vår ciceron Peter Johansson.


Med hyrd buss tar vi oss upp mot vårt hotell, Hallstaberget i Sollefteå. På vägen stannar vi vid Ytterlännäs gamla kyrka. Kyrkan uppförd under 1200-talet räknas som en av Norrlands vackraste. Inne i kyrkan möts vi av vackra medeltida väggmålningar med motiv från Gamla testamentet från golv till tak. Kyrkan är även rik på högklassiga inventarier som det medeltida triumfkrucifixet och det nürnbergska altarskåpet. Kyrkporten som är Ångermanlands äldsta är järnbeslagen för att enligt dåtida folktro skydda mot knytt och onda andar. Porten är även berömd för sin lejonhuvudformade klapp från 800-talet, som sägs ha först till bygden av hemvändande vikingar.

 

I Hola i närheten av kyrkan grundade folkskolläraren Johan Sandler Ångermanlands första folkhögskola 1889 för att ge landsbygdens ungdomar möjlighet till utbildning. Johan Sandler blev sedan liberal riksdagsman medan hans son Rickard Sandler som började som lärare på folkhögskolan blev socialdemokratisk statsminister på 1920-talet.


I bussen ger Peter en introduktion till Ångermanland som formats i relation till Ångermanälven eller Storån i folkmun. Älven är områdets verkliga blodomlopp som historiskt gett förutsättningarna för transporter, ett mycket rikt fiske och sedan som världens största flottningsled och i nutid präglas av de många vattenkraftverken. Begreppet Ådalen syftar till området kring Ångermanälven och dess biflöden mellan Junsele och Bottenhavet.


Framme i Sollefteå tar vi in på Hallstabergets Hotell med milsvid utsikt över Ådalen.


Välkomstdrink och gemensam middag. 


Dag 2. Tisdag 18 augusti

Frukost 07:00 – 08:45.


Med vår buss tar vi oss uppåt Ångermanälven mellan Sollefteå och Näsåker, en vägsträcka känd för sina vackra scenerier. Under turen berättar Peter Johansson om ådalens geologi och historia. Vi följer älven genom de gamla byarna på norra stranden. Vi beundrar utsikten över älven vid Mo, där vi även kan se den gamla gården där midsommarscenerna i filmen Sången om den eldröda blomman spelades in. Filmen som spelades in 1956 med Jarl Kulle, Anita Björk och Edvin Adolphson i huvudrollerna var en av tidens stora publikframgångar. Peter visar och berättar om den del av Norrtannflo by i Resele socken som kom att läggas under vatten i samband med bygget av Moforsens kraftverk.


Framme i Näsåker besöker vi Nämforsen, Ångermanälvens viktigaste fångstplats för lax från stenåldern fram till dess kraftverksbygget byggdes. Under stenåldern gick havsnivån i form av en djup vik ända upp till forsen. Peter visar oss hällristningarna som utförts under både sten- och bronsåldern. De tusentals ristningarna visar främst djurmotiv med älg och lax, men även båtmotiv och människofigurer förekommer. På södra älvstranden har man funnit lämningar av en av Norrlands största forntida boplatser. Peter berättar om de senaste forskningsrönen kring hällristningarna och älgens viktiga symbolik i jägarfolkens världsbild.


Granne med Hällristningarna ligger Nämforsens kraftverk. Kraftverket invigdes 1947 av prinsessan Sibylla och blev startskottet till en massiv utbyggnad av vattenkraften i Ångermanälven som med biflöden idag har över 38 kraftverk och svarar för 8,5% av Sveriges totala energiproduktion. Statliga Kungliga Vattenfallsstyrelsen (idag Vattenfall) uppförde kraftverket som blev ett viktigt symbolbygge och det kom även att kallas Det kultiverade kraftverket, då hänsyn togs till att skydda de angränsande hällristningarna. Att hällristningarna kom att räddas kan till stor del tillskrivas riksantikvarie Sigurd Curman som engagerade sig starkt i frågan. Vi får en guidning i den imponerande och påkostade turbinhallen där tre väldiga turbiner under dovt surrande ger en effekt av 115 MW. Kraftverket började projekteras under andra världskriget, då behovet av att nationen skulle vara självförsörjande av elkraft blev påtagligt.


I turbinhallen finns även Tyra Lundgrens 36 kvadratmeter stora stengodsrelief Älvens historia. Som en av dåtidens främsta konstnärer och en av den svenska konsten kvinnliga pionjärer fick Tyra Lundgren (1897-1979) i uppdrag att smycka det nya kraftverket. I Älvens historia berättar hon Ådalens historia från myternas tid till de samtida timmerflottarna. I en intervju berättar Tyra Lundgren om det treåriga arbetet (1947-50) med att färdigställa verket: Jag flyttade upp till Kilforsen, som ännu var outbyggd och vild, gjorde mig god vän med flottarlaget, satt i forsen dag efter dag, iakttog deras rörelser och arbetssätt, sökte absorbera skummet, forsvirvlarna, färgerna och friskheten. Hur timret tornade upp sig i brötar och hur älvperspektivet försvann bakom blånande skogslinjer.


I Hällristningsmuseet beläget med Ådalens mest storslagna utsikt på en nipa över älven intar vi förmiddagskaffe och ser de arkeologiska samlingarna. 


Vi vandrar sedan över till Pelle Molin-stugan. Konstnären och författaren Pelle Molin (1864-96) bodde i stugan 1890-94. Molin som var utbildad vid Konstakademin försörjde sig som skribent under sin tid i Näsåker samtidigt som han målade dramatiska vyer från älvforsarna. Hans texter om livet i Ådalen kom efter hans tidiga död att sammanställas i boken Ådalens poesi, som mer än något kommit att göra trakten känd. Molin beskriver i boken sitt förhållande till Ådalen: Detta är Ådalen, sannerligen det fagraste land! Allt detta är min Ådal, mitt sagoskrin, min kärlek och min skräck, ty hur man längtar över bergen, håller det fast som en mara. Varje ny skönhet som upptäckes, varje historia är en hållhake på den, som annars hade tänkt sig livet annorlunda, än på samma fläck i passiv tillbedjan av det, som fängslat öga och öra…


Från Näsåker far vi norrut och ser det stora systemet av äldre fångstgropar mellan Jan- och Karvsjön. Peter berättar om de utmaningarna som möter den som vill förstå den tidiga fångstkulturens människor och hur delar av stenålderns jaktliga arv, spetshunden, lever vidare in i vår tid och nu finns spridd över hela världen. Vi får också höra historier från bygden.


Vi tar oss sedan upp på älvdalens norra åsrygg. Vid Oringsjö naturreservat möts vi av lantbrukarparet Kerstin och Lars Kårén som tar oss på en ca 700 meter lång vandring på stigar genom urskogen till Mobodarnes fäbodar. Med stöd från Länsstyrelsen i Västernorrland har Kerstin och Lars återskapat fäbodvallen som fanns mellan tidigt 1800-tal och 1940-talet. Fjällkor betar åter i skogen och landskapet öppnas upp i fler ängar och gläntor. De kvarvarande fäbodarna har kompletterats med återuppbyggda bodar. Till fäbodvallen togs sommartid gårdens kreatur för sommarbete. Gårdens unga kvinnor tillbringade här somrarna med att sköta djuren och kärna smör och ysta ost. Kerstin och Lars berättar om flora och fauna. Vi bjuds på lunch och får prova på att koka mese och laga tunnbröd. 


Återfärd till Hallstabergets hotell på eftermiddagen.


Gemensam trerätters middag.


Dag 3. Onsdag 19 augusti

Kl 07:00 – 08:30 frukost. Avresa kl 08:30 


Vi följer Ångermanälven på dess södra sida. Vi passerar genom vackra små byar. Efter trekvart kommer vi till den lilla byn Holme som ligger precis vid älven. Här möter vi arkitekten och lantbrukaren Ola Månsson. Ola visar hur han håller på att renovera och iordningställa sin jordbruksfastighet som varit obrukad i 50 år innan han köpte den. Runt gården håller Ola svenska lantrasfår som med sitt bete öppnar upp det gamla igenväxta kulturlandskapet. 


Vi intar förmiddagskaffe i Näsåker.


Vid Nässjöån, ett av biflödena till Faxälven besöker vi den gamla vattenkvarnen. Kvarnen ligger vackert djupt inne i skogen där ån virvlar sig fram. Här får vi se kvarnen i funktion och får möjlighet att köpa med en påse nymalet kornmjöl. Vid sidan av kvarnen finns även en bevarad flottarbana.


I Ramsele vid Faxälven besöker vi först den medeltida kyrkan som ligger mycket vackert på en udde djupt nere i älvdalen. Här möter vi Ola Månsson igen som berättar om den restaurering som han lett av kyrkan och klockstapeln. Den lilla kyrkan uppfördes under 1200-talet och har målningar och inredning från 1600-talet. 


På Ramsele hembygdsgård väntar sedan lunch, guidning och besök i slöjdboden.


Från Ramsele följer vi Faxälven ner till des utflöde i Ångermanälven vid Österås. Dagens sista programpunkt blir ett guidat besök på Österåsens gamla sanatorium, Idag Livsstilsmedicin Österåsen. Platsen för sanatoriet valdes för dess låga nederbörd och för man svårligen inom Sverige kan finna en,
för anläggande av sanatorium lämplig plats, med mera storartad hänförande utsigt, än just ifrågavarande ställe, som provinsialläkare Nils Englund beskrev det.


Österåsen öppnandes 1901 som Kungl. Norrländska lungsotssanatoriet för tuberkulossjuka från hela Norrland. Sanatoriet var ett av tre rikssanatorier som finansierats av nationalinsamlingen till Oscar II 25 års jubileum som monark. Kungen bestämde att insamlingen skulle gå till uppförandet av tre sanatorier i olika delar av landet. Arkitekt Fredrik Lilljekvist (känd för att bl a ha ritat Dramaten i Stockholm) fick uppdraget att rita anläggningen. Lilljekvist gestaltade sanatoriet med förebild från den svenska stormaktstidens slott och herresäten. Detta skall ha fått drottning Sophia att utbrista Så vackert, det liknar mitt Drottningholm.


Österåsen har blivit känt för den förnämliga konstsamling som byggdes upp av den mångårige överläkaren Helge Dahlstedt och hans hustru ögonläkaren Eva Mörner-Dahlstedt. Paret Dahlstedt kom att att samla på konst med främst motiv från Ådalen och Lappland.


Dahlstedt tog emot konst som betalning för vistelse på Österåsen. Hit kom bl a Helmer Osslund, Albin Amelin, X:et Erixson, Eric Hallström, Jurgen von Konow, Hilding Linnqvist, Lennart Rodhe, Hugo Zuhr. Inlagda som patienter var bl a Karl-Erik Häggblad och Torsten Renqvist. Efter ett besök skänkte även prins Eugen en målning till samlingen. Men det var inte bara målare på plats. Genom åren har här Vilhelm Stenhammar givit konsert, Albert Engström berättat historier, polarforskaren Knud Rasmussen hållit vårtal och Lars Widding skrivit romaner. Vi intar eftermiddagskaffe på Österåsen.


Gemensam middag på Hallstabergets hotell på kvällen.


Dag 4. Torsdag 20 augusti

07:00 – 08:30 frukost och utcheckning.


Avresa från Hallstaberget kl. 08:30


Vi åker längs Ångermanälvens norra sida från Sollefteå ner mot Kramfors. Denna sida av älvstranden befolkades först. Den södra sidan låg ofta mer i skugga och kom att befolkas först när det var helt uppodlat på norrsidan av älven. 


Vi stannar till vid Holms säteri, Norrlands enda gods. Vi vandrar förbi den ståtliga 1700-talsherrgården ner till älvstranden där vi ser det vackra ättehögsområdet med stormannagravar från järnåldern. Här har vi en plats som sedan järnåldern varit bebodd av stormän, sedan som säte för landshövdingen över Västernorrland och därefter som gods.


Vi fortsätter längs älven mellan Sandslån och Sandöbron. Den sträcka som under senare delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet utvecklades till ett av världens största centrum för sågverksindustrin. I samhällen som Lugnvik ser vi spåren av industrierna vid älven.


Vår sista punkt på resan blir Sandöbron och brofästet i Lunde. Sandöbron projekterades vid mitten av 1930-talet för att ge en fast förbindelse över Ångermanälven. Kungl. Väg-, och Vattenbyggnadsstyrelsen gav Skånska Cementgjuteriet uppdraget i form av en enspanns betongbro. Brobygget blev symbolen för Ådalens kliv in i framtiden och skapade arbete och framtidstro i en bygd som fortfarande var traumatiserad av skotten i Ådalen 1931 då fyra arbetare och en förbipasserande skjutits ihjäl av militär under en demonstration. Brobygget präglades av en tid då ingenjörskonsten inte sågs ha några begränsningar. Detta ledde till en katastrof och Sveriges värsta byggarbetsplatsolycka. Brospannet göts i en träform som var för vek. När endast 20 meter återstod brakade gjutformen och drog med sig byggarbetarna ner i älven varav 18 förolyckades. Då olyckan skedde enbart en dag innan utbrottet av andra världskriget, den 1 september 1939 kom händelsen att överskuggas av krigsutbrottet. 1943 kunde bron slutligen invigas efter att ha färdigställts med en säkrare byggmetod. Under efterkrigstidens högkonjunktur och bilismens genombrott blev Sandöbron på 1950- och 60-talen en av landets stora sevärdheter som världens längsta bågbro i betong, ett rekord som varade ända till 1965. 


Vid brofästet i Lunde ser vi konstnären Lenny Clarhälls (född 1938) berömda monument över skotten i Ådalen 1931. Bakgrunden till ådalskravallerna var strejker mot sänkta löner på sågverken. Ett stort demonstrationståg marscherade mot hamnen i Lunde för att stoppa att ett fartyg lastades med hjälp av strejkbrytare. I Lunde strax innan hamnen öppnande militär eld mot demonstrationståget med de förödande konsekvenserna av fem dödsfall och flera skadade. En händelse som gav eko i hela Sverige och Europa. Bengt af Klintberg har beskrivit Clarhälls monument Minnesmärke över de stupade i Ådalen som en skulptur som förenar folkligt berättande med ett expressivt bildspråk och djärva reduceringar. Beställarna slapp verkligen att få ett socialrealistiskt monument. I stället fick de ett minnesmärke som har förnyat den svenska monumentalkonsten, ett konstverk som vädjar till betraktarens inlevelseförmåga och betonar det tragiska i händelsen.


Vi avslutar med förmiddagskaffe på Wästerlunds konditori. I konditoriet med ursprunglig inredning ser vi de många signerade fotografierna av kända artister, idrottsmän och politiker som stannat till på detta klassiska rastställe under turnéer i Norrland. 


Avresa från Kramfors kl. 12:21 med ankomst Stockholm kl. 17:38.


Resefakta

Pris: 10 950 SEK.

I priset ingår: Tre nätter på fyrstjärniga Hallstabergets Hotell med halvpension (frukost och trerätters middagar) i delat dubbelrum, välkomstdrink, fyra för- och eftermiddagskaffe, två luncher varav den ena på fäbod, samtliga inträden och transporter på plats.


Tillägg: 900 SEK enkelrum.

Tillkommer: Tågresa till och från Kramfors som bokas på egen hand.

Bokning: info@mejtresor.se  tel. 0704-220174.


BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


Resans ciceron Peter Johansson hälsar välkommen.

Peter är journalist och museiman med 17 år som redaktör för tidskriften Bygd och Natur och en hoper hembygdsböcker bakom sig. 

Sedan åtta år tillbaka arbetar han som museichef vid Nämforsens Hällristningsmuseum, Ångermanland. Museet tar hand om landets 2 595 äldsta hällristningar och 20 000 besökare varje år. 

Sandöbron

Nämforsens hällristningar Foto: Siv Bylund

Fäbovallen Mobodarne. Foto Erik Engelro

Nämforsens kraftverk

Pelle Molin målar alldeles intill den forsande älven.

Ytterlännäs kyrka

Nässjö kvarn

Arkeolog Gustaf Hallström tecknar av hällristingarna vid Nämforsen.

Ramsele gamla kyrka

Nipan över Ångermanälven vid Näsåker Foto: Siv Bylund

Lenny Clarhälls Minnesmärke över de stupade i Ådalen

För denna resa gäller följande bokningsregler


Många hör av sig och är osäkra om man skall våga boka en resa några månader framåt i tiden. Vi har därför beslutat att i ett första steg enbart ta emot intresseanmälningar till denna resa. Vi kommer när resan fått tillräckligt med intresseanmälningar gå ut med ny information och då se hur många som vill fullfölja med bokning. Vid bokning betalas ca 10 procent av resekostnaden. Resan går att avboka till sex veckor innan avresa. Vid avbokning utan läkarintyg återbetalas inte bokningsavgiften. Viktigt att veta är att vi planerat resan utifrån mindre grupper där vi reser i egen buss och inte kommer röra oss i större folksamlingar. Resan kräver 20 deltagare för att kunna genomföras. Skulle vi vid tiden för slutbetalning, fem veckor innan avresa har för få deltagare kommer vi tvingas ställa in resan. I sådana fall återbetalas anmälningsavgiften. Vid planering av resor följer vi myndigheter och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer.

COPYRIGHT Mejt Resor ©