Operaresa till Nyslott 2023

Den berömda operasångerskan Aino Ackté som 1912 grundade operafestivalen i Nyslott.

Opera i Nyslott


Följ med på sommarens stora kulturresa
till Finland!


5-10 juli 2023


När sommaren är som vackrast ser vi Roméo & Juliette och Trollflöjten under Savonlinna Opera Festival i Nyslott. Vi får även ett exklusivt möte med festivaldirektör Ville Matvejeff. Vi bor på vackra Punkaharju, av Zacharias Topelius beskrivet "Af alla det sköna Finlands tjusande insjönejder finnes måhända ingen skönare, ingen mera förtjusande, än Punkaharju ås". Vid monumentet på Runebergskullen i Punkaharju läser vår ciceron, teaterkännaren Bernt Morelius, dikten "Den femte juli" ur Fänrik Ståls sägner som nationalskalden sägs ha diktat på platsen. I Kerimäki besöker vi den makalösa träkyrkan från 1847 med plats för 5000 besökare och smakar bygdens berömda mujka (siklöja). På Saimen gör vi en ångbåtstur genom det vackra insjölandskapet. Vi ser även andra spännande sevärdheter som kejserliga fiskestugan i Langinkoski och den gåtfulla skulpturparken i Parikkala som folk- och särlingskonstnären Veijo Rönkkönen lämnade efter sig. Som avslutning på resan besöker vi Jean och Aino Sibelius berömda konstnärshem, Ainola vid Tusby träsk.


Resan är exklusivt framtagen för SvD. 


Reseprogram


Dag 1. Onsdag 5 juli. Utresa från Stockholm.


Kl. 15:30-15:50 samling i Värtaterminalen i Stockholm. Reseledare Ola Olsson delar ut biljetter. Kl. 16:45 avresa med Silja Lines MS Silja Symphony till Helsingfors. Kl. 19:30. Gemensam trerätters middag inkl. två glas vin, kaffe & avec i Restaurang Tavolata, däck 6 i fören.


Dag 2. Torsdag 6 juli. Kejserliga Fiskestugan, Saima kanalmuseum och Veijo Rönkkönens skulpturpark.


Kl. 07:00-09:45 specialfrukost (Resturang Tavolata, däck 6 i fören). Kl. 10:30 ankomst Helsingfors.        


Vår ciceron, antikhandlaren och teaterkännaren Bernt Morelius ansluter. Med vår buss kommer vi under dagen färdas genom fyra finska landskap, Nyland, Kymmenedalen, Karelen och Savolax. Från Helsingfors reser vi österut längs Finska viken. Efter två timmar gör vi vårt första stopp i Langinkoski strax utanför Kotka. Här vid Kymmene älvs forsande vatten lät kejsar Alexander III uppföra sin fiskestuga 1889. Den vackra stockstugan besöktes regelbundet av tsarfamiljen fram till kejsar Nikolaj II:s sista besök 1906. Fiskestugan var särskilt omtyckt av kejsarinnan Maria Fjodranova som var född prinsessan Dagmar av Danmark. I Langinkoski kunde kejsarinnan ägna sig åt matlagning och tala sitt modersmål med de svensktalande fiskebönderna i trakten. Fiskestugan ritades av arkitekt Magnus Schjerfbeck, bror till konstnärinnan Helene Schjerfbeck och för inredningen svarande arkitekten och författaren Jacob Ahrenberg. Efter besök i den välbevarade fiskestugan intar vi lunch på närbelägna Kafé Dagmar.


Efter Langinkoski lämnar vi Finska viken och reser norrut mot de finska insjölandskapen. I utkanten av Villmanstrand besöker vi och dricker eftermiddagskaffe på Saima kanalmuseum. Museet är inrymt i en av kanalens vackra gamla distriktschefsbostäder. Saima kanal invigdes 1856 efter en byggperiod på 11 år. Ansvarig för det stora kanalbygget var ämbetsmannen Lars Gabriel von Haartman som anlitat svenske kanalexperten Nils Ericson som rådgivare. Under deras ledning skapades en vattenväg mellan Saimens insjösystem och Finska viken. Runt museibyggnaden har den prunkande trädgården från 1800-talet återskapats. Efter Finlands förlust av Karelen under andra världskriget ligger idag halva kanalen på ryskt territorium. Denna del av kanalen arrenderas av Finland tillsammans med en smal kanalzon.


Några hundra meter från den ryska gränsen i Parikkala besöker vi den gåtfulla skulpturpark som folk- och särlingskonstnären Veijo Rönkkönen lämnande efter sig. Rönkkönen (1942-2010) levde hela sitt liv på föräldragården och försörjde sig som arbetare på Simpele pappersbruk, men det var på hemgården som han skapade sitt livsverk. Under 50 år byggda han här upp en skulpturpark av betongskulpturer som han själv gjöt. Många av figurerna visas i olika yogapositioner och täcks alltmer av mossa helt enligt Rönkkönens vilja. Rönkkönen saknande formell konstnärlig utbildning och rörde sig enbart i hembygden. Efter hans död har hans verk kommit att bli alltmer uppmärksammade och visas nu på internationella utställningar om folk- och särlingskonst och parken har blivit en vallfartsort för konstälskare från hela världen. Parken drivs ideellt och vi får en visning av konstnären Atte Paju som vårdar skulpturerna och parken. 


Vi kommer slutligen fram till vårt hotell Kruunupuisto i Punkaharju. Hotellets spännande historia börjar 1903, när det öppnar som Takaharju sanatorium som drevs av Finska Läkarsällskapet Duodecim. Enligt dåtidens hälsotankar anlades sanatoriet på en tallås, vilken ansåg ge möjlighet till läkande luftbad. Den vackra sanatoriebyggnaden uppfördes i modern jugendstil efter ritningar av den kände helsingforsarkitekten Onni Törnqvist (senare Tarjanne). Törnqvist-Tarjanne är också känd för att bl a ha ritat den finska nationalteatern i Helsingfors. Idag fungerar Kruunupuisto dels som rehabiliteringscenter och dels som hotell med gemensam lobby och restaurang. Hotellrummen är belägna i den äldre renoverade santatoriebyggnaden.


Gemensam middag.


Dag 3. Fredag 7 juli


Frukost kl. 07:00-09:00.


Kl. 09:15 samling i lobbyn. En lokal naturguide och Bernt tar med oss på en vandring på Punkaharjuåsen som löper genom sjön Puruvesis vatten. Vi får höra hur inlandsisen kommit att forma det finska inlandet med sina sjöar, rullstensåsar och tallmoar. Vid skaldens monument på Runebergskullen deklamerar Bernt nationalskalden Johan Ludvig Runebergs dikt Den femte juli ur Fänrik Ståls sägner. Nationalskalden sägs ha skrivit dikten vid sitt besök på Punkaharjuåsen. 


Vi intar lunch på vackra Punkaharju hotell, uppfört som forstmästareboställe 1845.


Efter några timmar på egen hand återsamlas vi för bussfärd in till Nyslott och Roméo och Juliette på Olofsborg. Framme på Olofsborg får vi en guidad rundvandring i den gamla riksfästningen uppförd på 1470-talet av ståthållaren på Viborgs slott, Erik Axelsson (Tott). Den var det sista av de fyra riksfästningar som uppfördes i Finland, de tidigare var Åbo, Viborg och Tavastehus slott. Borgen blev en viktig gränsfästning och kom under århundradena att ligga ömsom på den svenska och ryska sidan av gränsen. Under 1800-talet kom fästningen att fungera som fängelse. Den kända operasångerskan Aino Ackté kom att anordna de första operafestivalerna på slottet under somrarna 1912-16. År 1967 återupptogs traditionen med operafestival på slottet. Idag räknas festivalen bland de främsta med gästande världsartister och uppsättningar.


I slottsrestaurangen intar vi sedan operabuffén (exklusive dryck).


På kvällen ser vi operafestivalens Roméo & Juliette, Charles Gounods 1800-talsopera efter Shakespeares klassiska kärlekshistoria. Föreställningen vi ser är regisserad av brittiska Amy Lane och premiär på Malmö Operan i november 2022 där den fick strålande recensioner.


Världens mest kända kärlekshistoria får här en annorlunda twist när handlingen förläggs till de mer ljusskygga delarna av 1800-talets New York. Gounods vackra, romantiska musik står i stark kontrast mot den mörka, farliga värld där Roméo och Juliette möter sitt öde.


Den franska 1800-talstonsättaren Charles Gounods version av Shakespeares klassiska kärlekshistoria blev en succé direkt vid urpremiären på Théàtre Lyrique i Paris 1867. Något han desperat behövde efter att tre gånger ha försökt skriva en opera som kunde leva upp till framgången med Faust ett decennium tidigare.

Gounod hade övervägt att göra en opera av Romeo och Julia en längre tid och när han väl satte igång lade han hela sin själ i arbetet. Han isolerade sig i den lilla kuststaden Saint-Raphael i Provence för att komponera ostört. På en månad hade han ett färdigt utkast och ett år senare var hela operan klar.


En kuriositet är att Gounod tillägnade sitt verk Sveriges kung Karl XV.


I rollen som Julia ser vi den uppmarksammade finska sopranen Marjukka Tepponen och som Romeo den kanadensiska tenoren Frédéric Antoun som i november 2022 debuterade på La Scala i rollen som Caliban i The Tempest. Operan sjungs på franska med textning på engelska.


Dag 4. Lördag 8 juli


Frukost kl. 07:00-09:30.           


Samling kl. 10:00. Med vår buss färdas vi norrut längs Puruvesis stränder till Kerimäki kyrkby. Här besöker vi den världsberömda träkyrkan som invigdes 1846. Många legender omger kyrkan med dess väldiga mått, vilken är världens största träkyrka med plats för över 3000 sittande och ytterligare 2000 stående kyrkobesökare. En ofta återberättad myt är att byggmästarna blandade ihop tum och meter vilket skulle gett kyrkan dessa magnifika mått. Bevarade dokument motsäger detta. Det var istället kyrkoherden Fredrik Neovius vilja att kyrkan skulle kunna härbärgera halva socken, som varit drivande vid uppförandet. Arkitekten Anders Fredrik Granstedt skapade här ett mästerverk inom träbyggnad. På många sätt blev kyrkobygget den verkliga höjdpunkten för träkyrkobyggandet i Norden. Inget lika magnifik och tekniskt fulländad trätempel har uppförts senare. Stilmässigt har kyrkan sina rötter i de korskyrkor som började byggdes i Finland under 1600-talet. Kyrkan är en blandning av flera stilar med barockens plan och färgskala i botten och med nyklassicismens strama antika formspråk kombinerat med nygotiska detaljer i fönstersnickerier och inredning, men här finns även nybysantinska stildrag som byggnadens uppåtsträvande kubiska och kupolklädda form och de rikt mönstrade utsmyckningarna av gavlarna.


På hembygdsmuseet får vi ta del av savolaxisk allmogekulturen med besök i bl a rökpörtet. Vi får också höra om svedjebränningstekningen som savolaxbönderna tog med sig när dom koloniserade finnmarkerna i Sverige. Som avslutning bjuds vi att smaka på bygdens berömda specialitet, mujka (siklöja) känd som Savolax strömming.      

                                                                                                                         

Efter lite egen tid på vårt hotell åker vi in till Nyslott och Olofsborg. Här får vi ett exklusivt möte med festivaldirektören Ville Matvejeff.


Från slottskajen går vi sedan på ångbåten SS Saaristo för en båttur på Saimens vackra vatten, om vi har tur kanske vi även får se saimenvikare, de insjösälar som lever i sjön. På fartygen serveras en buffémiddag.


Vi ankommer sedan direkt till Olofsborg för kvällens föreställning. Vi ser Mozarts Trollflöjten i en klassisk uppsättning som hade premiär på Savonlinna Opera Festival för 50 år sedan. Föreställningen regisserades av August Everding och med scenografi av Toni Businger. Erik Söderblom har som 1:a regiassistent uppdaterat föreställningen. Operan sjungs på finska med textning på engelska.


I rollerna ser vi Tulli Takala som Pamina och Johan Krogius som Pamino. Nattens drottning sjungs av Anu Komsi. Som Sarastro ser vi Mika Kares och i rollen som Papageno ser vi Marcus Schwartz.


Dag 5. Söndag 9 juli


Frukost och utcheckning kl 07:00-08:30 


Vi lämnar Punkaharju och reser åter mot Helsingfors. Denna gång tar vi vägen genom inlandet. Första stopp blir i S:t Michel. Här hade marskalk Mannerheim sitt högkvarter under samtliga Finlands krig under 1900-talet, inbördes-, vinter- och fortsättningskriget. Vi stannar till vid stadstorget och ser skulptören Kalervo Kallios imponerande staty av marskalk Mannerheim. På Kenkäveronniemi gamla prästgård intar vi lunchsmörgås med kaffe. Den tidigare prästgården, som var en av Finlands största, uppfördes av församlingen i slutet på 1860-talet för kyrkoherden och sedermera biskopen i Borgå, Anders Johan Hornborg. Den vackra träbyggnaden med snickarglädje ritades av arkitekten Alfred Cavén. Den mycket arkitekturintresserade kyrkoherden Hornborg var själv inblandad i utförandet av gården, vilket säkert också påverkade hans dotter Signe, som kom att bli Finlands och kanske världens först utbildade och verksamma kvinnliga arkitekt. 


Vårt sista besök på resan blir i Jean och Aino Sibelius berömda konstnärshem Ainola vid Tusby träsk utanför Träskända (fi. Järvenpää). Vid slutet av 1800-talet bildades en konstnärskoloni runt Tusby träsk. Målarinnan Venny Soldan-Brofeldt och hennes make författaren Johannes Brofeldt (senare Juhani Aho) införskaffade 1897 från Tusby gård Villa Vårbacka (senare benämnt Ahola). Johannes Brofeldt var god vän med konstnärerna Pekka Halonen och Eero Järnefeldt, vilka han lockade med sig till Tusby träsk. Pekka Halonen och hustrun, översättaren Maija (född Mäkinen) uppförde ateljéhemmet Halosenniemi (sv. Halonens udde) och Eero Järnefelt och hustrun, skådespelerskan Saimi Swan byggde ateljéhemmet Suviranta (sv. Sommarstranden). Författaren Juhana Heikki Erkko lät Pekka Halonen rita sitt författarhem, Erkkola.


År 1904 så flyttade slutligen Jean och Aino Silbelius till deras hem Ainola ritat av arkitekten Lars Sonck. Aino var syster till Eero Järnefeldt och hade studerat vid slöjdskolorna i Kuopio och Vasa. Till Ainola kom hon att formge flera möbler och skapa trädgården. Hon kom att arbeta med att hjälpa Jean i sitt arbete och var hemlärare åt deras sex döttrar. Aino bodde kvar på Ainola till sin död vid 98 års ålder 1969. Det var på Ainola som Jean Sibelius kom att komponera flera av sina symfonier. Vi får en specialguidning i hemmet och trädgården med Jean och Ainos grav. Som avslutning intar vi eftermiddagskaffe med Sibeliusbakelse på museikaféet, Aulis. 


I god tid ankommer vi till Olympiaterminalen i Helsingfors för hemresa till Stockholm.


Kl. 17:00 avgång med Silja Lines MS Silja Serenade.


Kl. 19:30 andra sittning, Smörgåsbord med vin/öl.


Dag 6. Måndag 10 juli


Kl. 07:00-09:00 frukost. Ankomst Stockholm kl. 09:45.


Resefakta

Pris 22 750 SEK. Tillägg 3000 SEK för enkelrum.

Begränsat antal platser.


I priset ingår: Silja Line Stockholm – Helsingfors t & r i A2 dubbelhytt med fönster, på utresan trerätters middag med två glas vin, kaffe & avec, på hemresan smörgåsbord med vin/öl, specialfrukost på ut- och hemresan, tre nätter i delat hotellrum av god standard på hotell Kruunupuisto i Punkaharju, tre middagar i land (varav en operabuffé och en ångbåtsbuffé) (kostnader för dryck tillkommer), fyra luncher, varav två lättare, (lunchsmörgås), fyra glas mousserande vin, kaffepauser, ångbåtstur på Saimen, mycket bra operabiljetter, rad 17-18 raden på Roméo & Juliette och rad 15 - 16 raden på Trollflöjten, samtliga övriga inträden och transporter enligt program.


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Mejt Resor AB (org nr. 559015-3838) är med i Svenska Resebyråföreningen, SRF och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet.


BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet. 

Olofsborg, den gamla svenska riksfästningen i Nyslott. Här på borggården har spelats opera sedan början av 1900-talet.

På vår första operakväll får vi njuta av Charles Gounods klassiska Roméo & Juliette. 

På vår andra operakväll står Mozarts Trollflöjten på

repertoaren. Vi ser en uppdaterad version av den klassiska uppsättning som August Everding och Toni Businger skapade 1973.

Vi får nöjet av ett exlusivt möte med festivaldirektören Ville Matvejeff.

Verandan till den kejserliga fiskestugan i Langinkoski.

I Säminge gamla kyrksocken besöker vi den enorma träkyrkan i Kerimäki för 1858.

Folk- och särlingskonstnären Veijo Rönkkönen byggde under 50 år upp sin gåtfulla skulpturpark på hemgården i Parikkala.

En av dagarna åker vi ångbåt på Saimen.

Dom vackra åsarna vid Punkaharju.

 Zachris Topelius beskrev formationen så här i Kungens handske: "Af alla det sköna Finlands tjusande insjönejder finnes måhända ingen skönare, ingen mera förtjusande, än Punkaharju ås"

Salen på Ainola med den berömda gröna spisen. Vid bygget av Ainola önskade Jean Sibelius specifikt en grön spis i matsalen. Han uppfattade färger som musik och grönt som F-dur.

Aino och Jean Sibelius på Ainola vid mitten av 1950-talet.

Vår ciceron Bernt Morelius. Bernt är driver antikaffären Old Times i Helsingfors och är även ordföranden i Svenska teaterföreningen i Finland. Bernt är ofta anlitad om kultur och antikviteter inom finländsk radio och tv. Han är sedan flera år uppskattad ciceron på SvD accents Helsingforsresor.