Österbotten

På historiens vägar i Österbotten


23-28 september 2020


OBS! För denna resa gäller bokningsregler som är särskilt anpassade till den rådande situationen. Läs mer längst ner på denna sida!


Följ med på en innehållsrik resa till svenska Österbotten i Finland. Vi färdas över de bördiga slätterna som stigit upp ur Bottniska viken. Vår ciceron, historieprofessor Nils Erik Villstrand tar oss med till de mest spännande platserna i sin hembygd.


Det blir besök på finska krigets slagfält i Jutas och Oravais. På Kuddnäs gård i Nykarleby besöker vi Zacharias Topelius födelsehem. I Vasa ser vi Österbottens museum och Mannerheims bostad från inbördeskriget. I Närpes och Storkyro besöker vi de medeltida kyrkorna med omgivande monument. På restaurang Ädelbragd bjuds vi på en historisk måltid i fänrik Ståls anda. I Kaskö och Kristinestad med sina välbevarade trähuskvarter besöker vi gamla handelsgårdar som vittnar om Bottenvikens rika handel under 1700-talet.


På vägen till Österbotten blir det stadsvandring och museibesök i världsarvsstaden Raumo. I Björneborg intar vi lunch på anrika Svenska klubben och vandrar i stadens äldsta kvarter vid Kumo älvs strand. Vi besöker här även Juselius mausoleum. Träpatronen Arthur Juselius stora minneskapell över sin avlidna 11-åriga dotter Sigrid är ett av förra sekelskiftets mäktigastes nordiska allkonstverk ritat av arkitekt Josef Stenbäck och med fresker av Finlands nationalkonstnär Akseli Gallen Kalela.


Reseprogram


Dag 1. Onsdag 23 september 

Kl. 17:45 – 18:05 samling i Värtaterminalen där reseledare Ola Olsson delar ut biljetter.


Kl 18:15 tidig ombordstigning. Föredrag av Ola Olsson om Finlands konst- och kultur från medeltiden till idag. Efterföljande trerätters middag med två glas vin, kaffe och avec.


Dag 2. Torsdag 24 september

kl 07:00 ankomst Åbo.

07:30 Avfärd med buss från Färjeterminalen.


Vi färdas norrut, först genom landskapet Egentliga Finland, där vi passerar Finlands äldsta församling i Nousis och kommer sedan in i landskapet Satakunda. Här gör vi vårt första stopp i Raumo. Den gamla sjöfarts- och handelsstaden är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista för sin unika trähusbebyggelse, till stora delar från 1600-talet men med brädfodring i klassicistisk stil från 1800-talet. Vi intar här först frukost och besöker sedan stadsmuseet med efterföljande guidad stadsvandring.


I Satakundas residensstad Björneborg ansluter vår ciceron, historieprofessor Nils Erik Villstrand, som tar med oss på en vandring i stadens äldsta kvarter kring Kumo älv. Vi ser rådhuset, Johan III:s staty och monumentet över de stupade i vinterkriget och får höra om stadens stora industrifamiljer, Rosenlew och Juselius. Björneborg utvecklades från mitten av 1800-talet till en av Finlands viktigaste industristäder med stor hamn och järnväg till Tammerfors. Här uppfördes bomullsspinneri, sågverk och mekaniska industrier. Staden ersatte den tidigare residensstaden Ulvsby, som på grund av landhöjningen inte längre kunde fungera som hamnstad. Vi intar lunch på anrika Svenska klubben som delar lokal med Finska klubben Porin Suomalainen klubi. Till kaffet berättar XX sekreterare i Svenska klubben om deras verksamhet.


Vi passerar sedan landskapsgränsen till Österbotten. Landskapet ändrar här karaktär från Satakundas barrskogar till Österbottens bördiga slätter av gammal sjöbotten. I bussen berättar Nils Villstrand om Österbottens historia.


I Närpes kyrkostad ser vi den medeltida kyrkan samt de märkliga kyrkostallen. De mer än 150 stallen som formar en hel trästad utanför kyrkan, uppfördes under 1700- och 1800-talet som kombinerade stall och övernattningsstugor. Här övernattade församlingsborna som ofta hade dagsresor mellan hemmet och kyrkan. På kyrkogården ser vi även monumentet över de som föll på den vita sidan i inbördeskriget.


Vi fortsätter på den gamla kustvägen mot Vasa. En väg som bland annat Carl von Linné färdades på under hemvägen till Uppsala från sin lappländska resa 1732. Malax hembygdsmuseum salpeterlada, På vägen gör vi ett kort stopp på Söderfjädren. En cirkelrund jordbruksslätt som bildats av ett meteornedslag för 500 miljoner år sedan. Har vi tur får vi här uppleva tusentals tranor som mellanlandar på sin väg mot vinterns häckningsplatser i Nordafrika.


Framme i Vasa checkar vi in på vårt centrala hotell, Sokos Royal. Vi avslutar vår innehållsrika dag med en tvårätters supé i den gamla hotellmatsalen.


Dag 3. Fredag 25 september

Frukost kl. 07:00 – 08:15.

Kl. 08:30 Med vår buss reser vi till Kuddnäs gård i Nykarleby, en av Österbottens främsta sevärdheter. På Kuddnäs växte den stora finländske historikern och författaren Zackarias Topelius upp som son i ett provinsialläkarhem. Guidning och förmiddagskaffe på Kuddnäs.


Utanför Nykarleby ser vi Jutasmonumentet, uppfört år 1885, med von Döbelns karaktäristiska profil. Här stoppades tillfälligt de ryska anfallen under kriget 1808. Om von Döbeln skrevs bland annat: ”Han egde ganska stor fältherreblick och beslutsamhet samt mycket stor fyndighet och förslagenhet” Nils Villstrand berättar om slaget och läser Döben vid Jutas ur Fänrik ståls sägner.

Vi färdas sedan på längs den väg som de svenska trupperna vandrade från Jutas till det avgörande bataljen i finska kriget, slaget vid Oravais den xx 1808. Från kommendantkullen varifrån Adelcreutz ledde de svenska trupperna blickar vi ut över det gamla slagfältet, där regementsfanor är uppsatta för att visa trupperna uppställning inför slaget. Nils Villstrand berättar om det slaget och den för Sverige ödesdigra utgången av slaget, som ledde till förlusten av Finland. På kommendantkullen ser vi även Lotta Svärd och soldatgossemonumenten.

I furirbostället beläget vid kommendantkullen välkomnas vi med salut. snaps och saltkringla och bjuds sedan på en historisk festmåltid inspirerad av Kajsa Wargs recept.


Över Österbottens bördigaste slätter färdas vi sedan genom Vörö socken till den medeltida kyrkan i Storkyro. Nils Erik berättar under bussresan om böndernas starka ställning i Österbotten, ett landskap präglad avsjälvägande bönder och av få gods och bruk. Inne i Storkyro kyrka beundrar vi de vackra väggmålningarna från 1600-talet. Storkyro är även känt genom klubbekriget, inbördeskriget under slutet av 1500-talet mellan en bondehär ledda av österbottningen Jacob Ilkka och stödda av Hertig Karl och kung Sigsmunds ståthållare i Finland Klas Fleming. Vid Storkyro kyrka både startade klubbekriget och avslutades med Jacob Ilkkas avrättning. Vid Napo by inte långt från Storkyro besöker vi monumentet över det slag som stod här 1714 under stora nordiska kriget. De svenska trupperna leddes av Carl Gustaf Armfelt som besegrades av en större rysk här under ledning av Michail Michajlovitj Golitsyn. Utgången av slaget ledde till den stora ofreden i Finland, då landet behärskades av ryska trupper fram till freden i Nystad 1721.


På vägen tillbaka till Vasa stannar till vid den byggnad som en gång inrymde Vasa gamla hovrätt invigd 1786. Den ritades av Carl Fredrik Adelcrantz och räknas som en av den gustavianska erans främsta byggnadsverk. År 1852 brann Vasa, man beslutade då att flytta staden till dess nuvarande placering 7 km västerut. Den gamla hovrätten som blev kvar byggdes då om till Korsholms landsbygdsförsamlings kyrka.


Middag på egen hand i Vasa.


Dag 4. Lördag 26 september

Kl 09:00 Vi börjar med en stadsrundtur med buss i Vasa. Nils Erik tar med oss till Malmögården och kvarteren med små egnahem som uppfördes av Malmö som hjälp till Vasa efter andra världskriget. Vi ser även Jägarmonumentet över de i Tyskland utbildade finländare som kom att spela en nyckelroll i inbördeskriget och att bygga upp ett finländskt försvar.


På Österbottens museum guidar Nils Erik och först i basutställningen om Kvarken med dess kustkultur, med finske och säljakt. Efter förmiddagskaffe ser vi sedan basutställningen om Vasa stads historia.  


I det gamla länsresidenset granne med Österbottens museum ser vi de rum som general Manerheim bodde i under den period som han ledde den vita armén från Vasa. Rummen är iordningställda och visas med den möblering som Mannerheim hade.


Lunch på egen hand kring Salutorget. Återsamling vid det stora Frihetsmonumentet på torget.


Nils Erik berättar om torget och Vasa under inbördeskriget. Vi avslutar med ett besök på Veteranmuseet där vi tar del vinter- och fortsättningskrigets historia med anknytning till Österbotten. 


Gemensam middag på hotellet.


Dag 5. Söndag 27 september

08:30-10:00 Vår buss tar oss till Kaskö, Finlands minsta stad. Staden grundades av Gustav III år 1785. Stadens grundande är nära knutit till handelsfamiljen Bladh. Handelsmannen Johan Peter Bladh återvände till hembygden efter 18 års vistelse i utlandet. Johan Peter var Finlands enda superkargör (delägare i Svenska Ostindiska Kompaniets skepp) utöver framgångsrik handelsman var han även ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. I Kaskö intar vi förmiddagskaffe på Bladhska gården där Nils Villstrand samtidigt berättar om staden och släkten Bladh.                                              


Vi tar oss sedan till närbelägna Kristinestad, grundad 1649 av Drottning Kristina och ofta kallad ”Bottenhavets pärla” beroende på dess välbevarade unika trähusbestånd och smala gränder. Vi inleder med besök på Lebellska köpmansgården, uppförd på 1760-talet. Köpmannagården som idag är museum berättar om den bottniska handels- och skeppsredarkulturen. Som flera andra österbottniska handelsfamiljer skapade sig familjen Lebell en förmögenhet på försäljning och frakt av timmer och tjära. Där på följer stadsvandring bland de samla trähusgränderna och besök i Ulrika Eleonora kyrka från år 1700. Vi avslutar med gemensam lunch i hamnen.


På vägen tillbaka till Åbo gör vi ytterligare ett stopp i Björneborg, då vi besöker Jusélius mausoleum på Käppärä begravningsplats. Mausoleet över Sigrid Jusélius är bland de märkligaste konst- och byggnadsverken i Norden. Kyrkoarkitekten Josef Stenbäck fick uppdraget att rita mausoleet medan konstnären Akseli Gallen Kallela kom att smycka begravningskapellet över träbaronen Fritz Arthur Jusélius 11-åriga dotter Sigrid. Stenbäck uppförde byggnaden som ett uppåtsträvande gotiskt kapell där ljuset strömmar in från alla väderstreck genom de höga fönstren likt Sainte-Chapelle i Paris. Gallen Kallela täckte väggar och tak med symbolistiska fresker och formgav de intrikata stenmönstren i marmorbalustraden. På Sigrids vita marmorsarkofag ligger ständigt en krans av nyplockade prästkragar, hennes favoritblommor.


Om tiden tillåter stannar vi till vid Åbo domkyrka och ser Karin Månsdotters begravningskapell.


Kl. 20:15 avgång med Silja Line från Åbo, smörgåsbord med vin/öl.


Dag 6. Måndag 28 september

Kl. 05:00 – 06:00 frukost i Grand buffé. 


Kl 06:15 ankomst Värtahamnen, den tidiga ankomsten beror på att lastbilarna som åker med fartyget skall slippa rusningstrafiken genom Stockholm.


Resefakta

Pris: 13 450 SEK. Tillägg 2500 SEK för A1 enkelhytt fönster samt enkelrum.


I priset ingår: Stockholm – Åbo t&r med Silja Line i delad A2 fönsterhytt, trerätters middag med två glas vin, kaffe & avec på utresan, smörgåsbord med vin öl på hemresan, frukost till båtresorna, tre nätter i delat dubbelrum på fyrstjärniga Sokos Royal i Vasa, en två rätters och en tre rätters middag i Vasa, två luncher iland samt en historisk festmåltid med öl och snaps, samtliga inträden och transporter enligt program.BOKA / SKICKA INTRESSEANMÄLAN HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


Nils Erik Villstrand, vår ciceron på resan, hälsar oss välkomna till sitt Österbotten.


Nils Erik Villstrand verkade 2000–2017 som professor i nordisk historia vid Åbo Akademi och tidigare bl.a. som chef för Österbottens museum i Vasa. Han har i huvudsak ägnat sig åt svensk stormaktstid i sin forskning och publicerat bl.a. Riksdelen. Finlands svenska historia 2 (2009) samt skrivit huvuddelen av texten i volymen om stormaktstiden i Norstedts Sveriges historia (2011). Hemlandskapet Österbottens historia med slagfält, bondeskrytbyggen, bönehus och salpeterlador har aldrig upphört att intressera honom.

Storkyro kyrka.

Frihetsmonumentet i Vasa. Foto: Nina Westerlund.

Kristinestad, Bottenhavets pärla.

Lador vid Söderfjärden

Minnesmonumentet i Oravais.

För denna resa gäller följande bokningsregler


Många hör av sig och är osäkra om man skall våga boka en resa några månader framåt i tiden. Vi har därför beslutat att i ett första steg enbart ta emot intresseanmälningar till denna resa. Vi kommer när resan fått tillräckligt med intresseanmälningar gå ut med ny information och då se hur många som vill fullfölja med bokning. Vid bokning betalas ca 10 procent av resekostnaden. Resan går att avboka till sex veckor innan avresa. Vid avbokning utan läkarintyg återbetalas inte bokningsavgiften. Viktigt att veta är att vi planerat resan utifrån mindre grupper där vi reser i egen buss och inte kommer röra oss i större folksamlingar. Resan kräver 20 deltagare för att kunna genomföras. Skulle vi vid tiden för slutbetalning, fem veckor innan avresa har för få deltagare kommer vi tvingas ställa in resan. I sådana fall återbetalas anmälningsavgiften. Vid planering av resor följer vi myndigheter och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer.

COPYRIGHT Mejt Resor ©