Ciceroner

Fridrik Brekkan

har studerat vid Göteborgs universitet. Han är en humoristisk föredragshållare och han har skrivit ett stort antal reseskildringar. Hans farfar översatte Verner von Heidemstam och Frans G Bengtsson till isländska.

Magnus Henriksson

är sedan mer än 15 år byggnadsvårdare både i Sverige och Estland.

Bernt Morelius

är antikhandlare och författare. Han driver den välrenommerade antikaffären Old Times i Helsingfors och är en av experterna i den finlandssvenska versionen av Antikrundan.

Patrik Steorn

är docent i konstvetenskap och sedan 2014 chef för Thielska galleriet. Han disputerade 2006 i konstvetenskap på Stockholms universitet med avhandlingen Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915.

Fredrik Zimmerdahl

är anikhandlare och driver Zimmerdahl - Antiques & 20TH Century Design i Lund sedan mer än 20 år. Han stora intresse är nordiskt 1900-tals konsthantverk och design. Han har varit verksam i Wien och är nu bosatt i Bryssel.

Viveca Axell Hedén

är sopran utbildad på Musikhögskolan i Malmö. Hon har haft kontrakt på Göteborgsoperan där hon bl a sjungit  Zerlina i Figaros Bröllop, Frasquita i Carmen. Hon arbetar även som kanslichef för Nordiska Museets & Skansens Vänner

Roffen Engström

är författare, föredragshållare och vissångare. Han är utbildad i keramik på Konstfack. Sedan 2012 är han ordföranden i Albert Engström Sällskapet.

Hans Lepp 

är svensk museiman, diplomat och kulturråd vid Svenska Institutet. Hans har även varit kulturattaché vid svenska ambassaden i Tallinn, Estland, förste intendent vid Kungliga Husgerådskammaren på Stockholms slott och förste intendent på Hallwylska museet. Hans Lepp har skrivit ett antal artiklar och böcker om svensk-estniska kulturförbindelser, men också om grevinnan Wilhelmina von Hallwyl och Ellen Roosval von Hallwyl.

Karin Sidén

är docent i konstvetenskap och sedan 2012 museichef och överintendent vid Prins Eugens Waldemarsudde. Hon disputerade i konstvetenskap vid Uppsala universitet 2001 med en avhandling om stormaktstida barnporträtt.

Stig Welinder

är professor i nordisk arkeologi, känd bl a som huvudförfattare till första delen i Norstedts Sveriges Historia och till första delen i Jordbrukets Historia.  Hans forskningsfält har bl.a. omfattat historiskt tidig befolkning och dess levnadsomständigheter. Han har också ägnat sig åt projekt rörande gamla ödegårdar och livet på fäbodar.

Hedvig Långbacka 

är radioredaktör och kulturvetare med magistersexamen från Åbo Akademi. Hon är mycket intresserad av sin hemstad och har bl.a. gjort ett tjugotal radioprogram som behandlar stadens historia under seklerna före självständigheten.

Agge Theander


har forskat vid Institutet för Rymdfysik i Kiruna och har arbetat som lärare vid Malmfältens Folkhögskola. Där jobbade han bl.a. med utbildning av guider. Han är också författare till ett flertal böcker om Kirunaområdets lokalhistoria.

En av hans stora passioner är att vara med på en av de norska traditionsbåtarna och segla omkring i övärden i Lofoten.

Thomas Gustafsson 

är författare, journalist och hispanist, expert på den spansktalande världens historia, politik och kultur. En stor del av sitt yrkesverksamma liv har han varit bosatt i Madrid där han har varit verksam som korrespondent och skribent. Thomas Gustafsson har skrivit en rad hyllade verk om Spanien, bland annat den nyutkomna historiska boken ”Spanien - En färd genom historien”.