SvD Öland 2023

Historiska Öland

En specialresa med Jonathan Lindström för SvD accent11-14 maj 2023


I sköna maj reser vi till Öland och tar del av öns rika och dramatiska historia. Vår ciceron på resan är arkeologen och författaren Jonathan Lindström. Vi reser i tiden från stenålderns gånggrifter via folkvandringstidens fornborgar till öns medeltida kyrkor och de karaktäristiska väderkvarnarna. På norra Öland guidas vi även av arkeologen Jan-Henrik Fallgren som utnämndes till årets ölänning 2022. Jan-Henrik tar oss bland annat med till Skedemosse känt för sina rika forntida offergåvor. På södra Öland ansluter arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay som tar oss med till Sandbyborg som blivit världskänt för spåren av den stora massakern som skedde i slutet av folkvandringstiden. Resan börjar och slutar i Kalmar där vi besöker Kalmar slott och ser Kalmar läns museum med Sandbyborg- & Kronanutställningarna. Resan är framtagen speciellt för SvD accent.


Reseprogram


Dag 1. Torsdag 11 maj 

Start Kalmar central kl. 14:40 (resan är anpassad för tåg från Stockholm med avgång kl. 09:22 och ankomst Kalmar kl 14:36. SJ släpper biljetterna tre månader innan avresa). 

Färdledare Ola Olsson från Mejt Resor och Jonathan Lindström möter med skylt vid busshållplatsen framför järnvägsstationen.


Med vår buss tar vi oss sedan till närbelägna Kalmar läns museum.

Här får vi först en guidning i utställningen om regalskeppet Kronan.

I utställningen tar vi del av föremål från de 40 år av marinarkeologiska undersäkningar som gjorts på förlisningsplatsen för regalskeppet Kronan.        Då Kronan byggdes år 1668 var hon ett av världens största krigsfartyg, med en bestyckning bestående av 105 kanoner av olika storlekar uppställda på tre batteridäck.


Efter bara några års tjänst och två slag mot danska och nederländska flottor förliste Kronan under slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676; detta orsakat av att skeppet kantrade i en alltför tvär gir. Vid kantringen antändes krutförrådet som låg förut i skeppet, varvid huvuddelen av förskeppet sprängdes bort på styrbordsidan. Över 800 man dog när Kronan sjönk och med i djupet följde också ett stort antal kanoner, värdefull utrustning, privata ägodelar och stora summor pengar i form av krigskassor.


Kronan återfanns 1980 av ett dykarlag under ledning av Anders Franzén, vrakforskaren som på 1950-talet också hade upptäckt Vasa. Därefter har man årligen gjort dykningar för att kartlägga vrakplatsen och bärga föremål och näst Vasa har Kronan blivit ett av Östersjöns mest uppmärksammade vrakfynd. Hittills har över 30 000 föremål tagits upp och konserverats.


I museikaféet intar vi sedan eftermiddagskaffe följt av visning i utställningen med fynd från utgrävningarna av Sandby borg.


Sandby borg är en av minst 16 liknande fornborgar på Öland. Borgarna karakteriseras av att de har haft höga stenmurar med ett par portar och i de flesta fall en tät bebyggelse av hus innanför murarna


I utställningen ser vi de smyckena och guldmynt från romarriket som man funnit vid de senaste årens utgrävningar. 

 

Kl. 17:45 incheckning på Hotell Skansen i Färjestaden.

Kl. 18:40 välkomstdrink.

Kl. 19:00 gemensam tvårätters middag.

Kl. 20:00 – 21:30 Föredrag "Öland i världshistorien" av Jonathan Lindström där han sätter Öland i ett historiskt sammanhang. Våra arkeologiguider fil dr Jan Henrik Fallgren och fil dr Ludvig Papmehl-Dufay berättar om arkeologin på Öland och de senaste decenniernas upptäckter.

 


Dag 2. Fredag 12 maj.

Frukost kl. 07:00 – 08:25.

Kl. 08:30 samling vid bussen där Jonathan, Ola och dagens specialguide Ludvig Papmehl-Dufay möter.


Strax utanför Färjestaden ser vi lämningarna av folkvandringstida  Stormannagården i Gamla Skogsby. Under folkvandringstiden för ca 1600-1500 år sedan var Öland en folktät och rik bygd med byar och gårdar, från norr till söder. Här finns också norra Europas bäst bevarade lämningar av byar från denna tid.


Arkeologerna tror att en betydelsefull hövding bodde här på Stormannagården under järnåldern, för ungefär 1500 år sedan. Det största huset var 55 meter långt – ett av de allra största på Öland vid den här tiden. Här höll hövdingen höll viktiga möten och bjöd sina gäster på mjöd och öl till gudarnas ära.


Stormannagården är en av minst 15 gårdar som låg utspridda bland små åkrar och ängar under järnåldern här i Skogsby. Vi ser resterna av gården som låga avlånga stenvallar, så kallade husgrunder.


Ludvig berättar om utgrävningarna då man bland annat funnit eldhärdar, keramikkrukor, djurben från måltider och tyngder från en vävstol.


Linnéuniversitets forskare har nyligen lagt fram en teori, att hövdingen och befolkningen här i Skogsby kan ha legat bakom den fruktansvärda massakern i Sandby borg på östra Öland. Förklaringen kan ligga i en intern kamp om makt och inflytande på ön, ett inbördeskrig. Men det finns fler teorier om orsakerna till massakern i Sandby borg.


Från Skogsby fortsätter vi sedan på stigar genom sydligaste änden av mittlandsskogen till Station Linné.


På denna naturvetenskapliga fältstation intar vi sedan förmiddagskaffe.


Med bussen fortsätter vi söderut och i Mysinge ser vi en av områdets fyra stenålderstida megalitgravar (stenkammargravar), vilka är de enda på Sveriges östkust. Graven är av typen gånggrift och undersöktes första gången 1908 då man fann rester av ett 40-tal människor i denna gemensamhetsgrav. Senare har man kunnat konstatera att minst 56 individer begravts här under olika tider. Det är en av Ölands äldsta kända begravningsplatser, minst 5300 år gammal.


Nästa stopp blir Gettlinge. Här på landborgskrönet mötter vi Ölands största gravfält. Det 2 km långa gravfältet har drygt 130 gravar bland annat högar, runda och rektangulära stensättningar, domarringar, flera skeppssättningar samt några mycket höga, resta kalkstensflisor. Några gravar ligger också på alvaret öster om vägen.


Omkring år 1900 undersöktes 15 gravar i Gettlinge. Det var enbart mansgravar, några innehöll vapen men de flesta var plundrade. Den bäst bevarade graven bestod av tio kalkstenshällar och ett dubbelt lager täckstenar. Den döde hade lagts i graven tillsammans med sin hund, två spjut, en sköld och sporrar. Denna gravform är från första århundradet efter Kristus. Gravfältet nyttjades under 2000 år från 1000 före Kristus till 1050 efter Kristus.


Lunchpaus.

 

Ute på Alvaret möter vi sedan Eketorps fornborg. Eketorp uppfördes under järnåldern runt år 300 e.Kr. Vid en period då de bosatta hade nära band till Romarriket. En teori är att ringborgar vid den här tiden var en religiös-, fest- eller tingsplats. Samtidigt skyddade befästningen lokalbefolkningen när fiender invaderade. Det första försvarsverket mätte cirka 57 diameter i omkrets. Borgmurem var uppbyggd med kallmurstekning där inget bruk använts mellan stenarna.


På 400-talet utökades cirkeln till cirka 80 meter i diameter. Under senare delen av 600-talet övergavs borgen. Orsaken är inte känd. Borgen förblev oanvänd till slutet av 1100-talet, då den byggdes upp på nytt. Den överges slutligen på 1220-talet. Enligt arkeologer som bott i Eketorp under vinterförhållanden, kan husen uppvärmas till 25 grader genom att med ved elda i befintliga enkla eldstäder med rökavlopp i gavelspetsarna.


  Nästa stopp är omskrivna Sandby borg som ligger knappt 50 meter från stranden på öns östra sida. Dess läge i direkt anslutning till havet gör att Sandby borg skiljer sig från övriga fornborgar på Öland.


  Under åren 2011-2018 genomförde Kalmar läns museum utgrävningar i borgen.

  Projektet har avslöjat en massaker där borgens invånare slagits ihjäl och lämnats där de föll. Materialet är unikt genom den ögonblicksbild som ges av tiden, borgen och händelsen. Materialet ger också en ögonblicksbild av de dåtida människornas vardag. Husen med inredning, matförvaring, föremål med mera har lämnats kvar som de stod vid massakern. Det gör att borgen innehåller två frusna ögonblick: dels själva massakern där kropparna lämnats som de föll, och dels den vardag som lämnades kvar vid dödsfallen.


  Kristnandet av Öland möter vid Gårdby kyrka. Gråstenskyrkan började uppföras på 1120-talet. I ett senare skede, sannolikt i början av 1200-talet uppfördes ett västtorn. Utanför kyrkan möter oss också en kristen runsten, Gårdbystenen från början av 1000-talet. År 2014 genomförde Riksantikvarieämbetet omfattande utgrävningar inne i kyrkan, i samband med att golvet skulle bytas ut. Fynden innefattar ett stort antal gravar, men också ett äldre trägolv som visade sig vara byggt av återanvända rester från den tidigare medeltidskyrkans torn, daterat till 1200-talets början. En av gravarna som undersöktes kunde dateras till mitten av 1100-talet, och har tolkats som tillhörande kyrkans grundare.”

   

  Gemensam trerätters middag på hotellet.


  Dag 3. Lördag 13 maj.

  Kl. 07:00 -08:15 frukost.

  Kl. 08:20 avfärd. Vi färdas vår längsta sträcka under resan från Färjestaden upp till Ölands norra udde. Under bussresan berättar Jonathan om sin forskning kring de ölänningar som deltog i lundabiskopen Andreas Sunessons erövrings- och kolonisationståg till Estland i början av 1200-talet. Jonathans teori är att innevånarna i ett antal byar vid Ölands norra udde lämnande sina hem för att kolonisera Ormsö utanför Estlands västkust. Under bussresan plockar vi upp dagens specialguide Jan-Henrik Fallgren. 


  Efter förmiddagskaffe i Byxelkrok vandrar vi in i den närbelägna skogen och möter lämningarna av medeltida Åkers fornby. Jonathans teori är att invånarna lämnade denna by och vandrade ner till hamnläget i Grankullavik för vidare färd över Östersjön mot Ormsö. Efter detta kom byn aldrig att återbefolkas. I dag ser vi lämningarna av byn genom husgrunder.


  I Rosendal möter vi Ölands och Europas bäst bevarade järnåldersby med 14 husgrunder, ett gravfält och ett omfattande stensträngssystem av flera kilometers längd, som innefattar hägnader för åkrar och ängar, fägator m m. En del av husgrunderna och gärdesgårdarna är över en meter höga. Förutom husen finns även ett gravfält som tillhör byn. Området var tidigare igenväxt med träd, vilka har tagits ned för att frilägga husgrunderna.

  År 1988-96 ledde Jan-Henrik utgrävningar här. Man tror att järnåldersbyn har övergivits p g a flygsandsflykt.


  Lunchpaus i Löttorp.


  I Skedemosse möter vi en av öns viktigare historiska platser.

  Från 500 f kr och ända in till vikingatidens slut var Skedemosse en betydande religiös plats där man offrade till gudarna. Under arkeologiska utgrävningar har man hittat enorma mängder djurben och vapen i den gamla mossen, men också skelett från ett antal offrade människor. Det mest spektakulära fyndet är ett antal vackert bearbetade guldringar som offrats.


  I anslutning till Skedemosse möter vi Sörby borg en återupptäckt fornborg som varit bortglömd i 300 år. Jan-Henrik Fallgren berättar hur hanfann borgens namn i en avhandling från 1704 och började leta efter den och sedan lyckades lokalisera den till Skedemosse,den numera utdikade sjön och mossen. Här sticker en landtunga ut som idag heter Kvinnö. Den västra delen omsluts på tre sidor av resterna av en mur. Dessa stenar har varit fyllning i borgens murar. Stenarna som utgjorde borgmurens skal finns inte kvar, kanske togs de en gång till bygget av närbelägna Bredsättra kyrka.

  Borgens inre är idag uppodlat och ovan jord syns idag inget av de hus som en gång fanns där. Men med hjälp av markradar har man hittat husgrunder och en djup brunn.


  Vid Kapelludden med lämningar Sveriges största kapell möter vi en viktig medeltida handels- och mötesplats för korsriddare från kontinenten.


  Under 1200-talet var här en knutpunkt för handeln över Östersjön. Hit seglade köpmän från angränsande länder för att göra affärer med varandra och med ölänningar. Så småningom övertogs fjärrhandeln av Hansan i Kalmar och handeln här blev mer av lokal karaktär under fiskesäsongerna.


  Mellan ruinen av S:t Britas kapell och stranden finns ett stenkors från 1200-talet, drygt 3 meter högt och 1,9 meter brett med klöverformade korsändar och en mjuk vulst längs kanten. Ett hål finns i korsmittens ena sida där det omtalas att en krok med en offerbössa hängt. Korset var ett intyg för torg- och marknadsfrid, som garanterades av biskopen i Linköpings stift. Biskopen ägde flera gårdar i Bredsättra socken. Korset stod på ett litet torg som omgavs av en mur. Innanför muren gjordes affärerna upp.


  Vårt sista stopp för dagen blir i Köpingsvik strax norr om Borgholm.

  Platsen var en viktig vendel-, vikinga- och tidig medeltida handels- och hantverksplats. Ett rikt fyndmaterial belägger kontakter med framför allt det södra och sydöstra Östersjöområdet. I området finns även en till ytan omfattande stenåldersboplats från omkring 5000–2000 f Kr.


  Köpingsvik är unikt för Öland och det finns ingen liknande plats längs den småländska kusten. Sin struktur har handelsplatsen delvis gemensam med Birka och Helgö men dess omfattning har varit mindre. Under högmedeltid och efter kungligt direktiv, omdirigerades handeln till nuvarande Borgholm men framför allt till Kalmar. Dessförinnan var handeln sannolikt organiserad av lokala stormän som bodde i området.


  Gemensam trerätters middag på hotellet på kvällen.


  Dag 4. Söndag 14 maj.

  Kl 07:30 – 08:50. frukost och utcheckning.                                                          Kl. 09:00 Jonathan och Ludvig Papmehl-Dufay tar oss med ner till Kalmarsunds strand där vi ser Karlevistenen.  Den är rest omkring år 1000, efter en dansk hövding, Sibbe den gode eller Sibbe den vise, Foldars son. Stenen står på sin ursprungliga plats och av en teckning från 1600-talet framgår att den stått mellan två nu bortodlade gravhögar. Enligt inskriften har den döde blivit gravsatt i den ena av dem. Att stenen står avlägset på en öde strand tyder på att Sibbe avlidit i närheten och tyder på en stark dansk närvaro vid denna tid.


  Vårt sista stopp på Öland blir vid Kvankungen, Skandinaviens största stubbkvarn. Stubbkvarn är den vanligaste typen av väderkvarn på Öland. Här vrids hela kvarnhuset på "stubben" för att komma rakt mot vinden.


  Vi avslutar vår resa med guidat besök på Kalmar slott. Slottet är beläget på Slottsholmen vid Slottsfjärden, där det medeltida Kalmars hamn låg. Det har spelat en viktig roll i Sveriges historia alltsedan började uppföras vid 1100-talets  slut. Kalmar slott ansågs tillsammans med de andra riksfästningarna, Tre kronor, Viborgs slott, Åbo slott och Älvsborgs fästning vara ett av Sveriges fem viktigaste fästen, som höll upp landet.


  Avslutande lunch på Kalmar slott.


  Vår buss kör oss sedan ned till Kalmar central i god tid till tågavgång. Är anpassat till tågavgång kl 14:36 med ankomst Stockholms central 19:36.  Resefakta

  Pris 12 450 SEK


  I Priset ingår: Tre nätter på Hotell Skansen (Färjestaden) i delat dubbelrum, halvpension med en tvårätters- och två trerätters middagar, tre luncher, kaffepauser, ett signerat exemplar per bokning av Jonathan Lindströms bok Sveriges långa historia, samtliga inträden och transporter enligt program.


  Obs! Resan börjar och slutar vid Kalmar central och är anpassad för tåg från Stockholm vilket bokas på egen hand. 


  Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.


  Enkelrumstillägg 2000 SEK  BOKA DIN RESA HÄR


  SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


  Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


  Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


  Jonathan Lindström är en arkeolog och författare. Han skriver främst faktaböcker för barn och vuxna om naturvetenskap, arkeologi, historia och medverkar regelbundet i radio och tv. Han har bland annat tilldelats Hertig Karls pris, Carl von Linné-plaketten och utsetts till årets folkbildare. Han har specifikt intresserat sig för Ölands historia i samband med sin bok Biskopen och korståget 1206, vilken handlar om den svenska kolonisationen av Ormsö i Estland. Jonathan kom 2022 ut med sin senast bok Sveriges långa historia, vilken även ingår i resan. Foto Lina Eidenberg Adamo.

  Folkvandringstida smyckesspänne från Sandby borg.

  Gettinge gravfält.

  Vår specialguide fil. dr Ludvig Papmehl-Dufay är arkeolog, och arbetar som lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar. Hans forskning har ett starkt geografiskt fokus på Öland, där han fördjupat sig såväl i yngre stenålderns keramikhantverk som järnålderns borgar och bebyggelse. Under åren 2007–2019 arbetade han som arkeolog på Kalmar läns museum, där han bland annat var djupt involverad i utgrävningarna i Sandby borg.

  Sandby borg.

  Utgrävning av ett av offren för massakern i Sandby borg.

  Bilden visar ett av de vackra smyckesspännena vid utgrävningsplatsen på Sandby borg.

  Gårdby kyrka uppförd i början av 1100-talet.

  I lämningarna efter Rosendals by möter vi Ölands och Europas bäst bevarande järnålderstida huslämningar. 

  Vår specialguide fil. dr Jan-Henrik Fallgren.

  Jan-Henrik Fallgren är docent i arkeologi vid Uppsala universitet. Har också varit verksam som forskare vid Kings College, University of Aberdeen, UK. Han har framför allt sysslat med järnålderns och medeltidens bebyggelse och odlingslandskap på Öland, Skandinavien och Europa under många år. De senaste 15 åren har han forskat kring fenomenet fornborgar i ett jämförande europeiskt sammanhang, liksom hur rituella/sakrala platser i landskapet har varit fördelade rumsligt i förhållande till järnålderns bebyggelse och odlingslandskap.

  Kapelludden med lämningar av Sveriges största kapell.

  Karlevistenen.

  Kalmar slott, en av Sveriges viktigaste medeltida riksfästen.