Skip to main content

Försäkring, visum, avbeställning

RESEFÖRSÄKRING

Vi rekommenderar starkt att våra resenärer tecknar en kompletterande reseförsäkring!

Kompletterande reseförsäkring är utformad så att den täcker hålen i din hemförsäkring. Det innebär att du får ett skydd mot det mesta som kan hända under en resa, utan att du blir dubbelförsäkrad.

Kompletterande reseförsäkring kan ge dig bland annat:

  • Ny resa eller dagsandelar om du skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall och inte kan göra vad du tänkt under större delar av resan.
  • Ingen självrisk.
  • Hjälp på plats.
  • Ersättning om du tvingas vänta mer än 3 timmar på flyg eller bagage.
  • Ersättning om du pga av medicinska skäl missar något du bokat och betalat hemifrån, som t ex en konsertbiljett eller utflykt.
  • Vi rekommenderar att våra resenärer tecknar en kompletterande Semesterförsäkring hos Europeiska (kostnad för varierar beronde på resmål och resans längd).
     

PASS OCH VISUM

Observera att resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer. (Se SRF:s villkor för paketresor, 1.2 Resenärens allmänna skyldigheter).

Behöver jag pass?
Pass behövs vid utlandsresa utom till länder som är anslutna till Schengensamarbetet inom EU eller Schweiz.

Inom Norden
Vid resor inom Norden krävs inte pass för svensk medborgare. Du bör dock ha med en giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande.

Inom Schengen
Vid resa inom Schengen och Schweiz kan det nationella id-kortet användas i stället för pass för att styrka identitet och medborgarskap. Nationellt id-kort utfärdas på Polisens passexpeditioner. Det kan inträffa att något Schengenland inför gränskontroll vissa perioder av särskilda skäl. Vid sådan gränskontroll måste man kunna visa upp pass eller nationellt id-kort.

Med det nationella id-kortet kan man resa till och vistas i följande länder utan att medföra pass: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Ungern och Österrike.

Personer som befinner sig i vissa länder som är med i Schengensamarbetet ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om medborgarskap finns bara i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar Polisen att svenska medborgare har någon av dessa resehandlingar med sig under vistelsen i ett Schengenland.

Utanför Schengen
Vid resa till och från länder utanför Schengen måste du uppvisa pass för att kunna passera gräns. Tre EU-länder, Irland, Storbritannien och Cypern, kontrollerar pass vid sina gränser.

Behöver jag visum?
Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land.

På  www.visumdirekt.se,  www.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Mejt resor och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

Om du har köpt en paketresa har arrangören och återförsäljaren enligt paketreselagen en skyldighet att informera om vad som gäller i fråga om bl.a. visum. Kontrollera därför den information du får från arrangören.

AVBESTÄLLNING AV PAKETRESAN

Vi tillämpar SRF:s villkor för paketresor (se: "Villkor för paketresor"). Hur mycket resenären ska betala vid avbeställning beror på bokningens omfattning (i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m) samt på hur många dagar före avresan avbeställningen sker. Vid sjukdom täcks kostnaden i regel av resenärens hemförsäkring (läkarintyg krävs). Hör med ditt försäkringsbolag om detaljer.

Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

3.1.2. Anmälningsavgift återbetalas inte, då resan planeras utifrån ett visst antal deltagare, vilket ev avbokning kan ändra förutsättningarna för. 

3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.

Avbeställning av resan
Vi tillämpar SRF:s villkor för paketresor (se Våra villkor nedan). Hur mycket resenären ska betala vid avbeställning beror på bokningens omfattning (i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m) samt på hur många dagar före avresan avbeställningen sker. Vid sjukdom täcks kostnaden i regel av resenärens hemförsäkring (läkarintyg krävs). Hör med ditt försäkringsbolag om detaljer.

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Mejt Resor
Myskjalundsvägen  26
762 98 Edsbro