SvD Östergötland 2023

Historiska Östergötland

En specialresa för SvD Accent

11-14 juni 2023

 

När försommaren står i full blom åker vi till Östergötland. På Bjärka-Säby träffar vi vetenskapsjournalisten och mångåriga SvD medarbetaren Henrik Ekman som tar oss med på naturvandring i sin barndoms ekhagar och besök på slottet. Vår ciceron, konsthistorikern Hans Lepp tar oss med på en resa genom Östergötlands rika historia med besök på Stegeborgs slottsruin, Norrköpings konstmuseum och Vreta klosterkyrka med sina medeltida kungagravar. Det blir också besök på Axel von Fersens gamla gods, Ljungs slott och i Baltzar von Platens Motala. Första natten bor vi på Söderköpings brunn och det två efterföljande nätterna på Vadstena klosterhotell. I Vadstena blir de besök på vasaborgen, heliga Birgittas gamla klosterkyrka och Birger Jarls kungshus från 1200-talet.


På resans sista dag besöker vi Verner von Heidenstams vackra hem Övralid och går på brunnsvandring i Medevi. Resan är speciellt framtagen för SvD Accent.

 

Program.

Dag 1. Söndag 11 juni. Norrköping, Stegeborg, Söderköping.

Avgång kl. 10:37 med SJ från Stockholms Central.


Kl. 12:03 ankomst Norrköping där ciceron Hans Lepp och färdledare Gunilla von Platen möter med skylt. Med vår buss färdas vi till Norrköpings konstmuseum. Här väntar lunchsmörgås och kaffe med kaka.


Hans Lepp guidar oss sedan i Kurt von Schmalensees vackra museibyggnad från 1940-talet. Här tar vi del av museets högklassiga samling av svensk 1900-tals konst med bl a Carl Larssons Frukost i det gröna och Lena Cronqvists Modern.                   I Museiparken ser vi även skulpturer av bl. a Carl Milles, Arne Jones och Olle Beartling.


Med vår buss gör vi sedan en tur genom centrala Norrköping. Staden växte fram kring Motala ströms forsar, vilka alltsedan medeltiden bidragit till stadens välstånd genom först kvarnar och sedan 1600-talet industrier som dragit nytta av vattenkraften. Motala ström är också Östergötlands viktigaste vattenväg, vilken förband det rika slättlandet på Vätterns östra strand med Bråviken och Östersjön.

 

Vi tar oss sedan ut till Slätbaken och Stegeborgs slottsruin. Borgen uppfördes i olika steg under medeltiden och fungerade som ett lås till Söderköping och det rika omlandet.


Stegeborg var en av landets viktigaste platser under medeltiden och fram till slutet av 1600-talet och var både kungligt slott och privat egendom i olika omgångar. Johan III födes på borgen 1537 och kom att bygga ut om Stegeborg till ett ståtligt renässansslott på samma sätt som Erik XIV byggde om Kalmar slott. År 1622 förlänandes Stegeborg till Gustav II Adolfs svåger Johan Kasimir och drogs slutligen in till kronan med reduktionen 1689. Efter många år av förfall kom stora delar av slottet att säljas som byggmaterial till Norrköping under 1700-talet. Den kvarvarande ruinen fridlystes av Oscar II 1901.

 

På sen eftermiddag checkar vi in på klassiska Söderköpings brunn.

Innan middagen går vi på en guidad stadstur längs Göta kanal och de medeltida gränderna i den välbevarade gamla handelsstaden.

 

Dag 2. Måndaq 12 juni. Bjärka-Säby, Linköping, Vreta kloster kyrka, Motala, Vadstena.

Kl. 06:30-07:20 frukost och utcheckning.


Avresa kl. 07:30. Efter en timmes bussresa kommer vi fram till Bjärka-Säby där vetenskapsjournalisten och tidigare SvD medarbetaren Henrik Ekman möter. Henrik har sedan barndomen tillbringat mycket tid på Bjärka-Säby. Godset inköptes 1875 av Henriks farfars far den kände riksdagsmannen, grosshandlaren och filantropen Oscar Ekman. Den stora egendomen utvecklades under senare delen 1800-talet till ett mönsterjordbruk och ägs idag av Henriks släktingar.


Vårt besök börjar vid friluftsmuseet Fornhemmet som skapades av Henriks farfar, vilken här samlade ihop äldre byggnader från socknen. Medan morgondaggen fortfarande dröjer sig kvar tar Henrik oss sedan med på en natur- och kulturvandring. I Hjortparken möter vi Sveriges äldsta vilthägn med dess dovhjortar och gamla ekar. Vi korsar sedan Stångån vid Säbybro. Åns forsar och fall lockade redan Bo Jonsson Grip att här anlägga kvarnar och har sedan bl. a använts för att driva sågar och stångjärnshammare. Det var också vid Stångån som Asea:s första vattenkraftverk anlades. Sista delen av vandringen sker i den gamla engelska parken. Om vi har tur kan vi här höra den ovanliga härmsångaren – och se många blommor, som midsommarblomster och bullerblomster/Trollius).

 

Vi avslutar sedan med förmiddagskaffe på Nya slottet. Slottet donerades av familjen Ekman till Sionförsamlingen (Pingskyrkan) 1980 som sedan dess bedriver retreat- och konferensverksamhet här. På slottet som uppfördes under sent 1700-tal ser vi de vackra nyklassicistiska inredningarna efter Fredrik Magnus Pipers ritningar. Även den engelska parken anlades efter Pipers ritningar.

 

Från det vackra haglandskapet vid Bjärka-Säby fortsätter vi till Linköping.

Hans Lepp tar oss med till domkyrkan, Sveriges äldsta gotiska domkyrka. 

Linköpings domkyrka uppfördes som maktcentrum på samma sätt som Skara domkyrka i Västergötland och Uppsala domkyrka i Svealand, de andra två maktcentra i medeltidens Sverige. Kyrkans tidiga historia är nära förknippad med de kända stormannasläkterna från Östergötland som Sverkerska ätten och Folkungaätten. Den uppfördes först som romansk basilika men kom under 1300-talet att byggas om i gotisk stil.


Efter lunch i Linköping besöker vi Vreta klosterkyrka.

De bördiga slättbygderna från Vätterns östra strand till Linköpingsbygden skapade tidigt välstånd och rikedom. Under tidig medeltid kom stormannasläkterna att göra stora donationer som ledde till uppförandet Östergötlands nio kloster, varav Vreta räknades som det äldsta. Klostret grundades med donationer från kung Inge den äldre från den Stenkilska ätten vid sekelskiftet 1100. Här uppfördes ett benediktinskt nunnekloster inom cistercienserorden. Det var aktivt till 1580-talet då de sista nunnorna efter reformationen lämnade klostret. Av klostret återstår de restaurerade murarna, spannmålsmagasinet och klosterkyrkan som efter reformationen fungerat som församlingskyrka.

 

Klosterkyrkan i kalksten stod färdig i början av 1100-talet som en treskeppig basilika och är en av Sveriges mäktigaste tidigmedeltida kyrkor. Genom professor Sigurd Curmans varsamma restaurering i början av 1900-talet möter vi idag en kyrkobyggnad där de olika byggnadsperioderna är synliga. I kyrkan ser vi begravningskapellet för Stenkilska ätten, med Inge den äldres grav. Kapellet som uppfördes under tidigt 1100-talet är det äldsta bevarade kungliga gravkapellet i Sverige.

 

I Motala intar vi eftermiddagskaffe och vandrar i Baltzar von Platens fotspår från Motala Verkstad till kanalbyggarens grav. Von Platen anlade här 1822 Motala Verkstad för tillverkning av slussportarna till Göta kanal. År 1806 framlade von Platen Afhandling om canaler genom Sverige angående byggandet av en kanal för att sammanbinda Vänern med Vättern och Östersjön. Gustav IV Adolf gav planen sitt samtycke och utnämnde von Platen till kanalens byggherre. Under åren 1810 – 27 ledde von Platen kanalbygget för att sedan av Karl XIV Johan bli kallad till Norge som ståthållare. Vid von Platens grav på strandbanken till Göta kanal får vi höra Hans Lepp läsa Esaias Tegnérs minnesord.

 

På sen eftermiddag anländer vi till Vadstena för incheckning på klosterhotellet. Klosterhotellet har flera byggnader i Vadstena men vi bor i den äldsta delen som är inrymt i delar av heliga Birgittas gamla kloster.


Kl. 19:30 gemensam trerätters middag på klosterhotellet.

 

Dag 3. Tisdag 13 juni. Vadstena.

Kl. 07:00-09:00 frukost.


Kl. 09:00. Vi börjar med besök i gamla Vadstena kungshus. Kungshuset uppfördes vid mitten av 1200-talet som residens för medlemmar av Bjälboätten (Folkungaätten). Här residerade medlemmar av kungaätten bl. a Birger Jarl. Byggnaden kom sedan att ingå i heliga Birgittas kloster. Under birgittinernas stränga ideal kom utsmyckningar i tegelbyggnadens fasad att avlägsnas och med tiden glömdes byggandens kungliga historia bort. Efter reformationen kom klostret att omvandlas till Vadstena hospital.


Först i samband med ombyggnader på 1950-talet återfanns det gamla kungshuset i tegel under senare putslager. Idag inrymmer kungshuset både museum och hotellets frukostmatsal.

 

I närbelägna Vadstena klosterträdgård möter vi Sveriges äldsta bevarade trädgård uppförd enligt de tre enheter, fruktträdgården, krydd- och örtagården och gräsgården som heliga Birgitta föreskrev i sin klosterplan. År 1369 skickade Birgitta hem sin väpnare i Rom, Johan Päterson, för att han bland annat skulle anlägga en trädgård för munkarna och nunnorna efter hennes planer. Päterson, ansedd som Sveriges förste trädgårdsmästare, reste inte tomhänt genom Europa. I bagaget hade han troligen ett flertal växter som bergamotter, valnöt, mullbär, äkta kastanj och en äldre typ av krikon samt örter.


Efter förmiddagskaffe besöker vi Vadstena klosterkyrka uppförd efter heliga Brigittas föreskrifter och invigd 1430. Inne i klosterkyrkan ser vi bl. a heliga Birgittas skrin med hennes reliker och Hertig Magnus (Gustav Vasas tredje son) sarkofag. Klosterkyrkan bildade moderkyrka för birgittinerorden och liknande stora asketiska hallkyrkor kom att uppföras för birgittinerklostren i bl. a Nådendal, Tallinn och Maribo. En liten bit ifrån det gamla klosterområdet ligger det nuvarande birgittinerklostret, Pax Mariae som öppnade 1935. 


Vi gör sedan en liten stadsvandring genom den medeltida staden.


Lunch på egen hand.


Kl. 14:00 återsamling vid Rådhuset på Stora Torget.

Gemensam promenad till Vadstena slott för specialguidning. Slottet uppfördes som försvarsanläggning av Gustav Vasa på 1540-talet. År 1552 gifte sig Gustav Vasa med Katarina Stenbock i Vadstena klosterkyrka och lät hålla bröllopsfesten på det nybyggda slottet. Under senare delen av 1500-taelt fungerade slottet som residens för hertig Magnus och kom då att omformas till renässansslott. Gustav II Adolf kom under sin regeringstid att hålla riksdag på slottet och Drottning Kristina lät här uppföra bland de tidigaste operaföreställningarna i landet.


Efter tiden som kunglig bostad användes slottssalarna för bl. a damastväveri och som sädesmagasin. Idag visas slottssalarna i restaurerat skick varav vissa är uppmöblerade med för renässansen tidstypiska inredningar. Sedan 1964 uppför Vadstenaakademin här nyskrivna eller äldre, mindre spelade operor.

Egen tid i Vadstena efter guidningen.


Kl. 19:30 gemensam trerätters middag på hotellet.


Dag 4. Onsdag 14 juni. Övralid, Medevi brunn, Ljungs slott, Norrköping.

Kl. 07:00-09:30 Frukost och utcheckning.                                                                    Kl. 09:30 Avresa från hotellet till Övralid.     

                                                                           

På en av de vackraste höjderna över Vättern lät nationalskalden Verner von Heidenstam (1859 – 1940) uppföra sitt hem, Övralid inspirerat av den karolinska tidens strama herrgårdsbyggnader. Från gårdens utsikt kunde Heidenstam på andra sidan Vättern skymta sin födelsegård, Olshammar. Heidenstam debuterade som författare år 1888 med en diktsamling som bröt med den då rådande svenska litterära traditionen med realism och naturalism, för att i stället fokusera på romantik, sensualism, individualism och romantisering av den svenska stormaktstiden. Färgglädjen och bejakandet av en munter sinnlighet gjorde starkt intryck och kom att bli stilbildande för flera andra svenska författare under 1890-talet och åren därefter. Han kom därför att bli den främste företrädaren för dessa ”nittiotalister”. På Övralid levde Heidenstam från 1925 fram till sin död 1940.  


Vi kommer sedan till Medevi Brunn, Sveriges och Nordens äldsta kurort. Gustav Soop, generalguvernör åt änkedrottning Hedvig Eleonora och lagman i Östergötland, hade länge försökt hitta en hälsobrunn i Sverige – likt de många han besökt i utlandet. Han såg framtidens behov av kurorter och planerade att starta rikets första hälsobrunn. Han förvärvade Medevi Säteri och kom så i kontakt med berättelserna om källorna i Medevi. Soop lät undersöka vattnet i källan i Högbrunnen och sände prov på vattnet till den på den tiden berömde vetenskapsmannen och läkaren Urban Hjärne. Den 25 juli 1678 besökte Hjärne Medevi för att analysera vattnet på plats. Analysen visade att brunnen var en ”rätt martialisk surbrunn”. Därefter grundades hälsobrunn som sedan dess varit i bruk. Vi får en guidad rundvandring på brunnsområdet och får smaka det järnhaltiga vattnet. På brunnsvärdshuset intar sedan lunch.

 

Vårt sista besök på resan blir Ljungs slott vackert beläget där Motala ström bildar sjöstråt genom Ljungsjön.


Den nuvarande huvudbyggnaden påbörjades 1774 efter ritningar av hovintendenten Jean Eric Rehn för Axel von Fersen d.ä. Slottet kom sedan att ägas av von Fersens son, den kände ambassadören, riksmarskalken och gustavianen Axel von Fersen d.y.  Flera av de ursprungliga inredningen från 1780-talet är delvis bevarade och ger en bra bild av den gustavianska stilepoken. Vi guidas av föreningen Ljungs Slotts Bevarande som bedriver ett långsiktigt restaureringsarbete på slottet. Efter guidningen intar vi eftermiddagskaffe i slottskaféet.


Från Ljungs slott reser vi mot Norrköping vi längs Roxens vackra strand, där vi passerar släkten Douglas gods Stjärnorp.

 

Ankomst till Norrköpings central i anslutning till tåg mot Stockholm med avgång kl. 17:54.


Kl. 19:24 ankomst Stockholms central.


Resefakta

Pris: 15 950 SEK


I Priset ingår:

I priset ingår. Tåg SJ 1:a klass Stockholm – Norrköping t & r, en natt i delat dubbelrum på fyrstjärniga Söderköpings brunn, två nätter i delat dubbelrum på fyrstjärniga Vadstena klosterhotell, välkomsytdrink, tre trerätters middagar, fyra luncher samt kaffepauser enligt program, signerat exemplar av Henrik Ekmans bok Naturen vi ärvde, samtliga inträden, guidningar och transporter enligt program.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.


Enkelrumstillägg 1995 SEK


Förutsättningar för resan.

Resan är framtagen för normalrörliga seniorer och innehåller flera vandringar i maklig takt. På Vadstena klosterhotell har vi valt rum i den äldsta delen, Nunneklostret, denna del saknar hiss. Om ni önskar rum på bottenvåningen, ange då detta vid bokningen.BOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


Stegeborgs slottsruin vid Slätbaken.

Henrik Ekman tar emot oss på Bjärka - Säby. Henrik är utbildad biolog och verksam som vetenskapsjournalist på SVT. Under många år var han även återkommande medarbetare på Svenska Dagbladet. År 2021 utkom han med sin uppmärksammade bok Naturen vi ärvde om det stora utmaningar som vi och vår natur står inför.

Rådjur fångat i flykten av Henrik Ekman.

I Linköpings domkyrka möter vi den bäst bevarande medeltida domkyrko/katedralsinteriören i Sverige.

Gravkapellet för Stenkilska ätten och Inge den äldres grav.

Baltzar von Platens vackra grav vid Göta kanal

Vadstena slott med sin vallgrav och vackra renässansgavel.

Vadstena klosterkyrka uppfört efter heliga Birgittas regler och det intilliggande Kungshuset uppfört av Bjälboätten (Folkungaätten) på 1200-talet.


Verner von Heidenstams vackra Övralid

På Medevi brunn ges möjlighet att smaka på det hälsobringade vattnet.

Vår ciceron Hans Lepp är kulturråd och konsthistoriker utbildad i Sverige och Italien. Han har återkommande rest i Östergötland varifrån han också har starka släktrötter.