Skip to main content

Militärmuseer från Strängnäs till Karlstad 18 – 19 maj 2024

Följ med på Armémusei vänners vårresa, då vi färdas längs Mälarens södra strand och sedan vidare mot Vänern och Karlstad. Vi får uppleva guidade besök på tre mycket intressanta militärhistoriska museer, Arsenalen i Strängnäs, Brigadmuseet i Karlstad och Robotmuseet i Köping. I Karlstad blir det även guidat besök på Lars Lerins eget museum, Sandgrund och en guidad stadsvandring genom den gamla residens- och garnisonsstaden. Vi reser bekvämt med egen buss och bor centralt i Karlstad på Clarion Bilan.

Fritextsökning

Dagsprogram

 • Dag 1. Lördag 18 maj.: Arsenalen, Sandgrund.

  Kl. 08:15 Samling vid avgångsgaten på Cityterminalen i Stockholm. Avgångsgaten anges på Cityterminalens informationstavlor.

  Kl. 08:30 avresa med hyrd buss.

  Vårt första stopp på resan blir Arsenalen i Strängnäs. Här väntar förmiddagskaffe och guidad tur genom museets omfattande samling av militära fordon. I utställningen visas ett 70-tal fordon från 1920-talet fram till dagens moderna fordon. Vi får följa den tekniska och militärhistoriska utvecklingen. Samlingen är främst inriktad på fordon som använts i Sverige, men ett antal utländska fordon finns också med. De utländska fordonen kompletterar den historiska utvecklingen. Fordonen kommer från det tidigare Pansarmuseet i Axvall, Militärfordonsmuseum i Malmköping samt från Armémuseums magasin. Nästan alla fordon ägs av svenska staten.


  Foto: Arsenalen.

  Vi fortsätter västerut och intar lunch på Dinners i Arboga. Frampå eftermiddagen ankommer vi till Karlstad. Vi besöker Lars Lerinsmuseet Sandgrund. Lars Lerin, född 1954 i Munkfors, räknas som en av Nordens främsta akvarellister, berömd för sina stora stämningsmättade målningar av nordiska ödelandskap. Vi får här en specialvisning av utställningen som visar både nya och äldre verk av konstnären.


  Upphovsrätt Lars Lerin.

  Vi checkar sedan in på centrala Clarion Bilan, därefter lite egen tid. Vårt hotell är inrymt i gamla Länscellfängelset som invigdes 1847. Fängelset ritades av fortifikationsofficeren Carl Fredrik Hjelm som även varit arbetschef för påbörjandet av Karlsborgs fästning på 1820-talet. Som fängelse var det ett av de första i landet som uppfördes efter den moderna Philadelpiasystemet med celler längs väggarna i flera våningar. Kriminalvården lämnade byggnaden 1968 och efter ombyggnad öppnande Hotell Bilan här 1985. Bland kända fångar här kan nämnas Bildsköne Bengtsson (Bernhard Harlad Bengtsson), Gustaf Raskenstam och Tatuerade Johansson (Axel Folke Johansson). I byggnaden finns museirum som är öppna.

  Kl. 19:00 gemensam middag på hotellet.

 • Dag 2. Söndag 19 maj.

  Kl. 07:30 - 09:15 Frukost och utcheckning.

  Kl. 09:15 vår guide, tidigare överstelöjtnant Thomas Lövgren möter i hotellobbyn för stadsvandring genom Karlstad. Vi får först höra mer om Hotel Bilans histora som fängelse. Thomas tar oss sedan med till Lagberget den upphöjda del av staden som under medeltiden var tingsplats. Här står idag Karlstads domkyrka invigd 1730. Den hade då föregåtts av två tidigare kyrkor som båda brunnit ner i stadsbränder. Domkyrkan byggdes med Kungsholms kyrka i Stockholm som förebild. Mitt emot domkyrkan ligger Gamla gymnasiet. Byggnaden uppfördes efter ritningar av Carl Hårleman. Skolan namngavs efter kung Adolf Fredrik, Gymnasium Adolpho-Fredericianum, och stod färdigt 1759. Taket kröns av det karakteristiska åttkantiga observatoriet. Byggnaden är en av Karlstads äldsta och gymnasiet räknades som ett av de främsta i landet. Under kalla kriget anlades också en berganläggning i Lagberget som fungerade som Milo- och fostab.


  Gymnasium Adolpho-Fredericianum (vänster) och Karlstads domkyrka (höger).

  På Stora torget får vi höra om Georg Adelsparres tåg mot Stockholm 1809. Adelsparre var en av de ledande personerna bakom 1809 års statskupp. På torget ser vi även Fredsmonumentet. Monumentet framför rådhuset med en kvinnogestalt som bryter ett svärd symboliserar den fredliga unionsupplösningen mellan Sverige och Norge. Unionsupplösningen löstes vid Karlstadskonferensen som hölls i Frimurarelogen vid Stora torget 31 augusti – 23 september 1905. Invigningen av fredsmonumentet förrättades 1955 av Gustaf VI Adolf och kronprins Olav i samband med 50 års minnet av unionsupplösningen i Karlstad rådhus. Monumentet skapades av skulptören Ivar Johansson som bl. a även är känd för ”Sjömanshustrun” skulpturen som bildar ett av Göteborgs mest kända landmärken. I nära anslutning till Stora torget ligger Residensparken vid Klarälvens strand. Här ser vi monumentet över Hertig Karl som 1584 gav platsen stadsrätigheter och lät staden bära hans eget namn.


  Fredsmonumentet av Ivar Johansson på stora torget i Karlstad.


  De svensk-norska unionsförhandlingarna i Karlstad, 1905. Foto: Nordiska Museet.


  Hertig Karls staty av Christian Eriksson i Residensparken i Karlstad.

  Kl. 10:30 bussen hämtar oss vid Hertig Karls staty.

  Kl. 10:45 - 13:00 besök på Brigadmuseet följt av lättare lunch (lunchsmörgås) på museet. Härguidar Thomas Lövgren oss i museets omtalade utställning Sverige i skuggan av kalla kriget. Utställningen visar militära och politiska händelser på ett interaktivt vis. Efter andra världskriget började Försvarsmakten (dåvarande Krigsmakten) att använda sig av brigader. Brigaderna med sina ca 5000 man var en viktig del av Sveriges försvar. Antalet brigader och deras uppgifter har varierat över åren. Från att ha varit 37 stycken vid kalla krigets början till att bli noll kring millennieskiftet. Kontrasten mellan krig och fred och civilt och militärt är två viktiga teman genom hela utställningen. På femtiotalet växte till exempel den svenska vapenindustrin, vilket gav arbetstillfällen som bidrog till den svenska välfärden. Sverige var mitt inne i en högkonjunktur men samtidigt påverkad av en orolig omvärld. Synen på försvaret och värnplikten har varierat över åren. Händelser som Vietnamkriget och 68-rörelsen minskade försvarsviljan. Det var runt slutet av 60-talet/början på 70-talet som antalet brigader började minskas ned. Genom 1980-talets ubåtsjakter och Berlinmurens fall tar vi oss mot utställningens slut. I utställningen finns även skjutsimulator som ger möjlighet att prova ett automatgevär från 1942.


  Brigadmuseum.

  Vårt sista besök blir en guidad visning med eftermiddagskaffe på Robotmuseet i Köping. Efter att Arboga fått en stor borganläggning i mitten av 1940-talet blev orten platsen för en stor del av utvecklingen av det svenska försvarets olika robotar. Robotmuseets samlingar spänner från den första svenskutvecklade roboten till beväpningen för JAS 39 Gripen. Totalt har Arboga robotmuseum omkring 25 olika robotar från armén, marinen och flygvapnet i den permanenta utställningen. Museet har även exemplar av den tyska roboten V-1 samt försöksroboten 310, vilken var en svensk konstruktion som togs fram med den förra som förebild. Därutöver ställer man ut flyg - och robotsimulatorer, STRIL-utrustning och motormateriel. Här finns också en mängd jetmotorer, diverse instrument och stridsledningssystem.


  Luftvärnsrobot på robotmuseet. 

  Ca kl. 18:10 ankomst Cityterminalen.

Resekalender
11/8Operagala i Mariehamn med Camilla Nylund och den åländska sångareliten 11 – 13 augusti 2024från 1 295:-
12/8De gammeltroende vid Peipus strand 12 – 16 augusti 2024från 13 450:-
19/8Specialresa till Estland med Hans Lepp 19 – 23 augusti 2024från 13 350:-
20/8Segling med Albert Engströmsällskapet Stockholms södra skärgård 20 - 22 augusti 2024från 9 975:-
17/9Hälsingegårdarnas prakt 17–20 september 2024från 14 950:-
Kontakta oss