Avbeställning

AVBESTÄLLNING AV PAKETRESAN

 

Vi tillämpar SRF:s villkor för paketresor (se: "Villkor för paketresor"). Hur mycket resenären ska betala vid avbeställning beror på bokningens omfattning (i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m) samt på hur många dagar före avresan avbeställningen sker. Vid sjukdom täcks kostnaden i regel av resenärens hemförsäkring (läkarintyg krävs). Hör med ditt försäkringsbolag om detaljer.

 

Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

 

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

 

3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.

 

3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.

Avbeställning av resan

Vi tillämpar SRF:s villkor för paketresor (se Våra villkor nedan). Hur mycket resenären ska betala vid avbeställning beror på bokningens omfattning (i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m) samt på hur många dagar före avresan avbeställningen sker. Vid sjukdom täcks kostnaden i regel av resenärens hemförsäkring (läkarintyg krävs). Hör med ditt försäkringsbolag om detaljer.