Mannerheim 2023 SvD extra avgång

I marskalk Mannerheims fotspår            - en historisk resa genom Finland


7-14 september 2023 EXTRA AVGÅNG

Ingen person i Norden har blivit så synonym med sitt land som Gustaf Mannerheim och hans roll i skapandet av det självständiga Finland. Med professor Nils Erik Villstrand färdas vi genom Mannerheims Finland från barndomshemmet Villnäs slott till hans grav på Sandudd. I Vasa besöker vi Mannerheims bostad och Veteranmuseet. Historiker Aapo Roselius möter oss i Tammerfors och berättar om det avgörande slaget i inbördeskriget som stod i stadens centrum. I S:t Michel besöker vi högkvarteret från vinter- och fortsättningskriget, Mannerheims egen järnvägsvagn och intar festmiddag vid marskalkens eget bord på S:t Michelklubben. Vid Finska viken ser vi kadettskolan i Fredrikshamn. Resan avslutas i Helsingfors med föredrag av professor Henrik Meinander och besök vid graven och i hemmet.


Reseprogram

Dag 1. Torsdag 7 september. Avresa med Viking Line från Stockholm.

Kl. 19:00-19:20 samling i Stadsgårdsterminalen (Vikingterminalen). Reseledare, redaktör Gunilla von Platen möter och delar ut båtbiljetter. Gunilla står med skylt i terminalen.

Kl. 20:00 avresa med MS Viking Glory, Viking Lines nya flaggskepp som sattes i trafik i mars i 2022.

 

Vi intar sedan gemensamt trerätters middag med vin, kaffe & avec i restaurang Skrubba.

 

Dag 2. Fredag 8 september. Åbo, Villnäs slott, Björneborg och Vasa.

Kl. 06:00 – 07:00 frukost.

Kl. 07:30 ankomst Åbo. Nils Erik Villstrand och hans hustru, historikern Britt-Marie Villstrand möter

Kl. 08:00 avresa från Åbo hamn med vår hyrda buss. Nils Erik och Britt-Marie tar oss först till Mannerheimparken i Åbo som fick sitt namn 1942 med anledning av Gustaf Mannerheims 75-årsdag. Vid Mannerheimbysten i parken berättar Nils Erik om Mannerheims besök i Åbo som riksföreståndare (med Gustav III:s maktbefogenheter) den 11:e maj 1919 då han hälsades med ändlöst jubel. Därifrån reste han till Björneborg för att fira stadens befrielse - i praktiken för att slippa vara med om årsdagen av Helsingfors befrielse som ju var tyskarnas verk. 


Från Åbo reser vi norrut till Mannerheims födelsegård, Villnäs slott. Slottet är tillsammans med Stora Sarvlax utanför Lovisa de bästa exemplen i Finlands på stormaktstida adelsgårdar. Slottet uppfördes i stram senrenässansstil av riksrådet och amiralen Herman Fleming på 1650-talet. Godset gick i inom familjen Fleming till att det köptes i slutet av 1700-talet av Carl Erik Mannerheim från Dalarna (Gustaf Mannerheims farfars far). Godset gick ut släkten Mannerheims ägo 1903, då ekonomierådet Oskar Hannus köpte upp gården. Efter hans död ägde dottern Inkeri Hovinen Villnäs tills det 1961 donerades till staten varefter det fungerat som museum.

Gustaf Mannerheims föddes här 14 juni 1867 som son till greve Carl Robert Mannerheim och grevinnan Hedvig Charlotta Helena, född von Julin. Som den tredje sonen fick han titeln friherre. Fadern lämnade familjen 1880 med en älskarinna och for till Paris. Modern dog året därpå när Mannerheim var 14 år. Huvudorsaken till att fadern lämnat landet var de stora spelskulder han ådragit sig. Mannerheim stod nu i praktiken som föräldralös och han placerades tillsammans med syskonen ut bland släktingar för omvårdnad. Hans uppfostran togs om hand av morbrodern Albert von Julin.

Efter besöket intar vi förmiddagskaffe på slottskaféet.


Vid Villnäs kyrka som också är begravningskyrka för släkterna Fleming och Mannerheim ser vi Riddarparken, med en sten för varje av de 191 Mannerheimriddarna. Dessa var soldater och officerare under vinter- och fortsättningskrigets som tilldelats Frihetskorsets Mannerheimkors.


Vi färdas vidare norrut, först genom landskapet Egentliga Finland, och kommer sedan in i landskapet Satakunta och dess residensstad Björneborg. Här tar Nils Erik oss med på en vandring i stadens äldsta kvarter kring Kumo älv. Vi ser rådhuset, Johan III:s staty och vid stadskyrkan det gripande monumentet över de stupade i vinterkriget utfört av skulptören Aimo Tukiainen, berömd för Mannerheims ryttarstaty i Helsingfors. Mitt emot kyrkan och monumentet ligger Nerwanderska huset ritat av Finlands och världens första kvinnliga arkitekt, Signe Hornborg. Vi får höra om stadens stora industrifamiljer, Rosenlew och Juselius. Björneborg utvecklades från mitten av 1800-talet till en av Finlands viktigaste industristäder med stor hamn och järnväg till Tammerfors. Här uppfördes mekaniska industrier, bomullsspinneri och sågverk. Staden ersatte den tidigare residensstaden Ulvsby, som på grund av landhöjningen inte längre kunde fungera som hamnstad.


Vi intar lunch på anrika Svenska Klubben. Här firades stor festmiddag för Mannerheims den 11 maj 1919, efter hans ankomst från talet i Åbo. På klubben finns även ett Mannerheimkabinett. 


 Vi passerar sedan landskapsgränsen till Österbotten. Landskapet ändrar här karaktär från Satakuntas barrskogar till Österbottens bördiga slätter av gammal sjöbotten. I bussen får vi höra Nils Erik berätta om Österbottens historia.                                                                                                                                          

Framme i Vasa, Österbottens historiska residensstad, checkar vi in på vårt centrala hotell, Sokos Vaakuna. Vi avslutar vår innehållsrika dag med en trerätters middag i hotellrestaurangen.


Dag 3. Lördag 9 september. En heldag i Vasa.                                                                                                   

Kl. 09:00 börjar vi med en stadsrundtur med buss i Vasa. Nils Erik tar med oss till det gamla kasernområdet uppfört under den ryska tiden Vi ser även Jägarmonumentet över de i Tyskland utbildade finländare som kom att spela en nyckelroll i inbördeskriget och i uppbyggandet av ett finländskt försvar.

Österbottens museum intar vi förmiddagskaffe sedan guidas vi i basutställningen om Vasa stads historia. 


I det gamla länsresidenset granne med Österbottens museum ser vi de rum som Gustaf Mannerheim bodde i under den period i början av 1918 då han ledde den vita armén från Vasa. Rummen är iordningställda och visas med den möblering som Mannerheim hade.


Lunch på egen hand kring Salutorget. Återsamling vid Finlands frihetsstaty mitt på torget. Monumentet utfört av skulptören Yrjö Liipola är det största minnesmärket i Finland över landets kamp för sin självständighet. Monumentet invigdes 20 år efter inbördeskriget i närvaro av Gustaf Mannerheim och Finlands Kyösti Kallio. Ceremonin följdes av en publik på omkring 10 000 personer


Nils Erik berättar om torget och Vasa under inbördeskriget. Vi avslutar med ett besök på Krigsveteranmuseet där vi får en guidad visning av museet med minnen från vinter- och fortsättningskriget. Arja Rantanen ordföranden i Österbottens Försvargille som driver museet berättar om deras verksamhet. Eftermiddagskaffe med dopp på museet.


Middag på egen hand.


Dag 4. Söndag 10 september. Vasa, Ruovesi, Pekkala gård och Tammerfors.

Kl. 06:30 – 08:30 frukost och utcheckning.

Vi lämnar Österbottens flacka och bördiga kustslätter och reser in i det skog- och sjörika finska inlandet. I Ruovesi vid Näsijärvis strand passerar vi Ritoniemi herrgård. Här var Johan Ludvig Runeberg informator åt Kapten Enehielms söner på 1830-talet. Det var under denna tid som Runeberg träffade veteraner från 1809 års krig och fann inspiration till sitt kommande verk Fänrik Ståls Sägner. I utkanten av byn besöker vi Runebergs källa. Vid den vackra källan läser Nils Erik Runebergs dikt Vid en källa.


Vackert beläget vid Näsijärvis sjösystem ligger Pekkala gård med rötter tillbaka till 1500-talet. Här träffar vi gårdsägarparet Marcus och Anne Hackman. Gården förvärvades på 1750-talet av Marcus förfader Petter Johan Austrell, genom giftermål övergick gården sedan i familjen Aminoffs ägo, varav den senaste Aminoff på Pekkala var Marcus mor Antonia som gifte sig med Patrick Hackman.

Vi bjuds på lunchsmörgås med kaffe. Marcus berättar om gården och om de mycket hårda strider som här ägde rum under inbördeskriget, då även hans morfars far, Alexander Aminoff dödades av de röda. Vi får här också se fysiska lämningar av striderna.


Vid Kalevankangas begravningsplats i utkanten av Tammerfors ansluter historikern Aapo Roselius som forskat om inbördeskriget i Finland. Vid huvudentrén ser vi monumentet över Svenska brigaden. Aapo guidar oss vid monumenten för både de som stupat på den vita och på den röda sidan i inbördeskriget. Här ser vi även hjältegravar för de stupade i vinter- och fortsättningskriget.


Inne i Tammerfors checkar vi in på vårt hotell, Scandic Koskipuisto vackert belägget precis vid Forsenparken. Staden grundades 1779 av Gustav III vid den mäktiga forsen mellan sjöarna Näsijärvi och Pyhäjärvi. Under början av 1800-talet växte det här fram textil- och pappersindustrier som kommit att sätta prägel på staden.


Aapo tar oss sedan med på en vandring i centrala Tammerfors där han berättar om stadens historia som viktig industristad och om de avgörande slaget i inbördeskriget som stod här 16 mars – 6 april 1918 då Mannerheims vita trupper besegrade de röda styrkorna. Slaget krävde drygt 2700 liv varav 2000 på den röda sidan och 700 på den vita sidan. En stor del av stadens centrum låg i aska efter striderna.

På Hämeenpuisto (Västra Esplanadgatan) möter vi stadens dramatiska politiska historia i form av monument och symbolbyggnader. För att högtidlighålla minnet av segern lät stadsfullmäktige i slutet av 1918 här uppföra ett frihetsmonument i form av en atletisk naken krigare som höjer sitt svärd i en segergest. Monumentet placerades snett framför de rödas viktigaste byggnad, Folkets hus. Segermonumentet formgavs av skulptören Viktor Jansson, Tove Janssons far. Det var ett av de sista beslut som det gamla stadsfullmäktige (vald utifrån inkomst och förmögenhet) tog. Det nya stadsfullmäktige som 1919 valdes utifrån allmän rösträtt försökte återkalla beslutet om monumentet. Efter Finlands förlust mot Sovjetunionen under andra världskriget pressade den sovjetiska ambassaden igenom att ett Leninmuseum skulle inrättas i Folkets hus för att ihågkomma Lenins och Stalins första möte som skedde i Tammerfors 1905. 


Inbördeskriget skapade mycket starka spänningar i det finska samhället mellan de som stått på den segrande vita sidan och de på den förlorande röda sidan. Aapo berättar om hur man i Tammerfors också på flera sett kunnat överbrygga dessa spänningar, som ett exempel på detta ser vi änkehus som uppfördes för arbetarhustrur som förlorat sina män i inbördeskriget.


Kl. 19:00 gemensam middag på hotellet.


Dag 5. Måndag 11 september. Tammerfors, Mannerheims jaktstuga i Loppis och S:t Michel.

Kl. 07:30 – 08:30 frukost och utcheckning.


Kl. 08:45 avresa. Aapo tar oss med till den omdiskuterade Mannerheimstatyn som idag finns i skogen utanför Tammerfors. Statyn donerades 1938 till Tammerfors stad av Frontmannaföreningen på inaktiv av företagaren Rafael Haarla (född Harberg) med starka kopplingar till den högerradikala Lapporörelsen. Uppförandet av statyn som var tänkt att stå inne i Tammerfors fördröjdes av vinterkriget. Mannerheim uttryckte även en egen önskan att statyn inte skulle resas under hans livstid.  Monumentet kom slutligen 1956 att resas på den undanskymda plats den idag står på.


Vi lämnar Tammerfors på den gamla nordliga landsvägen som följer vattenvägen längs Vånåsstråten. Genom Kangasala socken färdas vi på Kejsaråsen med milsvid utsikt över sjölandskapen. Åsen har sedan 1700-talet varit en stor attraktion och besöktes båda av Gustav III och kejsar Alexander I. På toppen av Kejsaråsen läser Nils Erik dikten "Sommardag i Kangasala" som Zacharias Topelius diktade på närbelägna Harjulaåsen. I Hattula by passerar vi Heliga Korsets kyrka, Finlands enda medeltida tegelkyrka. Kyrkan var under medeltiden även vallfartsort.


I Tavastehus dricker vi förmiddagskaffe på Museo Militaria där vi också tar del av på utställningarna om vinterkriget. Museet ligger bredvid Tavastehus slott som uppfördes på 1200-talet som en av Sveriges riksborgar. 


Mannerheims jaktstuga vid Loppis väntar oss sedan en festmåltid efter den mycket matintresserade marskalkens matsedel (Rödbetssoppa, Stekt lamm med rödvinssås och äppeltårta med vaniljmousse). Jaktstugan uppfördes i östra Finland vid sjön Lieksajärvi av fronttrupperna 1942 som en gåva till Mannerheim till hans 75 årsdag 1942. När dom sovjetiska trupperna närmade sig togs beslut att flytta stugan. Valet på ny plats föll på stranden vid Puneliajärvi i Loppis socken. Mannerheim kom att besöka stugan vid ett fåtal tillfällen då hans hälsa efter kriget försämrats. Idag ägs stugan av en stiftelse och är ett populärt turistmål.


På eftermiddagen färdas vi vidare till S:t Michel, sedan medeltiden viktig centralort och kyrkosocken i södra Savolax. Incheckning och gemensam middag på Sokos Vaakuna väntar.


Dag 6. Tisdag 12 september. Heldag i S:t Michel.

Kl. 07:30 – 09:15 frukost.


Vi vandrar genom centrala S:t Michel där vi på Salutorget ser skulptören Kalervo Kallios imponerande staty av marskalk Mannerheim. Nils Erik guidar oss sedan på Högkvartersmuseet där marskalk Carl Gustaf Mannerheim hade sin stab under både vinter- och fortsättningskriget. På museet ser vi bl a Mannerheims stabsrum och kartrummet. I och med utbrottet av vinterkriget 30 november 1939 utnämndes Mannerheim till överbefälhavare av president Kyösti Kallio och flyttade då det militära högkvarter från Helsingfors till S:t Michel.


Vid järnvägsstationen gör vi sedan ett besök i marskalkens järnvägsvagn. Vagnen där Mannerheim bl a tog emot gäster har blivit historisk inte minst för den hemliga inspelning av bordssamtalet mellan Hitler och Mannerheim på hans 75-årsdag som den finska underrättelsetjänsten gjorde. Inspelningen är den enda som finns med Hitler där han inte talar i affekt. Hitlers oannonserade födelsedagsuppvaktning har också gått till historien då Mannerheim hälsar på honom utan att ta av sig handskarna.


Från S:t Michel tar vi oss en liten bit utanför staden där lunch väntar på Tertis gård. Här bjuds vi på deras kända savolaxiska smörgåsbord. Gården som stod färdig i början av 1800-talet var under vinterkriget artillerihögkvarter under generalmajor Väinö Svanström och fungerade under fortsättningskriget som intendenturhögkvarter under överste Verner Gustafsson.

Eftermiddag på egen hand med möjlighet att besöka Infanterimuseet.

Kl. 18:45 samling i lobbyn för gemensam promenad till S:t Michelklubben för vår avslutande middag i Finland.


Kl. 19 slås dörrarna upp och vi hälsas välkomna till denna sällskapsklubb från 1892. Under båda vinter- och fortsättningskriget åt Mannerheim många av sina middagar här och tog även emot middagsgäster på klubben som bl a prins Gustaf Adolf. Efter välkomstdrink bjuds vi till bords där vi serveras en av marskalkens favoritmåltider, vorschmack, gös walewska och caramel-chocolate ganache med tillhörande drycker och kaffe.


Dag 7. Onsdag 13 september. S:t Michel, Fredrikshamn och Helsingfors.

Kl. 06:15 - 07:30 Frukost och utcheckning.


Vi lämnar det finska inlandet och far söderut mot Fredrikshamn vid Finska viken. Här skrevs den 15 årige Mannerheim in på kadettskolan. Den Finska kadettskolan grundades av Gustav III 1779 och förlades till Kuopio och sedan till Haapaniemi. År 1818 flyttades skolan till Fredrikshamn. Nuförtiden är skolan en del av Försvarshögskolan i Sandhamn i Helsingfors men bär fortfarande valspråket ”Constantem decorat honor – Heder är den uthålliges lön”, lånta från skolans ledare överste Göran Magnus Sprengtporten.                                                          Gustaf Mannerheim kom här 1882 att inleda sin militära bana men relegerad fyra år senare grund av insubordination. Han började då studera vid Böökska lyceet i Helsingfors och avlade 1887 studentexamen som privatist. Strax därpå begav han sig till S:t Petersburg och lyckades hösten 1887 vinna inträde vid Niko­lajevska kavalleriskolan. Han gjorde väl ifrån sig och befordrades 1889 till kornett.

Efter förmiddagskaffe gör vi en vandring i Fredrikhamns historiska centrum med sin karaktäristiska runda stadsplan. Den gamla kadettskolan brann ner 1887 och ersattes med den nuvarande skolbyggnaden 1892. I denna byggnad finns idag Finlands reservofficersskola.


Bussen tar oss sedan västerut längs Finska viken. Framme vid Sandudds begravningsplats i Helsingfors väntar lättare lunch följt av föredrag om Gustaf Manneriheim av professor Henrik Meinander som 2017 utkom med sin biografi, Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal.


På Sandudds begravningsplats ser vi sedan Mannerheims centralt placerade grav. I närheten ligger också Finlands andra presidenter begravda.


Henrik Meinander tar oss därefter med på en bussguidning genom Mannerheims Helsingfors.


Vi avslutar vår resa i Finland med besök på Mannerheimmuseet som är inrymt i hemmet på Kalliolinnagatan i Helsingfors. Bostaden som tillhörde familjen Fazer kom Mannerheim att hyra från 1924 fram till sin död den 19 januari 1951. Här möter vi det hem som Mannerheim planerade i detalj med bl a hans spartanska fältsäng och jakttroféerna från resor i fjärran länder. Under de 26 år som Mannerheim bodde på Kalliolinnagatan var han djupt förbunden med Finlands öde både som överbefälhavare 1939 – 44 och som president 1944 – 46.


Kl. 16:15 incheckning Silja Line. Kl. 17:00 avgång med Silja Symphony.

Kl. 19:30 Smörgåsbord.


Torsdag den 14 september. Ankomst Stokholm.

Kl. 07:00 – 09:30 Specialfrukost. Kl. 10:00 ankomst Värtahamnen i Stockholm (Obs! är då inte samma hamn som vi lämnande Stockholm  från med Viking Line).


Resefakta

Pris: 20 950 SEK. Tillägg 2975 SEK för A1 enkelhytt fönster samt enkelrum på hotellet.


I priset ingår:

  • Utresa Stockholm – Åbo med Viking Line (nya Viking Glory) och hemresa Helsingfors – Stockholm med Silja Line (Silja Symphony) i delad fönsterhytt,
  • Trerätters middag med två glas vin, kaffe & avec på utresan och smörgåsbord med vin/öl på hemresan, buffetfrukost på utresan och specialfrukost på hemresan.
  • Två nätter på fyrstjärniga Sokos Vaakuna i Vasa, en natt på trestjärniga Scandic Koskipuisto i Tammerfors och två nätter på fyrstjärniga Sokos Vaakuna i S:t Michel.
  • Tre trerätters middagar med två glas vin per middag på hotellen.
  • Festmiddag med tillhörande drycker enligt Mannerheims matsedel på S:t Michel
  • Festmåltid enligt Mannerheims matsedel på marskalkens jaktstuga i Loppis
  • Luncher enligt program bl. a på Svenska Klubben i Björneborg och på Tertis gård med deras berömda savolaxiska smörgåsbord.
  • Unikt besök i Mannerheims järnvägsvagn.
  • Privat besök på Pekkala gård där Marcus och Anne Hackman tar emot.
  • Ett signerat exemplar per bokning av Henrik Meinanders prisade biografi Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal och Aapo Roselius uppmärksammade bok Finlands okända krig.


BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. 


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.


Bokningsregler för denna resa

Resan kräver minst 20 resenärer för att kunna genomföras. När vi fått minst 20 bokningar skickar vi ut faktura för resan. Fakturan innehåller två betalningar, anmälningsavgift som skall vara erlagd inom 14 dagar från att fakturan är utställd. Fri avbokning fram till att anmälningsavgiften är erlagd. Ingen återbetalning efter erlagd anmälningsavgift. Slutbetalning ligger fem veckor innan avresa. Ingen återbetalning efter erlagd slutbetalning. Drabbas ni av sjukdom innan resan så skriver vi en avbokningsbekräftelse som ni tillsammans med läkarintyg skickar till ert hemförsäkringsbolag. Skulle vi vid tiden för slutbetalning, fem veckor innan avresa har för få deltagare kommer vi tvingas ställa in resan. I sådana fall återbetalas inbetald resekostnad. Vid planering av resor följer vi myndigheter och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer.
Carl Gustaf Emil Mannerheim, född 4 juni 1867 på Villnäs slott i Egentliga Finland, död 27 januari 1951 i Lausanne. Mannerheim var bl. a generallöjtnat i ryska kavaleriet 1917, överbefälhavare i nygrundade Finland under inbördeskriget 1918, riksföreståndare 1918-19, överbefälhavre/marskalk av Finland under vinter- och fortsättningskriget 1939-44, Finlands president 1944-46. Foto SA Kuva.

Villnäs slott i Egentliga Finland där Mannerheim växte upp. Foto Museiverket.

Nils Erik Villstrand verkade 2000–2017 som professor i nordisk historia vid Åbo Akademi och tidigare bl.a. som chef för Österbottens museum i Vasa. Han har i huvudsak ägnat sig åt svensk stormaktstid i sin forskning och publicerat bl.a. Riksdelen. Finlands svenska historia 2 (2009) samt skrivit huvuddelen av texten i volymen om stormaktstiden i Norstedts Sveriges historia (2011). Hemlandskapet Österbottens historia med slagfält, bondeskrytbyggen, bönehus och salpeterlador har aldrig upphört att intressera honom. Foto Linus Lindholm.

Aimio Tukiainens gripande monument i Björneborg över stadens fallna söner under vinter- och fortsättningskriget. Tukkiainen är mest känd som skulptören bakom Mannerheims ryttarstaty i Helsingfors. Foto Visit Pori.

Finlands frihetsstaty av Yrjö Liipola på Salutorget i Vasa. Foto: Nina Westerlund.

Mannerheims bostad från början av inbördeskriget med hans karaktäristiska fältsäng på landshövdinge- residenset i Vasa.

Aapo Roselius är fil. dr i historia och har bedrivit omfattande forskning om det finska inbördeskrigets och 1920- och 30-talens historia. Han har skrivit flera böcker om denna period. Aapo har varit docent i historia vid Uleåborgs och Tammerfors universitet och är nu verksam som fri forskare. 

Mannerheims jaktstuga i Loppis där vi intar en festmåltid efter Mannerheims matsedel.

Högkvarteret i S:t Michel var inrymt i stadens centralfolkskola. Idag är byggnaden museum.

Mannerheims stabsrum på högkvarteret.

Tertis gård utanför S:t Michel är ett bra exempel på de små herrgårdar som uppfördes i Savolax som officersboställen under 1700- och början av 1800-talet.

På Tertis gård serveras vi traditionellt savolaxiskt smörgåsbord.

Salongen på Mannerheims järnvägsvagn.

Mannerheim tar emot pris Gustav Adolf på S:t Michelklubben. foto SA Kuva.

På S:t Michelklubben möts vi av dukat bord med korsade dessertbesstik på samma sätt som i Mannerheims monogram med kosrsade marskalksstavar.

Kadettskolan i Fredrikshamn där Mannerheim skrevs in som 15 åring. Bilden visar den skolbyggnad där Mannerheim gick, vilken brann ner 1887 och ersattes några år sedan med den nuvarande

Henrik Meinander är sedan 2002 innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia och prefekt för den historiska institutionen vid Helsingfors universitet. Meinander är bl a ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland och ledamot av Kungl Vetenskapsakademien. Bland utmärkelser och priser märks bl a Svenska Akademiens Finlandspris 2007 och Stora fackbokpriset 2017 det senare för Gustaf Mannerheim: Aristokrat i vadmal, vilken ingår i resan. Foto Veikko Somerpuro.

Mannerheims bostad på Kalliolinnagatan i Helsingfors idag Mannerheimmuseet.

Mannerheims grav på Sandudds begravningsplats