Operaresa till Finland 2021

Den berömda operasångerskan Aino Ackté som 1912 grundade operafestivalen i Nyslott.

Opera i Nyslott
Följ med på sommarens stora kulturresa till Finland!


10-15 juli 2021


För denna resa gäller mer generösa bokningsregler som är särskilt anpassade till den rådande situationen. Läs mer längst ner på denna sida!


När sommaren är som vackrast ser vi Carmen och La Traviata under Savonlinna Opera Festival i Nyslott. Vi får även ett exklusivt möte med festivaldirektör Jan Strandholm och festivalens konstnärlige ledare Ville Matvejeff. Vi bor på kurhotell i vackra Punkaharju, av Zacharias Topelius beskrivet "Af alla det sköna Finlands tjusande insjönejder finnes måhända ingen skönare, ingen mera förtjusande, än Punkaharju ås". Vid monumentet på Runebergskullen i Punkaharju läser vår ciceron, teaterkännaren Bernt Morelius, dikten "Den femte juli" ur Fänrik Ståls sägner som nationalskalden sägs ha diktat på platsen. I Kerimäki besöker vi den makalösa träkyrkan från 1847 med plats för 5000 besökare och smakar bygdens berömda mujka (siklöja). På Saimen gör vi en ångbåtstur genom det vackra insjölandskapet. Vi ser även andra spännande sevärdheter som kejserliga fiskestugan i Langinkoski och den gåtfulla skulpturparken i Parikkala som folk- och särlingskonstnären Veijo Rönkkönen lämnade efter sig. Som avslutning på resan besöker vi Jean och Aino Sibelius berömda konstnärshem, Ainola vid Tusby träsk.


Resan är exklusivt framtagen för SvD. 


Reseprogram


Dag 1. Lördag 10 juli 


Kl. 15:30 – 15:50 samling i Värtaterminalen i Stockholm. Reseledare Ola Olsson delar ut biljetter. Kl. 16:45 avresa med Silja Lines MS Silja Symphony till Helsingfors. Kl. 19:30. Gemensam trerätters middag inkl. två glas vin, kaffe & avec.


Dag 2. Söndag 11 juli


Kl. 07:00 – 09:30 specialfrukost. Kl. 09:55 ankomst Helsingfors.        


Vår ciceron, antikhandlaren och teaterkännaren Bernt Morelius ansluter. Med vår buss kommer vi under dagen färdas genom fyra finska landskap, Nyland, Kymmenedalen, Karelen och Savolax. Från Helsingfors reser vi österut längs Finska viken. Efter två timmar gör vi vårt första stopp i Langinkoski strax utanför Kotka. Här vid Kymmene älvs forsande vatten lät kejsar Alexander III uppföra sin fiskestuga 1889. Den vackra stockstugan besöktes regelbundet av tsarfamiljen fram till kejsar Nikolaj II:s sista besök 1906. Fiskestugan var särskilt omtyckt av kejsarinnan Maria Fjodranova som var född prinsessan Dagmar av Danmark. I Langinkoski kunde kejsarinnan ägna sig åt matlagning och tala sitt modersmål med de svensktalande fiskebönderna i trakten. Fiskestugan ritades av arkitekt Magnus Schjerfbeck, bror till konstnärinnan Helene Schjerfbeck och för inredningen svarande arkitekten och författaren Jacob Ahrenberg. Efter besök i den välbevarade fiskestugan intar vi lunch på närbelägna Kafé Dagmar.


Efter Langinkoski lämnar vi Finska viken och reser norrut mot de finska insjölandskapen. I utkanten av Villmanstrand besöker vi och dricker eftermiddagskaffe på Saima kanalmuseum. Museet är inrymt i en av kanalens vackra gamla distriktschefsbostäder. Saima kanal invigdes 1856 efter en byggperiod på 11 år. Ansvarig för det stora kanalbygget var ämbetsmannen Lars Gabriel von Haartman som anlitat svenske kanalexperten Nils Ericson som rådgivare. Under deras ledning skapades en vattenväg mellan Saimens insjösystem och Finska viken. Runt museibyggnaden har den prunkande trädgården från 1800-talet återskapats. Efter Finlands förlust av Karelen under andra världskriget ligger idag halva kanalen på ryskt territorium. Denna del av kanalen arrenderas av Finland tillsammans med en smal kanalzon.


Några hundra meter från den ryska gränsen i Parikkala besöker vi den gåtfulla skulpturpark som folk- och särlingskonstnären Veijo Rönkkönen lämnande efter sig. Rönkkönen (1942 – 2010) levde hela sitt liv på föräldragården och försörjde sig som arbetare på Simpele pappersbruk, men det var på hemgården som han skapade sitt livsverk. Under 50 år byggda han här upp en skulpturpark av betongskulpturer som han själv gjöt. Många av figurerna visas i olika yogapositioner och täcks alltmer av mossa helt enligt Rönkkönens vilja. Rönkkönen saknande formell konstnärlig utbildning och rörde sig enbart i hembygden. Efter hans död har hans verk kommit att bli alltmer uppmärksammade och visas nu på internationella utställningar om folk- och särlingskonst och parken har blivit en vallfartsort för konstälskare från hela världen. Parken drivs ideellt och vi får en visning av konstnären Atte Paju som vårdar skulpturerna och parken. 


Vi kommer slutligen fram till vårt hotell Kruunupuisto i Punkaharju. Hotellets spännande historia börjar 1903, när det öppnar som Takaharju sanatorium som drevs av Finska Läkarsällskapet Duodecim. Enligt dåtidens hälsotankar anlades sanatoriet på en tallås, vilken ansåg ge möjlighet till läkande luftbad. Den vackra sanatoriebyggnaden uppfördes i modern jugendstil efter ritningar av den kände helsingforsarkitekten Onni Törnqvist (senare Tarjanne). Törnqvist-Tarjanne är också känd för att bl a ha ritat den finska nationalteatern i Helsingfors. 


Gemensam middag.


Dag 3. Måndag 12 juli


Frukost kl. 07:00 – 09:00.


Kl. 09:30 samling i lobbyn. En lokal naturguide och Bernt tar med oss på en vandring på Punkaharjuåsen som löper genom sjön Puruvesis vatten. Vi får höra hur inlandsisen kommit att forma det finska inlandet med sina sjöar, rullstensåsar och tallmoar. Vid skaldens monument på Runebergskullen deklamerar Bernt nationalskalden Johan Ludvig Runebergs dikt Den femte juli ur Fänrik Ståls sägner. Nationalskalden sägs ha skrivet dikten vid sitt besök på Punkaharjuåsen.


Vi intar lunch på vackra Punkaharju hotell, uppfört som forstmästareboställe 1845.


Efter några timmar på egen hand med möjlighet att utnyttja hotellets spa återsamlas vi för bussfärd in till Nyslott och Carmen på Olofsborg. Framme på Olofsborg får vi en guidad rundvandring i den gamla riksfästningen uppförd på 1470-talet av ståthållaren på Viborgs slott, Erik Axelsson (Tott). Den var det sista av de fyra riksfästningar som uppfördes i Finland, de tidigare var Åbo, Viborg och Tavastehus slott. Borgen blev en viktig gränsfästning och kom under århundradena att ligga ömsom på den svenska och ryska sidan av gränsen. Under 1800-talet kom fästningen att fungera som fängelse. Den kända operasångerskan Aino Ackté kom att anordna de första operafestivalerna på slottet under somrarna 1912–16. År 1967 återupptogs traditionen med operafestival på slottet. Idag räknas festivalen bland de främsta med gästande världsartister och uppsättningar.


I slottsrestaurangen intar vi sedan operabuffén (exklusive dryck).


På kvällen ser vi Georges Bizets Carmen i en uppsättning ursprungligen i regi av Marianne Mörck och nu uppsatt av Anselmi Hirvonen efter Mörcks instruktioner. Marianne Mörcks Carmen sattes upp på Savonlinna Opera Festival 2005.  Mörck var då festivalens första kvinnliga regissör. I sin uppsättning vill hon fördjupa bilden av Carmen. Vid sidan av sitt mycket breda register som skådespelare och operasångare har Marianne Mörck även regisserat uppmärksammade operaföreställningar på Malmö Operan, Drottningholms slottsteater och Göteborgsoperan utöver uppsättningar i Estland och Sydkorea.


I rollen som Carmen ser vi uppmärksammade mezzosopranen Tuija Knihtijä. Hon har bland annat gjort rollen som Amneris i Aida vid uppsättningar i Helsingfors, Sao Paulo, Bonn, Austin och på Malmö Operan.


Som Don Jose ser vi prisade fransk-tunisiske tenoren Amadi Lagha. Bland hans många roller märks bl a Gustav III i Maskeradbalen i en uppsättning på Nationaloperan i Peking.


Dag 4. Tisdag 13 juli


Frukost kl. 07:00 – 09:30.           

                                                                                                                                  Samling kl. 10:00. Med vår buss färdas vi norrut längs Puruvesis stränder till Kerimäki kyrkby. Här besöker vi den världsberömda träkyrkan som invigdes 1846. Många legender omger kyrkan med dess väldiga mått, vilken är världens största träkyrka med plats för över 3000 sittande och ytterligare 2000 stående kyrkobesökare. En ofta återberättad myt är att byggmästarna blandade ihop tum och meter vilket skulle gett kyrkan dessa magnifika mått. Bevarade dokument motsäger detta. Det var istället kyrkoherden Fredrik Neovius vilja att kyrkan skulle kunna härbärgera halva socken, som varit drivande vid uppförandet. Arkitekten Anders Fredrik Granstedt skapade här ett mästerverk inom träbyggnad. På många sätt blev kyrkobygget den verkliga höjdpunkten för träkyrkobyggandet i Norden. Inget lika magnifik och tekniskt fulländad trätempel har uppförts senare. Stilmässigt har kyrkan sina rötter i de korskyrkor som började byggdes i Finland under 1600-talet. Kyrkan är en blandning av flera stilar med barockens plan och färgskala i botten och med nyklassicismens strama antika formspråk kombinerat med nygotiska detaljer i fönstersnickerier och inredning, men här finns även nybysantinska stildrag som byggnadens uppåtsträvande kubiska och kupolklädda form och de rikt mönstrade utsmyckningarna av gavlarna.


På hembygdsmuseet får vi ta del av savolaxisk allmogekulturen med besök i bl a rökpörtet. Vi får också höra om svedjebränningstekningen som savolaxbönderna tog med sig när dom koloniserade finnmarkerna i Sverige. Som avslutning bjuds vi att smaka på bygdens berömda specialitet, mujka (siklöja) känd som Savolax strömming.      

                                                                                                                         

Efter lite egen tid på vårt hotell med möjlighet att utnyttja spaavdelningen åker vi in till Nyslott och Olofsborg. Här får vi ett exklusivt möte med festivaldirektören Jan Sundholm och den konstnärlige ledaren Ville Matvejeff.


Från slottskajen går vi sedan på ångbåten SS Saaristo för en båttur på Saimens vackra vatten, om vi har tur kanske vi även får se saimenvikare, de insjösälar som lever i sjön. På fartygen serveras en buffémiddag.


Vi ankommer sedan direkt till Olofsborg för kvällens föreställning av La Traviata. Vi får se en uppsättning av den polske regissören Mariusz Treliński som utöver ett flertal operauppsättningar i Polen även bl a satt upp Tristan och Isolde på Metropolitan och på Placidio Dominigos rekommendation iscensatte Madame Butterfly på Washington operan.        


I kvällens föreställning ser vi den finska sopranen Marjukka Tepponen som Violetta. Tepponen debuterade på Savolinna Opera Festival 2010 i rollen som Frasquita i Carmen. Utanför Finland har hon bl a setts i rollen som Tatjana i Eugene Onegin på Seattle operan.


Uppmärksammade italienske tenoren Antonio Poli gör sin debut på Savolinna Opera festival i rollen som Alfredo. Poli har bl a setts i rollen som Fenton i Falstaff på Glyndebourne festivalen och på La Scala.


Dag 4. Onsdag 14 juli


Frukost och utcheckning kl 07:00 – 08:40. 


Vi lämnar Punkaharju och reser åter mot Helsingfors. Denna gång tar vi vägen genom inlandet. Första stopp blir i S:t Michel. Här hade marskalk Mannerheim sitt högkvarter under samtliga Finlands krig under 1900-talet, inbördes-, vinter- och fortsättningskriget. Vi stannar till vid stadstorget och ser skulptören Kalervo Kallios imponerande staty av marskalk Mannerheim. På Kenkäveronniemi gamla prästgård intar vi lunchsmörgås med kaffe. Den tidigare prästgården, som var en av Finlands största, uppfördes av församlingen i slutet på 1860-talet för kyrkoherden och sedermera biskopen i Borgå, Anders Johan Hornborg. Den vackra träbyggnaden med snickarglädje ritades av arkitekten Alfred Cavén. Den mycket arkitekturintresserade kyrkoherden Hornborg var själv inblandad i utförandet av gården, vilket säkert också påverkade hans dotter Signe, som kom att bli Finlands och kanske världens först utbildade och verksamma kvinnliga arkitekt. 


Vårt sista besök på resan blir i Jean och Aino Sibelius berömda konstnärshem Ainola vid Tusby träsk utanför Träskända (fi. Järvenpää). Vid slutet av 1800-talet bildades en konstnärskoloni runt Tusby träsk. Målarinnan Venny Soldan-Brofeldt och hennes make författaren Johannes Brofeldt (senare Juhani Aho) införskaffade 1897 från Tusby gård Villa Vårbacka (senare benämnt Ahola). Johannes Brofeldt var god vän med konstnärerna Pekka Halonen och Eero Järnefeldt, vilka han lockade med sig till Tusby träsk. Pekka Halonen och hustrun, översättaren Maija (född Mäkinen) uppförde ateljéhemmet Halosenniemi (sv. Halonens udde) och Eero Järnefelt och hustrun, skådespelerskan Saimi Swan byggde ateljéhemmet Suviranta (sv. Sommarstranden). Författaren Juhana Heikki Erkko lät Pekka Halonen rita sitt författarhem, Erkkola.


År 1904 så flyttade slutligen Jean och Aino Silbelius till deras hem Ainola ritat av arkitekten Lars Sonck. Aino var syster till Eero Järnefeldt och hade studerat vid slöjdskolorna i Kuopio och Vasa. Till Ainola kom hon att formge flera möbler och skapa trädgården. Hon kom att arbeta med att hjälpa Jean i sitt arbete och var hemlärare åt deras sex döttrar. Aino bodde kvar på Ainola till sin död vid 98 års ålder 1969. Det var på Ainola som Jean Sibelius kom att komponera flera av sina symfonier. Vi får en specialguidning i hemmet och trädgården med Jean och Ainos grav. Som avslutning intar vi eftermiddagskaffe med Sibeliusbakelse på museikaféet, Aulis. 


I god tid ankommer vi till Olympiaterminalen i Helsingfors för hemresa till Stockholm.


Kl. 17:00 avgång med Silja Lines MS Silja Serenade.


Kl. 19:30 andra sittning, Smörgåsbord med vin/öl.


Dag 4. Torsdag 15 juli


Kl. 07:00 – 09:00 frukost. Ankomst Stockholm kl. 09:45.


Resefakta

Pris 19 850 SEK. Tillägg 2 500 SEK för enkelrum.

Begränsat antal platser.


I priset ingår: Silja Line Stockholm – Helsingfors t & r i A2 dubbelhytt med fönster, på utresan trerätters middag med två glas vin, kaffe & avec, på hemresan smörgåsbord med vin/öl, specialfrukost på ut- och hemresan, tre nätter i delat De Luxerum på fyrstjärniga hotell Kruunupuisto i Punkaharju, tillgång till hotellets spaavdelningen, tre middagar i land (varav en operabuffé och en ångbåtsbuffé) (kostnader för dryck tillkommer), fyra luncher, varav två lättare, (lunchsmörgås), två glas mousserande vin, kaffepauser, ångbåtstur på Saimen, mycket bra operabiljetter, 12-13 raden på Carmen till priset av 180 EUR och 16-17 raden på La Traviata till priset av 180 EUR, samtliga övriga inträden och transporter enligt program. 


Förutsättningar för att resa med under coronatider. Finland och Silja Line kräver sedan 23 februari negativt covid 19 test alternativt uppvisande av posirivt antikroppstest. Med stor sannolikhet kommer det införas krav på vaccinationsintyg till sommarens resor. Man måste vara frisk för att delta i resan och inte ha feber. Tänk på att ta med munskydd om ni önskar använda detta. Vi har valt att ha egna guidningar på samtliga besöksmål samt förboka samtliga måltider och kafferaster för att i möjligaste mål hålla gruppen så skyddad som möjligt. 


Vid sen avbokning pga sjukdom så gäller vanliga avbokningsregler. Dvs full ersättning från försäkringbolag om man har hemförsäkring med reseskydd och har läkarintyg att skicka in.


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Mejt Resor AB (org nr. 559015-3838) är med i Svenska Resebyråföreningen, SRF och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet.


BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.

 

Olofsborg, den gamla svenska riksfästningen i Nyslott. Här på borggården har spelats opera sedan början av 1900-talet.

På vår första operakväll får vi njuta av Bizets Carmen i en uppsättning av Marianne Mörck.

På vår andra operakväll står Verdis klassiska La Traviata på programmet.

Vi får nöjet av ett exlusivt möte med festivaldirektören Jan Sundholm och festivalens konstnärlige ledare Ville Matvejeff.

Verandan till den kejserliga fiskestugan i Langinkoski.

I Säminge gamla kyrksocken besöker vi den enorma träkyrkan i Kerimäki för 1858.

Folk- och särlingskonstnären Veijo Rönkkönen byggde under 50 år upp sin gåtfulla skulpturpark på hemgården i Parikkala.

En av dagarna åker vi ångbåt på Saimen.

Dom vackra åsarna i Saimens vatten.

Salen på Ainola med den berömda gröna spisen. Vid bygget av Ainola önskade Jean Sibelius specifikt en grön spis i matsalen. Han uppfattade färger som musik och grönt som F-dur.

Aino och Jean Sibelius på Ainola vid mitten av 1950-talet.

Vår ciceron Bernt Morelius. Bernt är driver antikaffären Old Times i Helsingfors och är även ordföranden i Svenska teaterföreningen i Finland. Bernt är ofta anlitad om kultur och antikviteter inom finländsk radio och tv. Han är sedan flera år uppskattad ciceron på SvD accents Helsingforsresor.

För denna resa gäller följande bokningsregler


Många hör av sig och är osäkra om man skall våga boka en resa några månader framåt i tiden. Vi har därför beslutat att i ett första steg enbart ta emot intresseanmälningar till denna resa. Vi kommer när resan fått tillräckligt med intresseanmälningar gå ut med ny information och då se hur många som vill fullfölja med bokning. Vid bokning betalas ca 10 procent av resekostnaden. Resan går att avboka till sex veckor innan avresa. Vid avbokning utan läkarintyg återbetalas inte bokningsavgiften. Viktigt att veta är att vi planerat resan utifrån mindre grupper där vi reser i egen buss och inte kommer röra oss i större folksamlingar. Resan kräver 20 deltagare för att kunna genomföras. Skulle vi vid tiden för slutbetalning, fem veckor innan avresa har för få deltagare kommer vi tvingas ställa in resan. I sådana fall återbetalas anmälningsavgiften. Vid planering av resor följer vi myndigheter och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer.


Regler gällande covid 19

Förutsättningar för att resa med under coronatider. Vaccinationsintyg gällande Covid 19 eller ett positivt antikroppstestresultat (max 6 mån gammalt) eller ett läkarintyg (max 6 mån gammalt) som visar att passageraren har haft covid-19. Kopia på intyg skall vara arrangören tillhanda senast en vecka innan resan påbörjas för att få delta i resan.

Detta är även de regler som Finland och Silja Line satt upp. Dock ännu inte gällande vaccinintyg som med stor sannolikhet kommer gälla när resan sker.


Ta med egna munskydd för buss om krav på detta fortfarande gäller.