Ådalen

Höga kusten vid Häggvik, Nordingrå.

Ljuva Ångermanland med Höga kusten, Ulvön och Ådalen


18-22 augusti 2021


OBS! För denna resa gäller mer generösa bokningsregler som är särskilt anpassade till den rådande situationen. Läs mer längst ner på denna sida!


I mitten av augusti reser vi till två av Sveriges vackraste platser kända för sina milsvida utsikter, den särpräglade Höga kusten formad av landhöjningen och Ådalen, där Ångermanälven flyter genom den breda dalgången med sina branta nipor och urgamla odlingsbygder.

I världsarvet Höga Kusten besöker vi Villa Fraxinus med sin berömda trädgård och Mannaminne, konstnären Anders Åbergs fantastiska livsverk med hans träskulpturer och byggnader från när och fjärran. Här bjuds vi även på en musiksoaré. På Köpmanholmen ser vi den nya skulpturparken uppförd på platsen där den berömde keramikern Hans Hedberg växte upp. Med båt tar vi oss ut till de vackra Ulvöarna där vi övernattar i det gamla fiskeläget, en gång Norrlands största.

Vi upplever Ådalen med de unika hällristningarna vid Nämforsen, Ytterlännäs vackra medeltidskyrka, Österåsens berömda konstsamling och får höra Pelle Molins texter. Timmer- och sågverksepoken möter vi i Nyland och på Sandslån.    På gamla stigar tar vi oss fram till Mobodarnas fäbodar högt över älven. Vid Döda fallet ser vi resultat av när Vildhussen försökte ändra Indalsälvens fåra. Ciceroner är författaren och dramatikern Bo R Holmberg och Peter Johansson, museiman och journalist. Under resan njuter vi av måltider tillredda av bygdens bästa råvaror. Resan är speciellt framtagen för SvD accent.


Reseprogram


Dag 1. Onsdag 18 augusti 

Kl. 08:21 avgång Stockholms central.  Ankomst Sundsvall central kl. 12:32.

På Sundsvall central möter reseledare Ola Olsson från Mejt Resor.


Med buss tar vi oss direkt till klassiska Hotel Knaust där lunch väntar i den vackra matsalen.


Vi fortsätter över Höga kustenbron (invigd 1997) som har blivit själva symbolen för Höga kustenområdet. Från rastplatsen vid brofästet beundrar vi bron med sina 180 meter höga bropelare och Ångermanälvens delta.


På slingrade gamla vägar tar vi oss sedan fram till hjärtat av Höga kusten vid Nordingrå. Vi upplever här det vackra landskapet med sina dramatiska höjder och vatten som genom landhöjningen skurits av från havet och blivit små sjöar. På sen eftermiddag ankommer vi till Mannaminne. Konstnären Anders Åbergs (1945 – 2018) enastående allkonstverk fyllt av hans välkända träskulpturer och byggnader som han samlat från när och fjärran. Anders Åberg slog igenom i början av 1970-talet med sina stora trämodeller av hus och kåkstäder. Han kom att utveckla sitt karaktäristiska konstnärskap med en blandning av skulptur och modellbygge och hämtade sin motivvärld både från hembygden och världen över. Hans verk präglas av stor nyfikenhet och engagemang. Under 1970- och 80-talet skapade han flera kända utsmyckningar bl. a. i Solna Centrums tunnelbanestation och avgångshallarna på Arlanda. På Mannaminne guidas vi av Anders Åbergs son Pål som också gjort minnesutställningen över Anders.


Vi övernattar i hotellbyggnaden Sestola gård på Mannaminne. Byggnaden efterliknar Sesta herrgård i Finland. varifrån enligt familjetraditionen Åbergs finska anfäder härstammade. Middag intar vi på värdshuset med utsikt över Nordingråbygden. Till kaffet bjuds vi på en musiksoaré med Lars Stattin, violast i Sundsvalls kammarorkester, Annika Wågby Stattin, violinist och Staffan Isbäck, kompositör och gitarist.


Dag 2. Torsdag 19 augusti.                                                                                                                                                                 

Kl. 07:00 – 08:45 frukost och utcheckning. Vår ciceron författaren och dramatikern Bo R Holmberg ansluter. Vi reser genom det kuperade och fjordliknande landskapet. På en tallbevuxen höjd besöker vi Villa Fraxinus. Här skapade arkitekten Sture Forsberg med livskamraten Ingelöv Jonsson sitt hem med trädgård. Platsen de köpte i början på 1970-talet var då bygdens grovsoptipp med bilvrak och annat skrot. Om man bortsåg från soporna fanns här en enastående naturmark. Målsättningen för anläggningen blev att låta hus och trädgård komplettera naturen och att aldrig dra några skarpa gränser dem emellan. I trädgården ser vi ett rikt urval av växter anpassade till det norrländska klimatet.


Vid Skuleberget berättar Bo om bergets geologi och om alla de myter och legender som berget omges av.


Vid Nätraåns mynning tar vi oss till Köpmanholmen. Här som på så många andra kustorter i Ångermanland växte sågverk upp under senare delen av 1800-talet. Familjen Hedberg kom under flera generationer att här driva Forss sågverk. Ingeborg Hedberg (född Belfrage) skapade som herrgårdsfru här under 1930-talet en mötesplats flera av dåtidens kända kulturpersoner som Vilhelm Moberg, Albert Viksten och prinsarna Eugen och Wilhelm. Ingeborgs son, keramikern Hans Hedberg (1917 - 2007) växte upp i denna miljö och kom att bli internationellt känd för sina stora keramikfrukter med vacker och naturtrogen glasyr. År 2014 öppnade den tidigare igenvuxna herrgårdsparken som natur- och konstpark. Den ger en förnimmelse av hur det såg ut när familjen Hedberg levde och verkade i Köpmanholmen under 1900-talets första hälft. Parken har delvis återskapats med bl a Ingeborg Hedbergs ros- och äppelodlingar, men med tillägg av samtida skulpturer. Här ser vi bl a Hans Hedbergs bronsskulptur Plommonet och Torsten Rehnqvists Elefanternas sömn. Vi får en exklusiv visning i parken med konstintendent Anders Thorsén.


Vi intar även lunch i parkkaféet Svea. Från Köpmanholmen tar vi oss med MS Ulvön ut till Ulvöarna. Den 1 ½ timme långa båtresan går genom Höga kustens vackra skärgård. Kl.15:00 ankomst Ulvön där vi tar oss till vårt hotell, Ulvö Hotell. Efter installation på hotellet möter lokal guide som tar oss ned till Ulvö museum och guidning runt Ulvöhamn


Dag 3. Fredag den 20 augusti.                                                                                                                                                                                                                    Kl. 07:00 – 09:00 frukost och utcheckning. Med lokal guide vandrar vi upp på Lotsberget med fri utsikt över Bottenhavet och Höga Kustens berg och klippor. Nedanför besöker vi Ulvö gamla kapell som är bland Ångermanlands äldsta träbyggnad uppförd av gävlefiskarna som Gustav Vasa gett fiskerätten kring Ulvöarna. Efter lite egen tid i vackra Ulvöhamn tar MS Ulvön oss tillbaka till fastlandet.


I hamnen väntar Bo R Holmberg för att få guida oss genom nedre Ådalen. Vi färdas nu mot Ångermanälven, Ångermanlands verkliga blodomlopp. Vi tar oss över Sandöbron. Bron projekterades vid mitten av 1930-talet för att ge en fast förbindelse över Ångermanälven. Brobygget blev symbolen för Ådalens kliv in i framtiden och skapade arbete och framtidstro i bygden. en bygd som fortfarande var traumatiserad av skotten i Ådalen 1931. Brobygget präglades av en tid då ingenjörskonsten inte sågs ha några begränsningar. Detta ledde till en katastrof och Sveriges värsta byggarbetsplatsolycka. Brospannet göts i en träform som var för vek. När endast 20 meter återstod brakade gjutformen och drog med sig byggarbetarna ner i älven varav 18 förolyckades. Under efterkrigstidens högkonjunktur och bilismens genombrott blev Sandöbron på 1950- och 60-talen en av landets stora sevärdheter som världens längsta bågbro i betong, ett rekord som varade ända till 1965. 


Vid brofästet i Lunde ser vi konstnären Lenny Clarhälls (född 1938) kända monument över skotten i Ådalen 1931. Bakgrunden till ådalskravallerna var strejker mot sänkta löner på sågverken. Ett stort demonstrationståg marscherade mot hamnen i Lunde för att försöka få bort de strejkbrytare som inkvarterats där. Utkommenderad militär öppnade eld mot demonstrationståget med de förödande konsekvenserna av fem dödsfall och flera skadade.


I Ytterlännäs ser vi den gamla kyrkan. Kyrkan uppförd under 1200-talet räknas som en av Norrlands vackraste. Inne i kyrkan möts vi av vackra medeltida väggmålningar med motiv från Gamla testamentet från golv till tak. Kyrkan är även rik på högklassiga inventarier som det medeltida triumfkrucifixet och det nürnbergska altarskåpet. Kyrkporten som är Ångermanlands äldsta är järnbeslagen för att enligt dåtida folktro skydda mot knytt och onda andar. Porten är även berömd för sin lejonhuvudformade kläpp från 800-talet, som sägs ha förts till bygden av hemvändande vikingar.


Vi färdas sedan längs älven genom de gamla sågverkssamhällena. I Dynäs/Väja där pappersbruk och sågverk fortfarande är i full verksamhet, får vi en känsla hur livfull denna industribygd var fram till mitten av 1900-talet. Bo tar oss med till hamnplanen i Nyland som tidigare var Ådalens viktigaste utskeppningshamn, varifrån skepp till alla kontinenter avgick med timmer och pappersprodukter.        I Sandslån besöker vi flottningsmuseet inrymt i en gammal arbetarbarack från sent 1800-tal. Här ser vi modellen över världens största timmerskilje som fanns här till mitten av 1960-talet, då ett mekaniskt skilje byggdes i Kungsgårdsfjärden.

.


Framme i Sollefteå tar vi in på Hallstabergets Hotell med milsvid utsikt över Ådalen. Gemensam middag. 


Dag 4. Lördag 21 augusti.

Frukost 07:00 – 08:45. Med vår buss tar vi oss uppåt Ångermanälven mellan Sollefteå och Näsåker, en vägsträcka känd för sina vackra scenerier. Under turen berättar Peter Johansson, chef för hällristningsmuseet i Nämforsen om ådalens geologi och historia. Vi följer älven genom de gamla byarna på norra stranden. Den bördiga sedimentjorden och mikroklimatet har gjort att älvstranden odlades upp redan under medeltiden.


Framme i Näsåker besöker vi Nämforsen, Ångermanälvens viktigaste fångstplats för lax från stenåldern fram till dess kraftverket byggdes. Under stenåldern gick havsnivån i form av en djup vik ända upp till forsen. Peter visar oss hällristningarna som utförts under både sten- och bronsåldern. De tusentals ristningarna visar främst djurmotiv med älg och lax, men även båtmotiv och människofigurer förekommer. Peter berättar om de senaste forskningsrönen kring hällristningarna och älgens viktiga symbolik i jägarfolkens världsbild.


Granne med Hällristningarna ligger Nämforsens kraftverk. Kraftverket invigdes 1947 och blev startskottet till en massiv utbyggnad av vattenkraften i Ångermanälven som med biflöden idag svarar för 8,5% av Sveriges totala energiproduktion. Vi får en guidning i den imponerande och påkostade turbinhallen där tre väldiga turbiner under dovt surrande ger en effekt av 115 MW. Kraftverket började projekteras under andra världskriget, då behovet av att nationen skulle vara självförsörjande av elkraft blev påtagligt. I turbinhallen finns även Tyra Lundgrens 36 kvadratmeter stora stengodsrelief Älvens historia. Som en av dåtidens främsta konstnärer och en av den svenska konstens kvinnliga pionjärer fick Tyra Lundgren (1897 - 1979) i uppdrag att smycka det nya kraftverket. I Älvens historia berättar hon Ådalens historia från myternas tid till de samtida timmerflottarna.


I Hällristningsmuseet beläget med Ådalens mest storslagna utsikt på en nipa över älven intar vi förmiddagskaffe och ser de arkeologiska samlingarna. 

Vi vandrar sedan över till Pelle Molin-stugan. Konstnären och författaren Pelle Molin (1864 - 96) bodde i stugan 1890 - 94. Molin som var utbildad vid Konstakademin försörjde sig som skribent under sin tid i Näsåker samtidigt som han målade dramatiska vyer från älvforsarna. Hans texter om livet i Ådalen kom efter hans tidiga död att sammanställas i boken Ådalens poesi, som mer än något kommit att göra trakten känd. Molin beskriver i boken sitt förhållande till Ådalen: Detta är Ådalen, sannerligen det fagraste land! Allt detta är min Ådal, mitt sagoskrin, min kärlek och min skräck, ty hur man längtar över bergen, håller det fast som en mara. Varje ny skönhet som upptäckes, varje historia är en hållhake på den, som annars hade tänkt sig livet annorlunda, än på samma fläck i passiv tillbedjan av det, som fängslat öga och öra…


Vi tar oss sedan upp på älvdalens norra åsrygg. Vid Oringsjö naturreservat möts vi av lantbrukarparet Kerstin och Lars Kårén som tar oss på en ca 700 meter lång vandring på stigar genom urskogen till Mobodarnes fäbodar. Med stöd från Länsstyrelsen i Västernorrland har Kerstin och Lars återskapat fäbodvallen som fanns mellan tidigt 1800-tal och 1940-talet. Fjällkor betar åter i skogen och landskapet öppnas upp i fler ängar och gläntor. De kvarvarande fäbodarna har kompletterats med återuppbyggda bodar. Till fäbodvallen togs sommartid gårdens kreatur för sommarbete. Gårdens unga kvinnor tillbringade här somrarna med att sköta djuren och kärna smör och ysta ost. Kerstin och Lars berättar om fäbodlivet och om områdets flora och fauna. Vi bjuds på lunch och får prova att laga tunnbröd. 

Återfärd till Hallstabergets hotell på eftermiddagen.

Gemensam trerätters middag.


Dag 5. Söndag 22 augusti.

Kl 07:00 – 08:00 frukost och utcheckning. Avresa kl 08:15


Dagens första programpunkt blir ett guidat besök på Österåsens gamla sanatorium, idag Livsstilsmedicin Österåsen.

Sanatoriet öppnades 1901 som Kungl. Norrländska lungsotssanatoriet. Det var ett av tre rikssanatorier som finansierats av nationalinsamlingen till Oscar II 25-årsjubileum som monark. Arkitekt Fredrik Lilljeqvist (känd för att bl a ha ritat Dramaten i Stockholm) fick uppdraget att rita anläggningen. Lilljeqvist gestaltade sanatoriet med förebild från den svenska stormaktstidens slott och herresäten.

Österåsen har blivit känt för den förnämliga konstsamling som byggdes upp av den mångårige överläkaren Helge Dahlstedt och hans hustru ögonläkaren Eva Mörner-Dahlstedt. Paret Dahlstedt kom att samla på konst med främst motiv från Ådalen och Lappland. Dahlstedt tog emot konst som betalning för vistelse på Österåsen. Hit kom bl a Helmer Osslund, Albin Amelin, X:et Erixson, Lennart Rodhe och Torsten Rehnqvist.


Vid Ragunda ser vi Döda Fallet. Det var här som Magnus Huss (Vildhussen) på uppdrag av bönderna längs Indalsälven byggde en kanal förbi Storforsen. Den 6 juli 1796 bröt vattnet från Ragundasjön här igenom en sandås och hela sjön tömdes på några timmar med Sveriges största naturkatastrof som följd. Vi intar här även förmiddagskaffe.


Ankomst till Sundsvalls central avresa med anslutande tåg till Stockholm kl. 13:30. Ankomst Stockholms central kl. 17:38.


Resefakta

Pris: 15 750 SEK.

I priset ingår: Stockholm - Sundsvall t & r i 1:a klass på SJ, Del i dubbelrum en natt på trestjärniga hotell Sestola gård på Mannaminne, En natt på fyrstjärniga Ulvö hotell, två nätter fyrstjärniga Hallstabergets Hotell i rum med utsikt över Ådalen, fyra trerättersmiddagar, fem luncher varav en lättare med lunchsmörgås, för- och eftermiddagskaffe enligt program, välkomstdrink, exklusiv musiksoaré, båtresa till Ulvön, signerat exemplar av Bo R Holmbergs nya bok De kom till skiljet i älven, samtliga inträden och övriga transporter på plats.

Tillägg: 2 000 SEK enkelrum.


BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


Efter invigningen 1997 har Höga kustenbron blivit Ångermanlands främst symbol.

Bo R Holmberg är författare och dramatiker som gett ut närmare femtio böcker av olika slag, för barn, ungdomar och vuxna: nutidshistorier och historiska berättelser. 2005 tilldelades han Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok,

Eddie Bolander & jag. Han har även bl a fått Astrid Lindgrenpriset. Hans ångermanländska hembygd spelar en viktig och återkommande roll i verken. I år är han aktuell med nya boken De kom till skiljet i älven.

Peter Johansson är museiman och journalist med 17 år som redaktör för tidskriften Bygd och Natur och en hoper hembygdsböcker bakom sig. Sedan åtta år tillbaka arbetar han som museichef vid Nämforsens Hällristningsmuseum, Ångermanland. 

Konstnären Anders Åberg och hustrun Barbros livsverk, friluftsmuseet och konstinstallationen Mannaminne, idag ett av Ångermanlands största besöksmål, där vi också kommer bo en natt.

På Köpmanholmens Natur- och skulpturpark ser vi Helena Byströms Libjiesbåaloe, med samisk sympolik. En skulptur som snabbt blivit ett av Norrlands mest älskade och avfotograferade konstverk.

Med M/F Ulvön färdas vi den 1 1/2 timme långa sjövägen genom Höga kustens vackra skärgård ut till Ulvön.

Ulvöhamn med fri sikt över Bottenhavet. Här övernattar vi på Ulvö hotell.

Ulvö gamla fiskekapell från 1600-talet.

Sandöbron, från invigningen 1943 - 1965 världens längsta enspanns betongbro och en av Norrlands stora tursitattraktioner.

Vid Sandöbrons brofäste i Lunde ser vi Lenny Clarhälls berömda monument över de stupade vid Ådalskravallerna 1931. 

I bördiga Ådalen ligger bondbyarna på rad. Foto Ove Källström

Invigningen av Nämforsens kraftverk 1947 var startskottet för utbyggnaden av vattenkraften i Ångermanälven.

Hällristningarna vid Nämforsen. Foto Siv Bylund.

Ådalens store skildrare, konstnären och författaren Pelle Molin vid staffliet framför sitt favoritmotiv, Nämforsens vilda vatten.

Mobodarnas vackra fäbodar.

För denna resa gäller följande bokningsregler

Många hör av sig och är osäkra om man skall våga boka en resa några månader framåt i tiden. Vi har därför beslutat att i ett första steg enbart ta emot intresseanmälningar till denna resa. Vi kommer när resan fått tillräckligt med intresseanmälningar gå ut med ny information och då se hur många som vill fullfölja med bokning. Vid bokning betalas ca 10 procent av resekostnaden. Resan går att avboka till sex veckor innan avresa. Vid avbokning utan läkarintyg återbetalas inte bokningsavgiften. Resan kräver 20 deltagare för att kunna genomföras. Skulle vi vid tiden för slutbetalning, fem veckor innan avresa har för få deltagare kommer vi tvingas ställa in resan. I sådana fall återbetalas anmälningsavgiften. Vid planering av resor följer vi myndigheter och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer.


Covid-19

För att delta i resan ska du ha något av följande:

  • Vaccinationsintyg
  • Positivt antikroppstestresultat (max sex mån gammalt)
  • Läkarintyg som visar att du haft covid-19 (max sex mån gammalt)

Kopia på intyg ska vara arrangören till handa senast en vecka innan avresa, detta är en förutsättning för att få delta.

Med tag även:

  • Egna munskydd, om krav på detta fortfarande råder

Resan genomförs med hänsyn till FHM:s nationella allmänna råd och rekommendationer.


Vid sen avbokning pga sjukdom så gäller vanliga avbokningsregler. Dvs full ersättning från försäkringbolag om man har hemförsäkring med reseskydd och har läkarintyg att skicka in.


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Mejt Resor AB (org nr. 559015-3838) är med i Svenska Resebyråföreningen, SRF och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet.