Historiska Västergötland

Historiska Västergötland

Klosterkyrkor, fornlämningar, platåbergens geologi och trandansen vid Hornborgasjön

En specialresa för SVD accent


7-10 april 2022


För denna resa gäller mer generösa bokningsregler som är särskilt anpassade till den rådande situationen. Läs mer längst ner på denna sida!


Vi reser till Västergötlands gamla kärnbygd, Falbygden mellan Vättern och Vänern. Sedan stenåldern har den bördiga marken brukats och är fortfarande bland Sveriges viktigaste jordbruksmarker. Vi färdas genom det böljande landskapet när vårbruket är i full gång. På Ållebergs topp går vi på geologisk exkursion och lär oss om de karaktäristiska platåbergen som format landskapet. Vid Hornborgasjön ser vi tranornas dans när den är som intensivast. Våra ciceroner, kulturhistorikerna Anders och Egil Josefson (far och son), tar oss med till bygdens många historiska sevärdheter som Varnhems klosterkyrka, nyligen utgrävda Kata gård med Sveriges äldsta kyrkolämningar, Ekornavallen, ett av landets största fornlämningsområde där människor gravlagts under 4000 år.       I Skara besöker vi domkyrkan och Västergötlands museum med sin förnämliga arkeologiska samling. Vi tar del av det lokala köket och provsmakar bygdens berömda ostar på Påverås gårdsmejeri och Falbygdens osteria. På Stora Dala säteri tar Christer Posse emot och berättar om familjegårdens spännande historia. Carita Andersson med gesällbrev i vävnad berättar i sin ateljé om de äldre vävtekniker hon bevarar. Under vår vistelse bor vi på anrika Mössebergs kurhotell. Resan är speciellt framtagen för SvD accent.


Reseprogram


Dag 1. Torsdag 7 april 

Kl.12:30 Vi samlas utanför Skövde station där vår reseledare Ulrica Brunstedt möter tillsammans med resans ciceroner, Anders och Egil Josefson. 


Med buss åker vi till väntande lunch på anrika Hotell Billingen i Skövde. 


Vårt första besöksmål är Varnhems klosterkyrka från mitten av 1100-talet. Liksom Alvastra kloster uppfördes klosteranlägningen efter mönster från cistercienserklostret i Fontaney. Klostret kom att bli en central plats i Västergötland varifrån kulturella impulser och tekniska innovationer inom jordbruket spred sig. Klosterkyrkan blev också kunglig begravningskyrka för fyra kungar, en riksjarl och en rikskansler. Vi ser gravkoren för de tre kungarna ur den Erikska kungaätten, Knut Eriksson död ca 1196, Erik Knutsson död ca 1216 och Erik Eriksson ”Erik läspe och halte” död ca 1250. I ett annat gravvalv vilar Inge den äldre från den Stenkilska ätten, död ca 1100. Den förnämsta gravplatsen i kyrkan, framför altaret upptas av Bjälboättens skulpterade grav över Birger Jarl, död 1266, hans som Erik död 1255 och Birger Jarls andre gemål, drottning Mechtild död 1288. I ett magnifik barockgravkor vilar drottning Kristinas gunstling, greve Magnus Gabriel de la Gardie, hans hustru Maria Euphrosyne och deras äldsta son greve Gustaf Adolf med hustrun Elisabet Oxenstierna. Magnus Gabriel de la Gardie förlänandes 1647 den då relativt förfallna klosterkyrkan i Varnhem av drottning Kristina. Magnus Gabriel kom att iståndsätta kyrkan och ge den dess nuvarande utseende med de tillbyggda strävpelarna längs ytterväggarna och det centrala tornet krönt av dess karaktäristiska barockkupol.


Efter specialguidning i kyrkan och bland klosterruinerna går vi upp på den trädbevuxna kullen strax öster om kyrkan. Anders och Egil berättar om den mycket omskrivna arkeologiska utgrävning som ägt rum här under de senaste 15 åren. Här har man funnit de äldsta resterna av en kyrka inom Sveriges äldre gränser. Resterna av den stenkyrka som här fanns på 900-talet är frilagda och skyddas av en ny tak- och utställningskonstruktion formad som ett spetsigt medeltida kyrktak. Runt kyrkoruinen har man funnit flera kristna gravar, varav de äldsta är från början av 900-talet. Bland dessa gravar fanns två mycket påkostade i kyrkoruinens absoluta närhet, en mans- och en kvinnograv, vilket tolkats som gravarna till kyrkogrundarna och ägarparet till den närbelägna vikingatida stormansgården. Gravhällen till kvinnograven har en runinskrift som berättar att den tillhör Kata, gift med Kettil som kan var begravd i den manliga graven. Utifrån denna runiskrift kallas platsen för stormannagården och gårdskyrkan numera för Kata gård. Upptäckten av kyrkolämningar har gjort att historien om kyrkobyggande i Sverige fått tidigareläggas med nästa 100 år. På närbelägna Klosterkaféet intar vi eftermiddagskaffe. 


I Norra Lundby träffar vi Carita Andersson i hennes Vävateljé Klosterboden. Carita har gesällbrev i vävning och håller kurser där hon lär ut äldre vävtekniker. Carita, som även ansvara för vården av flera församlingskyrkors äldre textilier, visar och berättar i sin ateljé.


Genom den vackra jordbruksbygden längs Hornborgasjöns östra strand tar vi oss sen till vårt boende, Mössebergs Kurhotell. Det anrika kurhotellet öppnande sina dörrar 1867. Samma år kunde man i Ny Illustrerad Tidning läsa följande


"Några minuters väg från Falköpings jernvägsstation å den södra sluttningen av det egendomliga Mösseberg, der bokskog ännu påminner om flydda dagars skogrikhet, framqväller en källa, kring vilken den nya badanstalten blifvit uppförd i smakfull stil. Inredningen är efter nyaste och bästa mönster."


Hotellet var finansierat av godsägare Gösta Posse som såg en möjlighet att skapa en modern kurort efter att Falköping etablerats som knutpunkt längs den nya Västra Stambanan. Det nya Kurhotellet drabbades natten mellan den 5 och 6 september 1871 av en förödande brand som lämnade hela anläggningen i aska, då även tre badbetjänter omkom. Redan året efter var kurhotellet återuppbyggt. Under slutet av 1800-talet kom Mösseberg att etablera sig som Västsveriges främsta kurort. 1907 invigde kronprins Gustav Adolf det nya vintersanatoriet som möjliggjorde åretruntbesök. Vintersanatoriet inredning gick i tidens moderna stil, jugend, vars vackra salonger finns bevarade i bästa skick. En mängd kända personer kom från denna tid att bli stamgäster, som Kungafamiljen, där hertigparet av Västergötland prins Carl och prinsessan Ingeborg tillsammans med dottern, prinssessan Astrid (senare drottning av Belgien) och målarprinsen Eugen var särskilt återkommande. Bland andra kända gäster fanns Verner von Heidenstam, Madame Kollontaj, Albert Engström och Gustaf Dalén.


Efter incheckning ses vi på ett glas mousserande vin innan middagen.


Gemensam middag i hotellrestaurangen.


Dag 2. Fredag 8 april

Frukost kl. 07:00 – 08:30.

Kl. 08:45 avresa med buss. Vi börjar med ett besök på Falbygdens museum där Egil Josefson guidar i basutställningen om Falbygdens historia från istid fram till moderna tider. Vi tar här del av bygdens mycket rika och gamla historia. Bland de föremål som Egil berättar om är Gerumsmanteln, Sveriges äldsta klädesplagg från romersk järnålder, ca 100 f kr och Ållebergskragen den förnämsta av de folkvandringstida (ca 400 e kr) guldhalskragar som hittats i Sverige. 


Efter förmiddagskaffe på museet tar åker vi till Ålleberg, med sina 335 meter det högsta av Västergötlands platåberg. Platåbergen består av sedimentära bergarter som avlagrats under 130 miljoner år under tidsperioderna från kambrium, ordovicium och silur. Under perm trängde magma upp ur sprickor i berget och täckte de sedimentära bergarterna med ett diabastäcke. Diabasen har sedan skyddat de underliggande lagren mot erosion och givit bergen deras nuvarande bordsliknande utseende. Toppen av Ålleberg täcker ett område på ca 100 hektar. På berget gör vi en geologisk exkursion med Sofia Hultman från Platåbergens geopark, en organisation som finansieras av Region Västra Götaland och de lokala kommunerna. Organisationen arbetar bl a med en världsarvsansökan till UNESCO för de unika platåbergen med dess omgivningar. På vandringen berättar även Anders Josefson om de många folkliga legender som är knutna till Ålleberg. Vi får höra om bergatrollet Ålle och om Ållebergs ryttare, tolv riddare i glänsande rustningar som sover i en stor sal djup inne i berget i väntan på ofärdstider då de skall rycka ut och rädda landet.

Vi intar lunch på Cesarstugan. Från början ett soldathemman från 1800-talet som nu både är restaurang, bageri och museum.  


På Stora Dala säteri möter vi Chriser Posse som berättar om släktgården.

Dala är känt sedan medeltiden och de äldsta kända ägarna var medlemmar av folkungaätten. Innan Posses tid på godset har egendomen bl a innehafts av släkterna Bielke, Gyllenstierna, Ribbing, Tham och Silfversvärd

Herrgården är en tvåvåningsbyggnad i timmer, byggd ovanpå det gamla medeltida Dala hus som revs 1740. Från detta gamla hus finns källarvåningen bevarad och den anses vara byggd i början av 1300-talet. Sten från det gamla husets väggar finns också kvar i den stenmur som omgärdar parken. I parken ser vi minneskapellet ritat av prins Eugen som var en återkommande gäst på gården.


Vi är åter på Mösseberg på eftermiddagen med egen tid att nyttja kurhotellets högklassiga spaanläggningen, vandra i kurortsparken eller kanske på någon av lederna på Mösseberg.

Bland de första beskrivningarna av Mösseberg har Carl von Linné lämnat från sin Västgötaresa 1746. När han vandrade uppför sluttningen till Mössebergsplatån förundrades han över att naturen var så växlingsrik. Han gjorde flera upptäckter – bland annat beskrev han, i sin än idag läsvärda reserapport, bland annat den sällsynta örten tistelsnyltrot.


Gemensam trerätters middag.


Dag 3. Lördag 9 april

Kl. 07:00 -08:30 frukost.

Kl. 08:45 avfärd. Anders och Egil tar oss med till ruinerna av Gudhems kloster. Klostret uppfördes av cistercienserorden och togs i bruk under senare delen av 1100-talet som nunnekloster. Glansperioden inföll under  mitten av 1200-talet, då Gudhem fick stora jorddonationer av dess mäktiga beskyddare, drottning Katarina Sunesdotter änka efter Erik Eriksson ”läspe och halte”. Drottning Katarina fungerade även under sina sista år som abbedissa och begravdes här i ett för tiden mycket påkostade gravmonument. Hennes gravhäll pryddes av en avbildande skulptur där man ser henne vilande. Monumentet är tillsammans med Birger Jarls grav i Varnhems klosterkyrka de första i landet av denna typ av avbildande gravtumbor.  På museet vid klosterruinen ser vi en kopia av gravmonumentet där skulpturen av Katarina färglagts, så man här får en bild av hur graven tedde sig på 1200-talet. Namnet Gudhem är omtvistat men enligt sägnen var det platsen för ett betydande hednatempel med mer än 100 gudabilder. Enligt en legend skall biskop Egino av Dalby ha hjälpt skarabiskopen Adalsvard att under senare delen av 1000-talet försöka förstöra belätena i Gudhem.


Förmiddagskaffe på Gudhemsbygdens hembygdsförenings kaffestuga vid Hornborgasjön.


Vi vandrar sedan ner till de bästa platserna för att se trandansen. Varje år i slutet av mars och början av april samlas upp mot 20 000 tranor vid Hornborgasjön. Vid sjön berättar en ornitolog från Naturrummet vid Hornborgarsjön om tranorna och deras flytt från vinter i Nordafrika till sommar i Norden.


Löwings konstnärsgård, vackert belägen vid Hornborgasjöns strand intar vi lunch och gör ett ateljébesök hos Anders Löwing. Anders är naturmålare som bl. a har målat monterscenerier på Naturhistoriska riksmuseet. Ett stort arbete där han hämtade inspiration från Bruno Liljefors berömda målningar i naturdioramorna på Biologiska Museet på Djurgården. 


I Skara besöker vi domkyrkan. Skara stift, grundat av Olof Skötkonung i början av 1000-talet, är landets äldsta om man inte räknar Lund, som var danskt stift till freden i Roskilde 1658. Från grundläggandet i början av 1000-talet har kyrkan genomgått ett stort antal ombyggnader och omgestaltningar. Anders och Egil tar oss med till den under 1900-talet utgrävda kryptan, där vi möter ett kyrkorum från kyrkans tidigaste skede på 1000-talet. Kyrkans nuvarande utseende härrör framförallt från arkitekten Helgo Zettervalls omfattande stilrenovering på 1880-talet, då den fick ett höggotiskt utseende. Med sitt biskopssäte blev Skara den viktigaste staden för administration och religion i Västsverige under medeltiden. Här kom även ett kungaslott att uppföras och en katedralskola, vilken fortfarande ligger i domkyrkans närhet.


Västergötlands museum får vi en specialguidning, där vi får se de världsunika Fröslundasköldarna. Vid plöjningsarbete på Fröslunda gård på Kållandsö påträffades 1985 fjorton unika bronsålderstida cermonisköldar. Innan fyndet av sköldarna i Fröslunda var mindre en tjugo sköldar av samma typ kända, de flesta i Danmark och på Irland. Dessa sköldar går under benämningen Herzsprungsköldar efter en tidig fyndplats i östra Tyskland. Platsen för fyndet är gammal sjöbotten, vilket tyder på att sköldarna offrats i sjön som gudagåvor. På museet finns också Sveriges äldsta bok Skaramissalet en mässbok beställd till Skara domkyrka vid mitten av 1150-talet. I en lite specialutställning ser vi även en vetenskaplig rekonstruktion av hövingakvinnan Kata från Varnhem. Rekonstruktionen av hennes utseende har gjorts av modellmakaren Oscar Nilsson med hjälp av skelett, kranium och modern DNA-teknik.


Eftermiddagskaffe på museet.


Dagens sista programpunkt blir Ekornavallen, ett av landets mest storslagna fornminnen. Anders och Egil guidar oss på detta gravfält där människor gravlagts i mer än 4000 tusen år, från stenåldern till järnåldern. Utöver att platsen brukats som gravfält under så lång tid är den även ovanlig i det att den inte kommit att bebyggas över tidens lopp. På Ekornavallen finns flera sorters gravar; fem stenkammargravar från bondestenåldern med fyra gånggrifter och en förmodad hällkista två gravrösen från äldre bronsåldern samt sjutton stensättningar, en treudd, två domarringar och åtta resta stenar, alla sannolikt från järnåldern. På stenkammargravarnas takblock och på de resta stenarna finns tretton skålgropsförekomster med sammanlagt närmare 300 skålgropar. I östra delen av området finns även spår av fossil åkermark i form av ryggade åkrar från järnåldern.


Gemensam trerätter middag.


Dag 4. Söndag 10 april

Kl 07:30 – 09:30. frukost och utcheckning.                                                          Kl. 09:30 avresa till Påverås gårdsmejeri för provsmakning av deras ost. Här träffar vi Elisabeth Andersson som byggt upp mejeriet vars ostar fått guldmedalj i mathantverks SM och bl a serverats på Nobelmiddagen och på kung Carl XVI Gustafs 60 årsmiddag. Elisabeth berättar om sin småskaliga osttillverkning och samarbetet med mjölkbonden Per-Erik Ottosson i Ödegärde vars kor av rasen fleckvieh ger en mjölk med unik sammansättning av fettsyror och omega 3 som gör den särskilt lämplig för osttillverkning.


Vi avslutar vår resa med provsmakning och lunch på Falbygdens osteria i Falköping. En av landets största ostbutiker med mängder av specialostar från, Falbygdens Ost, man säljer även ostar från andra mejerier inom och utom Sverige gränser. 


Bussen ankommer till Skövde central i god tid till tågavgång.Resefakta

Pris 11 950 SEK


I Priset ingår: Tre nätter på Mössebergs kurhotell i delat dubbelrum, halvpension med trerätters middagar, fyra luncher, kaffepauser, provsmakning ost på Påvrås gårdmejeri och Falbygdens osteria, en dags tillträde till Mössebergs spa, ett signerat exemplar per bokning av Anders och Egil Josefsons nya bok Från det inre av Västergötland, samtliga inträden och transporter enligt program.


Obs! Resan börjar och slutar vid Skövde central och är anpassad för tåg från Stockholm vilket bokas på egen hand. Åker ni med egen bil kan bussen hämta och lämna vid kurhotellet.


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.


Enkelrumstillägg 700 SEKBOKA DIN RESA HÄR


SKICKA DINA ÖVRIGA FRÅGOR HÄR


Eller kontakta Ola Olsson direkt på 0704-220174.


Mejt Resor AB är medlem i SRF (Svenska Resebyråföreningen) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet.


Luttra gånggrift, vackert belägen på slätten nedanför Ålleberg.

Vära ciceroner. Anders och Egil, far och son Josefson. Anders är kulturhistoriker utbildad i Lund. Han har tidigare bl a arbetat på Falbygdens museum och driver nu Floby antikvariat. Sedan många är är Anders en mycket uppskattad västgötaguide.Han hyser även ett speciellt intresse för 1700-talsskalden Johan Henric Kjellgren som växte upp på Floby prästgård.

Egil Josefson är arkeolog och religionshistoriker utbildad i Lund. Egil arbetar som verksamhetsledare för Ekehagens forntidsby utanför Falköping. Han är en ofta anlitad föredragshållare och guide med inriktning på arkeologi och religion. Egil har skrivit flera teatermanus, främst med historiska teman där handlingen utspelas i Skaraborg.

Varnhems klosterkyrka. Foto Mårten Bergqvist.

Högaltaret i Varnhems klosterkyrka med Birger Jarls skulpterade grav i centrum. Foto Mårten Bergqvist.

Skara domkyrka, landets äldsta domkyrka, invig i början av 1000-talet

Vintersalongen på Mösseberg invig av kronprins Gustav Adolf 1907. Vid denna tidpunkt var jugendsalongen ett exempel på den ljusa inredningsstil som bl a Ellen Key och Carl och Karin Larsson förespråkade.

En av resans stora höjdpunkter, trandansen vid Hornborgasjön.

På Påverås mejeri träffar vi Elisabeth Andersson som inbjuder till provsmakning av hennes prisbelönta östar.

Ekornavallen

Gudhems klosterruiner

Två av dom 14 Fröslundasköldarna på Västergötlands museum.

Förgyllt, dekorativt beslag till svärdsskida, ett s.k.folkvandringstida munbleck. Ett av de vackraste föremålen i Finnestorpfyndet som vi ser på Västergötlands museum. Figurerna ska troligtvis tolkas som Odins häst Sleipnir och korparna Hugin och Munin.

På Ålleberg får vi ta del av platåbergens geologiska uppbyggnad.

I Norra Lundby besöker vi Carita Andersson i hennes vävateljé Klosterboden.

För denna resa gäller följande bokningsregler


Många hör av sig och är osäkra om man skall våga boka en resa några månader framåt i tiden. Vi har därför beslutat att i ett första steg enbart ta emot intresseanmälningar till denna resa. Vi kommer när resan fått tillräckligt med intresseanmälningar gå ut med ny information och då se hur många som vill fullfölja med bokning. Vid bokning betalas ca 10 procent av resekostnaden. Resan går att avboka till sex veckor innan avresa. Vid avbokning utan läkarintyg återbetalas inte bokningsavgiften. Viktigt att veta är att vi planerat resan utifrån mindre grupper där vi reser i egen buss och inte kommer röra oss i större folksamlingar. Resan kräver 20 deltagare för att kunna genomföras. Skulle vi vid tiden för slutbetalning, fem veckor innan avresa har för få deltagare kommer vi tvingas ställa in resan. I sådana fall återbetalas anmälningsavgiften. Vid planering av resor följer vi myndigheter och Svenska Resebyråföreningens rekommendationer.