Pass och visum

PASS OCH VISUM


Observera att resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer. (Se SRF:s villkor för paketresor, 1.2 Resenärens allmänna skyldigheter)


Behöver jag pass?

Pass behövs vid utlandsresa utom till länder som är anslutna till Schengensamarbetet inom EU eller Schweiz.


Inom Norden

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svensk medborgare. Du bör dock ha med en giltig legitimation för att styrka din identitet, bland annat om du tar in på hotell, campingplats eller liknande.


Inom Schengen

Vid resa inom Schengen och Schweiz kan det nationella id-kortet användas i stället för pass för att styrka identitet och medborgarskap. Nationellt id-kort utfärdas på Polisens passexpeditioner. Det kan inträffa att något Schengenland inför gränskontroll vissa perioder av särskilda skäl. Vid sådan gränskontroll måste man kunna visa upp pass eller nationellt id-kort.


Med det nationella id-kortet kan man resa till och vistas i följande länder utan att medföra pass: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Ungern och Österrike.


Personer som befinner sig i vissa länder som är med i Schengensamarbetet ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om medborgarskap finns bara i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar Polisen att svenska medborgare har någon av dessa resehandlingar med sig under vistelsen i ett Schengenland.


Utanför Schengen

Vid resa till och från länder utanför Schengen måste du uppvisa pass för att kunna passera gräns. Tre EU-länder, Irland, Storbritannien och Cypern, kontrollerar pass vid sina gränser.


Behöver jag visum?

Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land.


På  www.visumdirekt.sewww.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Mejt resor och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.


Om du har köpt en paketresa har arrangören och återförsäljaren enligt paketreselagen en skyldighet att informera om vad som gäller i fråga om bl.a. visum. Kontrollera därför den information du får från arrangören.