Herresäten och trähusstäder i Östra Nyland

Herresäten och trästäder i östra Nyland 
En specialresa för Gård&Torp


24-29 augusti 2022


Följ med på vår innehållsdigra sensommarresa till de herrgårdsrika trakterna i Pernå socken och kring trähusstäderna Borgå och Lovisa i östra Nyland. Under några intressanta dagar möter vi gårdsägare som öppnar upp sina hem för oss. I vackra Borgå besöker vi två gustavianska köpmansgårdar, stadens intressanta museum, Johan Ludvig och Fredrika Runebergs berömda hem och Albert Edelfelts ateljé. En eftermiddag ägnas åt evenemanget Lovisa Historiska Hus då ägarna till stadens äldre trähus välkomnar besökare. I Helsingfors besöker vi Finlands äldsta restaurang under pågående renovering. Vi reser med Silja Lines högklassiga fartyg och bor på trevliga Hotel Sparre i Borgå. Ciceron är konsthistoriker Pontus Kyander och färdledare Gård & Torps Gunilla von Platen. 


Reseprogram


Dag 1. Onsdag 24 augusti


15.30-16.00 Samling i Värtaterminalen


16.45 Avfärd Silja Lines MS Silja Symphony.


17.30 Presentation och välkomstdrink 


19.30 trerätters middag med två glas vin, kaffe & avec.


Dag 2. Torsdag 25 augusti


07:00 – 09:45 specialfrukost.


10.30 Ankomst Olympiaterminalen i Helsingfors där ciceron Pontus Kyander ansluter.


11.00 Besök på Finlands äldsta restaurang, Kaisaniemi, som nu renoveras av Airi Kallio och söner. Airi som både är krögare och utbildad konservator berättar och bjuder på kaffe. Restaurangen öppnade 1839 av värmlandsfödda mamsellen och krögaren Catharina ”Cajsa” Wahllund 1771–1843). Hon hedrades med att få Kajsaniemiparken, där restaurangen ligger, uppkallad efter sig. Wahllund öppnade sitt värdshus i det som då var utkanten av Helsingfors i anslutning till universitetets botaniska trädgård. Platsen blev snabbt en samlingspunkt för stadens studenter och här sjunger sedan mer än 100 år finlandssvenska Akademiska sångföreningen in våren på 1:a maj.


På värdshuset har en lång rad av Finlands mest kända kulturpersoner som Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius och Jean Sibelius varit återkommande gäster. Vid vårt besök får vi se hur konservatorerna tagit fram äldre byggnadsdetaljer och ångat fram vackra tapeter från 1800-talet under tjocka lager av yngre tapeter.


Vi lämnar Helsingfors som delar landskapet Nyland i en västlig och en östlig del. Vi reser i östlig riktning längs Finska viken. Nylands kust har ända sedan medeltiden haft svensktalande befolkning även om det också funnits finsktalande. Med den omfattande urbanisering som skett efter andra världskriget är östra Nyland nu huvudsakligen tvåspråkigt vid kusten. Landskapet präglas av de flacka ådalarna som genom landhöjningen gett bygden dess bördiga jordbruksmark. Efter en timme når vi Finlands näst äldsta stad efter Åbo, Borgå med Hotel Sparre där bagaget lämnas av.


Lunch på egen hand 


14.30 Besök på Borgå museum inrymt i det gamla rådhuset. Här lär vi oss mer om staden, som under medeltiden blev den viktigaste handelsplatsen i Nyland där bl a inlandets varor från Tavastland såldes. På museet ser vi verk av stadens store son, nationalmålaren Albert Edelfelt och möbler och keramik från Irisfabriken. Fabriken som grundades av den svensk-finländske konstnären Louise Sparre var bara verksam under några år i början av 1900-talet men kom med sin satsning på högklassigt formgivna produkter bana väg för den finska konstindustrin under 1900-talet. Att Irisfabriken uppstod i Borgå kan också förstås genom att här fanns en initierad och köpstark kundgrupp ute på herrgårdarna som var mottaglig för nya kulturella influenser. Louise Sparre tog även initiativ till ett upprop som kom att rädda stadens gamla trähusbebyggelse från hotande rivning.


Vi går vidare till intilliggande Holmska köpmansgården från slutet av 1700-talet och promenerar därefter genom staden upp till den medeltida kyrkan som också är domkyrka för det finlandssvenska stiftet i Finland.  Den stadiga gråstenskyrkan är ett bra exempel på de breda flerskeppiga medeltidskyrkorna med fint murade tegelgavlar i Nyland och Egentliga Finland vars förebilder är att finna i Baltikum och Nordtyskland. I Satakunda, Tavastland och Österbotten var de samtida gråstenskyrkorna smalare och enskeppiga och inspirerade av de uppländska kyrkorna. Skillnaden i kyrkobyggandet är att hämta i de starka kontakterna till Baltikum och Nordtyskland i södra Finland medan mellersta och västra Finlands främst hade kontakter mot Stockholm och västra sidan av Bottenviken.


Vid domkyrkan ligger även vackra Solitanderska köpmannagården från det sena 1700-talet. Vi träffar ägaren och designern Touno Tarna som berättar om den omfattande restaurering av gården. 


Promenad tillbaka till hotellet för incheckning.


19.30 Middag på närliggande Bistro Gustaf.


Dag 3. Fredag 26 augusti


Efter frukost promenerar vi till nationalskalden Johan Ludvig Runebergs (1804–77) och hans hustrus, författaren Fredrika, empirerhem från 1845. Paret flyttade hit med sina söner 1852. Huset, som öppnades som museum 1882, är i stort sett intakt sedan Runbergs tid. En vacker tidsenlig trädgård hör också till huset. I det vackra 1800-talshemmet finns flera stora målningar av Marcus Larson som var gäst i det Runebergska hemmet år 1860. 

 

Vi dricker kaffe med runebergstårta på närliggande Café Cabriole. Vår buss tar oss därefter till Pernå socken öster om Borgå. Bygden är Finlands godstätaste. Runt den medeltida kyrkan som är begravningskyrka för flera av Finlands äldsta adelssläkter växte gods och herresäten upp sedan slutet av medeltiden. Genom socknen går också den gamla ”Stora Strandvägen” som var post- och härväg genom södra Finland från Åbo i väst till Viborg i öst. Vägen var den viktigaste livsnerven i Finland under hela den svenska tiden. De ständiga krigen vid rikets östra gräns krävde att man hade tillgängliga soldater och officerare. Pernåbygdens strategiska läge och goda jordbruksmark lämpade sig väl för att försörja den krigaradel som tilldelades mark av kronan. Under stormaktstiden uppkom behovet av en avancerad administration av riket. Ur rikets främsta familjer hämtades då ämbetsmännen som då kom att framförallt verka i Stockholm. Den ledande släkten i Pernåbygen, Creutz, är ett bra exempel på denna transformering från krigar- till ämbetsmannaadel. 


År 1934 ger politikern och kulturhistorikern Kurt Antell denna bild av sin hembygd:

I Pernå dominerar ännu storgodsen, och på många av de gamla herrgårdarna sitta ättlingarna till släkter, som i länge sedan svunna sekler skrevo sina namn i hemsocknens och fädernelandets hävor.


Vårt första stopp blir på Malmgård som varit i släkten Creutz ägo sedan 1600-talet. Gården förlänades 1606 av Karl IX till krigsänkan Catharina Hess von Wichdorff som senare gifte om sig med Ernst Creutz frän närbelägna Sarvlaks gård. 

Den slottsliknande herrgårdsbyggnaden från 1880-talet är uppförd i tidstypisk nyrenässans. Den nya herrgården ritades av Frans A Sjöström, en av Fredrik Wilhelm Scholander främsta elever. Vi tas emot av Henrik Creutz, trettonde ägargeneration på gården, som tar med oss på en visning och berättar om gården som idag bedrivs som ekologiskt jordbruk. Här finns en gårdsbutik med gårdens produkter och eget bryggeri. Vi serveras en lättare lunch.


Vi fortsätter till gården Tjusterby. Gården är bland de äldsta herresätena i Nyland med rötter till 1400-talet. Här har släkterna Diekn, Wildeman, Fleming, de Geer, de la Chapelle och Antell avlöst varandra. Både Gustav Vasa och Gustav II Adolf har gästat gården som kungar. Ruinerna av det första stenhuset från 1500-talet är fortfarande synliga i herrgårdsparken. Nuvarande herrgårdsbyggnad är uppfört i nygotik på 1860-talet efter ritningar av Carl Johan von Heideken. Här tar Maria och Carl-Johan Sandmark emot och visar oss runt. Herrgården är unik i Finland i sin nygotiska stil uppförd i rött tegel. Den borgliknande herrgården är inspirerad av riddarhuset i Helsingfors och samtida slottsrenoveringar i Skåne. Både Malmgård och Tjusterby representerar de senare 1800-talets historievurm där man sökte en idealstil som skulle avspegla ägarfamiljernas långa anor.


Sista besöket för dagen blir Ollas gård, ursprungligen från 1700-talet, men ombyggt på 1800-talet i det som ibland kallas Lovisaempire. Huset fungerade länge som prästgård. Bottenvåningens interiörer härrör från svensktidens 1700-tal, medan 1800-talets blandstilar, som nyrokoko, florerar på den övre våningen. Konsthistorikern och smyckesexperten Ulla Tillander-Godenhielm berättar om husets historia.  


Vi återvänder till hotellet. Gemensam middag på Bistro Gustaf.


Dag 4. Lördag 27 augusti

Efter frukost åker vi till Porloms gård i Lappträsk. Huvudbyggnaden är uppförd på 1810-talet i nyklassicistisk stil och karaktäriseras, liksom flera andra herrgårdsbyggnader i Finland, av en bred frontespis, ett stilideal som var högsta mode under den ryska tiden. Elisabet Ehrnrooth tar emot och visar oss runt. 


Vi fortsätter till den vackra trästaden Lovisa vid Finska viken. Staden som tidigare hette Degerby fick sitt nuvarande namn efter drottning Lovisa Ulrika år 1751. Kung Adolf Fredrik hade då besök staden och upphöjde den till stapelstad efter att närliggande Fredrikshamn gått förlorat till Ryssland med freden i Åbo 1743. Stadens storhetstid inföll under Alexander III i slutet av 1800-talet. Under badhusperioden som den kallas drack välbeställda turister brunn, spelade på casino och dansade i Kapellet som den traditionsrika restaurangbyggnaden i Kapellparken kallas än idag. Här serveras vi lunch hos Airi Kallio som räddat och rustat även den här byggnaden med fingertoppskänsla.


Eftermiddagen ägnas åt Lovisa Historiska Hus, det årliga evenemanget, då husägarna i Lovisa öppnar sina hem för besökare. Vi får kika ini stadens gamla trähus och gårdar, ägarna berättar om sina hem, renoveringsprojekt och inredningsbeslut. Kaffe och hembakt serveras på de många gårdskaféerna och ett gatuloppis erbjuder allehanda varor.  Här promenerar vi på egen hand och tid finns även för den som vill se mer av staden och hamnen.


Vid 17-tiden åker vi till Pontus Kyander och hans hustru Helenas gård i Hommansby. Här serveras vi vin med tilltugg och Pontus berättar om parets renovering och planer för gården.


Åter till Borgå och hotellet. Sen middag på egen hand. 


Dag 5. Söndag 28 augusti

9.00 Avfärd efter frukost och utcheckning. 


Vi besöker Albert Edelfelts (1854–1905) ateljé vid Haikoviken. Edelfelts mor Alexandra hyrde från 1879 en sommarvilla av närbelägna Haiko herrgårds ägare familjen von Etter. Villan kom att bli konstnärens sommarhem livet ut. Här uppförde han också sin ateljé med takfönster efter parisisk modell 1883. Fiskebönderna i trakten fick agera modeller på flera av konstnärens berömda målningar. Ett rikt och internationellt umgängesliv karaktäriserade somrarna på Haiko hos familjerna von Etter och Edelfelt. Vid denna tid var det inre av Finska viken en av Europas mest dynamiska platser med S:t Petersburg som ekonomisk motor. Bland de många gästerna räknades Anders Zorn och Albert Engström som besökte Edelfelt på Haiko strax innan dennes död. En sentida efterföljare till detta storslagna internationella umgängesliv uppstod i slutet av 1960-talet några kilometer bort på Böckars gård. Här bjuder Marimekkos grundare Armi Ratia in vänner och kontakter till överdådiga flerdagarsvisiter i herrgården som inreddes med Marimekkos tyger och det bästa av efterkrigstidens finska form. Böckars gård förekommer även flitigt som bakgrund i dåtida reklamfoton för Marimekko.


Vi fortsätter till familjen Schildts Bosgård intill Pernåviken, Här bedriver man ekologisk djuruppfödning med en stor besättning fritt betande Charolais-kor och tar emot mindre grupper. Vi serveras lunch i huvudbyggnaden med 1800-talsinteriörer. Kaarlo Schildt berättar till kaffet om gårdens historia.


Sista besöket på resan blir den stora trävillan Björkudden, dit författaren och publicisten Zacharias Topelius (1818–98) flyttade med sin familj 1878 och där han bodde resten av sitt liv. Här levde han bland ”furstinnor”, som han kallade sin hustru och sina döttrar. Hemmet besöktes gärna av vänner som skalderna Carl Snoilsky och Karl August Tavaststjerna och här bodde även de kvinnliga skribentpionjärerna Alexandra Gripenberg och Alta Dahlgren under perioder.

Villan ritad av arkitekten Wilhelm Linsén har länge varit i privat ägo sedan dess. Peter Lilius tar emot och berättar om huset och om hur trädgården återskapats i sin ursprungliga form. 


15.45 Ankomst Olympiaterminalen i Helsingfors.

17.00 Avgång från Helsingfors med Silja Lines MS Silja Serenade.

19:30 gemensam middag, smörgåsbord med vin/öl.


Dag 6. Måndag 29 augusti

07:00 – 09:00 specialfrukost


10:00 Ankomst Värtaterminalen, Stockholm 


Resefakta:

Pris i delat dubbelrum 16 950 SEK (för ickeprenumeranter på Gård&Torp och Gods&Gårdar 17 950 SEK) per person


Tillägg: 2100 SEK för enkelrum.


Allt detta ingår:

- Stockholm – Helsingfors t & r med Silja Line i A2 fönsterhytt

- Ett glas mousserande vin som välkomstdrink, trerätters middag med två glas vin,   kaffe & avec på utresan, 

- Smörgåsbord med vin/öl på hemresan

- Specialfrukost på ut- och hemresan

- 3 nätter i delat dubbelrum på trestjärniga Hotel Sparre i Borgå

- 2 trerätters middagar med två glas vin per middag 

- Plockmat med vin hemma hos Pontus Kyander 

- 3 luncher i historiska miljöer och kafferaster enligt program

- Samtliga inträden och transporter enligt program. 

- Ciceron Pontus Kyander och färdledare Gunilla von Platen


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Mejt Resor AB (org nr. 559015-3838) är med i Svenska Resebyråföreningen, SRF och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet.BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


Resans första besöksmål blir Finlands äldsta restaurang, Kaisaniemi döpt efter första ägaren värmlandsfödda Catharina "Cajsa" Wahlund.

På restaurang Kaisaniemi tar vi del av den spännande renoveringen som bl a återställer det midnattsblå taket med förgyllda lagerbladskransar i Topeliussalen.

Borgås granna trähusstadsdelar räddades undan rivning i början av 1900-talet av den svensk - finländske konstnären Louise Sparre.

Gamla rådhuset i Borgå. Här höll adelsståndet möte under Borgå lantdagar 1809. Byggnaden rymmer idag Borgå museum.

Johan Ludvig och Fredrika Runebergs empirhem blev en viktig samlingsplats för författare och konstnärer. Ovan soffan ser vi en av de målningar som Marcus Larson färdigställde och skänkte till paret Runeberg under sin vistelse här år 1860.

Malmgård fick sin nuvarnade karaktärsbyggnand i nyrenässans på 1880-talet. Gården är sedan början av 1600-talet i familjen Creutz ägo.

Tjusterby är bland de äldsta godsen i östra Nyland med rötter ner till 1400-talet. Den nuvarnade karaktärsbyggnaden uppfördes på 1860-talet i nygotik inspirerad av riddarhuset i Helsingfors och skånska slottsrenoveringar.

I Lovisa möter vi husägare som visar upp sina vackra gamla hem.

Nationalmålaren Albert Edelfelt i sin ateljé vid Haikoviken. Motiven hämtade han från omgivningen och ofta fick fiskebönderna i trakten agera modeller till målningarna.

Bosgårds karaktärshus från 1800-talet med sin storslagna veranda.

Villa Björkudden, här levde författaren Zacharias Topelius under senare delan av sitt liv.

Pontus Kyander är resans ciceron och själv bosatt i östra Nyland. Pontus är konsthistoriker och har bl a varit redaktör för Bildjounalen på SVT och museichef för Trondheims konstmuseum. Han medverkar regelbundet som skribent i olika nordiska tidningar och tidskrifter. Under 2022 är han aktuell som curator till omtalade utställningen Underjorden på konstmuseet Amos Rex i Helsingfors.

Gunilla von Platen är vår reseledare. Gunilla var under många år chefredaktör för Gård & Torp och skriver regelbundet i tidningen.